Advanced

Price Impact Correlation Between Buy-/Sell-Pressure in the Stock Market and Subsequent Price Changes

Saidac, Eric and Lidefelt, Fredrik (2017) FMS820 20171
Mathematical Statistics
Abstract
In this thesis, the correlation between aggregated buy-/sell-pressure and price change is analyzed, something often referred to as price impact. The purpose is not only to find a model that can explain how prices change given a certain traded volume, but also to see how much of the variance in price changes results from the actual buy- or sell-pressure. Analysis is conducted on monthly trading data from stocks comprising OMXS30 in 2016. An odd and increasing function of net bought relative to average daily turnover is suggested as an appropriate way to model price impact. In line with previous research thefunction is alsoconcave in order size. An exponentially decaying part dependent on previous trades is then added to the model in order to... (More)
In this thesis, the correlation between aggregated buy-/sell-pressure and price change is analyzed, something often referred to as price impact. The purpose is not only to find a model that can explain how prices change given a certain traded volume, but also to see how much of the variance in price changes results from the actual buy- or sell-pressure. Analysis is conducted on monthly trading data from stocks comprising OMXS30 in 2016. An odd and increasing function of net bought relative to average daily turnover is suggested as an appropriate way to model price impact. In line with previous research thefunction is alsoconcave in order size. An exponentially decaying part dependent on previous trades is then added to the model in order to keep price changes uncorrelated. Further it is analyzed how the dependency on average daily turnover affects price impact, and how the rise of smaller market places might change the sensitivity to price impact at larger ones. Ultimately, it is concluded that the hypothesis stating that a fragmented market increases sensitivity to price impact cannot be rejected. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Köptryck och Prisförändringar på Aktiemarknaden
Att priset på en aktie ökar i takt med antalet köp kan låta självklart. Lika självklart är dock inte utseendet av detta samband, och hur stor del av prisförändringarnas varians som förklaras av det så kallade köptrycket. Det visar sig bland annat att en akties totala omsättning har en direkt inverkan på hur mycket aktiepriset styrs av aggregerat köptryck, vilket implicerar att mindre handelsplatser kan vara mer känsliga för manipulering av priser. I syfte att göra trading-algoritmer mer kostnadseektiva har mycket forskning gjorts inom ämnet som berör sambandet mellan en enskild transaktion och den efterföljande prisförändingen. Mindre forskning har dock gjorts inom det relaterade området där... (More)
Köptryck och Prisförändringar på Aktiemarknaden
Att priset på en aktie ökar i takt med antalet köp kan låta självklart. Lika självklart är dock inte utseendet av detta samband, och hur stor del av prisförändringarnas varians som förklaras av det så kallade köptrycket. Det visar sig bland annat att en akties totala omsättning har en direkt inverkan på hur mycket aktiepriset styrs av aggregerat köptryck, vilket implicerar att mindre handelsplatser kan vara mer känsliga för manipulering av priser. I syfte att göra trading-algoritmer mer kostnadseektiva har mycket forskning gjorts inom ämnet som berör sambandet mellan en enskild transaktion och den efterföljande prisförändingen. Mindre forskning har dock gjorts inom det relaterade området där aggregerat köptryck betraktas. Hur ett sådant aggregerat köp-/säljtryck påverkar aktiepriser är en intressnant analys dels för att undersöka till hur stor del aktiepriser påverkas av köp- och säljtryck, men även om, hur och varför detta fenomen påverkar olika aktier och handelsplatser på olika sätt. När du köper en aktie kan du antingen välja att göra det till det bästa tillgänliga priset, eller så kan du bestämma själv till vilket pris du vill köpa, lägga en köporder och därefter vänta tills någon vill sälja till det priset. Det första alternativet noteras som ett köp, det andra som ett sälj. På så sätt kan alltså varje transaktion på börsen kategoriseras som antingen ett köp eller ett sälj. Över tid kan man därför prata om aggregerat köp- eller säljtryck, eller mer specikt aggregerat nettoköp, d.v.s. värdet av köpta aktier minus värdet av sålda. För att undersöka hur olika värden på nettoköp på aktiemarknaden påverkar aktiepriser har data från Nasdaq Stockholm AB analyserats, och medinspirationfrån modeller sombehandlarinverkan av enskilda trades har en modell för prisförändringar som en funktion av minutvis aggregerat nettoköp tagits fram. I enlighet med tidigare forskning om enskilda trades påverkan på aktiepriser består modellen för aggregerat köp/sälj-tryck av två delar; en momentan och en temporär del. Den momentana delen är en
växande, udda och konkav1 funktion av nettoköp delat på aktiens minutvisa snitt-omsättning, betecknat vt i ekvation 1. Den temporära delen är en exponentiellt avtagande funktion som beror på nettoköp från 100 minuter bakåt i tiden.
Rt = f(vt)−0.02877
100 X τ=1
e−0.0681τf(vt−τ) + ηt (1) f(vt) = αs ·sign(vt)p|vt| Med hjälp av modellen ovan kunde köptryckets inverkan på aktiepriser analyseras på ett mer kvantierbart sätt. Residualtermen ηt avslöjade att endast omkring 10-35% (beroedne på aktie) av variansen i priserförändingar beror på köp- eller säljtryck. Konkaviteten indikerar att stora och små trades inte påverkar priserna till samma grad. Den aktiespecika parametern αs skiljer sig signikant mellan olika aktier och olika handelsplatser, vilket indikerar att prisförändringarna hos vissa aktier och på vissa handelsplatser är mer känsliga för nettoköpets inverkan än andra. Ytterligare slutsatser kan dras från det faktum att modellen är växande med inparametern nettoköp delat på den genomsnittliga omsättningen i handel för den studerade aktien. Detta innebär alltså att en aktie där det sker mycket handel är mindre känslig mot prisförändringar orsakade av köp- eller säljtryck än en aktie där handeln är mindre. Denna jämförande analys kunde även göras på handelsplatser med olika omsättning. Speciellt kunde vi se att från 2013 till 2016 har känsligheten för prisförändringar orsakade av köp- och säljtryck ökat i takt med att nya handelsmarknader tillkommit. Korrelationen mellan ökad känslighet för nettoköps inverkan på prisförändringar och förändring i omsättning visade sig vara -0.814. Det går därför att argumentera för att det är lättare att manipulera priser, genom att medvetet konstruera ett konstant köp-/säljtryck, ju mer marknaden fragmenteras. Man kan då ställa frågan om det kanske inte vore bättre att ha all handel på ett och samma ställe. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saidac, Eric and Lidefelt, Fredrik
supervisor
organization
course
FMS820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8913930
date added to LUP
2017-06-12 09:36:08
date last changed
2017-06-12 09:36:08
@misc{8913930,
 abstract   = {In this thesis, the correlation between aggregated buy-/sell-pressure and price change is analyzed, something often referred to as price impact. The purpose is not only to find a model that can explain how prices change given a certain traded volume, but also to see how much of the variance in price changes results from the actual buy- or sell-pressure. Analysis is conducted on monthly trading data from stocks comprising OMXS30 in 2016. An odd and increasing function of net bought relative to average daily turnover is suggested as an appropriate way to model price impact. In line with previous research thefunction is alsoconcave in order size. An exponentially decaying part dependent on previous trades is then added to the model in order to keep price changes uncorrelated. Further it is analyzed how the dependency on average daily turnover affects price impact, and how the rise of smaller market places might change the sensitivity to price impact at larger ones. Ultimately, it is concluded that the hypothesis stating that a fragmented market increases sensitivity to price impact cannot be rejected.},
 author    = {Saidac, Eric and Lidefelt, Fredrik},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Price Impact Correlation Between Buy-/Sell-Pressure in the Stock Market and Subsequent Price Changes},
 year     = {2017},
}