Advanced

Oerfaren i chefsrollen. En problematisering av att varje formell ledargestalt någon gång varit ny i chefsrollen.

Kalling, Daniel LU and Granlöf, Mathias (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det brukar heta att vi alla är nya någon gång. Ändå bortser majoriteten av ledarskapsforskningen från något som vi menar är av oerhörd betydelse för att ledarskapet ska fungera väl eller inte, erfarenhet. I dagens forskning finns brister kring korrelationen mellan ledarskap och graden av erfarenhet. Vår studie ämnar skapa förståelse för fördelar och nackdelar med oerfaret ledarskap samt visa på hur ett oerfaret ledarskap kommer till uttryck genom medarbetarna. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad karaktär för att nå det djup som en studie av denna typ kräver. Både oerfarna chefer och deras medarbetare har intervjuats för att skapa en mer omfattande förståelse kring ämnet. Resultatet... (More)
Det brukar heta att vi alla är nya någon gång. Ändå bortser majoriteten av ledarskapsforskningen från något som vi menar är av oerhörd betydelse för att ledarskapet ska fungera väl eller inte, erfarenhet. I dagens forskning finns brister kring korrelationen mellan ledarskap och graden av erfarenhet. Vår studie ämnar skapa förståelse för fördelar och nackdelar med oerfaret ledarskap samt visa på hur ett oerfaret ledarskap kommer till uttryck genom medarbetarna. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad karaktär för att nå det djup som en studie av denna typ kräver. Både oerfarna chefer och deras medarbetare har intervjuats för att skapa en mer omfattande förståelse kring ämnet. Resultatet mynnar ut i slutsatsen att det oerfarna ledarskapet kommer till uttryck genom att chefen intar ett relationsorienterat ledarskap. Det i sin tur gör gränsen mellan chefen och medarbetarna otydlig. Den oklara gränsen gör att medarbetarna motiveras att ta mer plats inom organisationen och ta ett större ansvar. Medarbetarnas motivation i arbetet påverkas. Den formella chefsrollens makt riskerar att minska eftersom gränsen mellan chef och medarbetare försvagas genom den maktförskjutning som riskerar att uppstå. Den oerfarna chefens utövande av det relationsorienterade ledarskapet måste ske med förståelse för vikten av balans mellan närhet och avståndstagande. I tilläng till det måste självsäkerhet vägas mot ett ödmjukt sätt att leda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kalling, Daniel LU and Granlöf, Mathias
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, oerfaret ledarskap, relationsorienterat ledarskap, medarbetarskap, motivation, formellast, närhet, avståndstagande
language
Swedish
id
8914643
date added to LUP
2017-06-28 15:40:56
date last changed
2017-06-28 15:40:56
@misc{8914643,
 abstract   = {Det brukar heta att vi alla är nya någon gång. Ändå bortser majoriteten av ledarskapsforskningen från något som vi menar är av oerhörd betydelse för att ledarskapet ska fungera väl eller inte, erfarenhet. I dagens forskning finns brister kring korrelationen mellan ledarskap och graden av erfarenhet. Vår studie ämnar skapa förståelse för fördelar och nackdelar med oerfaret ledarskap samt visa på hur ett oerfaret ledarskap kommer till uttryck genom medarbetarna. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer av semistrukturerad karaktär för att nå det djup som en studie av denna typ kräver. Både oerfarna chefer och deras medarbetare har intervjuats för att skapa en mer omfattande förståelse kring ämnet. Resultatet mynnar ut i slutsatsen att det oerfarna ledarskapet kommer till uttryck genom att chefen intar ett relationsorienterat ledarskap. Det i sin tur gör gränsen mellan chefen och medarbetarna otydlig. Den oklara gränsen gör att medarbetarna motiveras att ta mer plats inom organisationen och ta ett större ansvar. Medarbetarnas motivation i arbetet påverkas. Den formella chefsrollens makt riskerar att minska eftersom gränsen mellan chef och medarbetare försvagas genom den maktförskjutning som riskerar att uppstå. Den oerfarna chefens utövande av det relationsorienterade ledarskapet måste ske med förståelse för vikten av balans mellan närhet och avståndstagande. I tilläng till det måste självsäkerhet vägas mot ett ödmjukt sätt att leda.},
 author    = {Kalling, Daniel and Granlöf, Mathias},
 keyword   = {Ledarskap,oerfaret ledarskap,relationsorienterat ledarskap,medarbetarskap,motivation,formellast,närhet,avståndstagande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oerfaren i chefsrollen. En problematisering av att varje formell ledargestalt någon gång varit ny i chefsrollen.},
 year     = {2017},
}