Advanced

The reproduction of glass walls - A Social Identity perspective on groups in office landscapes with free seating

Voss-Lagerlund, Clara LU ; Hedman, David LU ; Jönsson, Felicia LU and Sandnes, Josefine LU (2017) FEKH49 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett socialt identitetsperspektiv fördjupa kunskapen kring förekomsten av grupperingar i kontorslandskap med fri placering. Metod: Studien utgår ifrån en iterativ metod där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. Vidare har studien grundats i en socialkonstruktionistisk ansats och studiens analys har utgått ifrån ett tolkande perspektiv. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är indelad i två avsnitt. Inledningsvis presenteras Tillhörighetshypotesen, därefter Social identitetsteori. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av åtta intervjuer med anställda från olika avdelningar på fallföretaget. Företaget verkar inom revisions- och konsultbranschen och är beläget i Malmö. Resultat:... (More)
Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett socialt identitetsperspektiv fördjupa kunskapen kring förekomsten av grupperingar i kontorslandskap med fri placering. Metod: Studien utgår ifrån en iterativ metod där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. Vidare har studien grundats i en socialkonstruktionistisk ansats och studiens analys har utgått ifrån ett tolkande perspektiv. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är indelad i två avsnitt. Inledningsvis presenteras Tillhörighetshypotesen, därefter Social identitetsteori. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av åtta intervjuer med anställda från olika avdelningar på fallföretaget. Företaget verkar inom revisions- och konsultbranschen och är beläget i Malmö. Resultat: Studien visar att ett kontorskoncept med fri placering gör att anställda måste fatta ett aktivt beslut i sitt identitetsarbete för att kunna upprätthålla en social grupp. Anställda känner ett behov av att reproducera sin grupptillhörighet och därmed skapas inofficiella fasta områden och/eller platser, som kan liknas vid mentala glasväggar som skiljer grupperna åt. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of the study is to deepen the knowledge about the formation of groups in an office landscape with free seating from a social identity perspective. Methodology: This study uses an iterative method, where semi-structured interviews have been conducted. The essay takes on a social constructionist approach and the analysis has been based on an interpretative perspective. Theoretical framework: The theoretical framework is divided into two sections, firstly the Belongingness Hypothesis is presented, followed by the Social Identity Theory. Empirical foundation: The empirical material consists of eight interviews, from different departments at the case company. The company operates in the audit and consulting industry and is... (More)
Purpose: The purpose of the study is to deepen the knowledge about the formation of groups in an office landscape with free seating from a social identity perspective. Methodology: This study uses an iterative method, where semi-structured interviews have been conducted. The essay takes on a social constructionist approach and the analysis has been based on an interpretative perspective. Theoretical framework: The theoretical framework is divided into two sections, firstly the Belongingness Hypothesis is presented, followed by the Social Identity Theory. Empirical foundation: The empirical material consists of eight interviews, from different departments at the case company. The company operates in the audit and consulting industry and is located in Malmö, Sweden. Conclusion: This study shows that an office concept with free seating forces employees to make an active choice in their identity work to maintain a social group. Employees feel a need to reproduce their group affiliation and thus person specific seatings are created. They can be thought of as mental glass walls that divide the employees working at the office. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Voss-Lagerlund, Clara LU ; Hedman, David LU ; Jönsson, Felicia LU and Sandnes, Josefine LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Free seating, social identity, reproduction, physical environment, groupings
language
Swedish
id
8914651
date added to LUP
2017-06-27 12:10:20
date last changed
2017-06-27 12:10:20
@misc{8914651,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett socialt identitetsperspektiv fördjupa kunskapen kring förekomsten av grupperingar i kontorslandskap med fri placering. Metod: Studien utgår ifrån en iterativ metod där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. Vidare har studien grundats i en socialkonstruktionistisk ansats och studiens analys har utgått ifrån ett tolkande perspektiv. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är indelad i två avsnitt. Inledningsvis presenteras Tillhörighetshypotesen, därefter Social identitetsteori. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av åtta intervjuer med anställda från olika avdelningar på fallföretaget. Företaget verkar inom revisions- och konsultbranschen och är beläget i Malmö. Resultat: Studien visar att ett kontorskoncept med fri placering gör att anställda måste fatta ett aktivt beslut i sitt identitetsarbete för att kunna upprätthålla en social grupp. Anställda känner ett behov av att reproducera sin grupptillhörighet och därmed skapas inofficiella fasta områden och/eller platser, som kan liknas vid mentala glasväggar som skiljer grupperna åt.},
 author    = {Voss-Lagerlund, Clara and Hedman, David and Jönsson, Felicia and Sandnes, Josefine},
 keyword   = {Free seating,social identity,reproduction,physical environment,groupings},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The reproduction of glass walls - A Social Identity perspective on groups in office landscapes with free seating},
 year     = {2017},
}