Advanced

Den reflekterande praktikern - Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Fäldt, Emma LU and Santesson, Amalia LU (2017) ÄSVM92 20171
Swedish
Educational Sciences
Abstract (Swedish)
När vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skrivs in som begrepp i läroplanen 2011 betonas vikten av ett samspel mellan teori och praktik. Trots detta finns ingen enhetlig definition av begreppens betydelse eller hur begreppen bör tillämpas.

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur svensklärare reflekterar kring sin praktik genom att undersöka hur lärarna förhåller sig till grundantaganden om skrivande samt begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Åtta svensklärare i gymnasieskolan har intervjuats. Lärarnas resonemang analyseras utifrån Roz Ivaničs skrivdiskurser och kodas i enlighet med en fenomenologisk analysmetod. Lärarnas möjligheter att agera som reflekterande praktiker kopplas till deras... (More)
När vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skrivs in som begrepp i läroplanen 2011 betonas vikten av ett samspel mellan teori och praktik. Trots detta finns ingen enhetlig definition av begreppens betydelse eller hur begreppen bör tillämpas.

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur svensklärare reflekterar kring sin praktik genom att undersöka hur lärarna förhåller sig till grundantaganden om skrivande samt begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Åtta svensklärare i gymnasieskolan har intervjuats. Lärarnas resonemang analyseras utifrån Roz Ivaničs skrivdiskurser och kodas i enlighet med en fenomenologisk analysmetod. Lärarnas möjligheter att agera som reflekterande praktiker kopplas till deras skrivdiskurser
samt till begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Slutsatser är att lärarna befinner sig inom mer än en diskurs och att de sällan är medvetna om vilka diskurser de rör sig inom. När lärarnas diskurstillhörigheter utmanas hanteras detta antingen genom att distansera sig från en utmanande diskurs eller genom att närma sig den. Lärarna saknar en entydig uppfattning om vad begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär eller hur de tar sig uttryck i praktiken. Lärarna har olika möjligheter att reflektera som praktiker, men både individuell och kollektiv reflektion krävs för att uppnå ett samspel mellan teori och praktik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fäldt, Emma LU and Santesson, Amalia LU
supervisor
organization
course
ÄSVM92 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skrivdiskurser, vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, skrivande, reflekterande praktiker
language
Swedish
id
8914669
date added to LUP
2017-08-14 10:38:17
date last changed
2017-08-14 10:38:17
@misc{8914669,
 abstract   = {När vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skrivs in som begrepp i läroplanen 2011 betonas vikten av ett samspel mellan teori och praktik. Trots detta finns ingen enhetlig definition av begreppens betydelse eller hur begreppen bör tillämpas.

Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur svensklärare reflekterar kring sin praktik genom att undersöka hur lärarna förhåller sig till grundantaganden om skrivande samt begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Åtta svensklärare i gymnasieskolan har intervjuats. Lärarnas resonemang analyseras utifrån Roz Ivaničs skrivdiskurser och kodas i enlighet med en fenomenologisk analysmetod. Lärarnas möjligheter att agera som reflekterande praktiker kopplas till deras skrivdiskurser
samt till begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Slutsatser är att lärarna befinner sig inom mer än en diskurs och att de sällan är medvetna om vilka diskurser de rör sig inom. När lärarnas diskurstillhörigheter utmanas hanteras detta antingen genom att distansera sig från en utmanande diskurs eller genom att närma sig den. Lärarna saknar en entydig uppfattning om vad begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär eller hur de tar sig uttryck i praktiken. Lärarna har olika möjligheter att reflektera som praktiker, men både individuell och kollektiv reflektion krävs för att uppnå ett samspel mellan teori och praktik.},
 author    = {Fäldt, Emma and Santesson, Amalia},
 keyword   = {Skrivdiskurser,vetenskaplig grund,beprövad erfarenhet,skrivande,reflekterande praktiker},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den reflekterande praktikern - Åtta svensklärare i gymnasiet och deras reflektioner kring skrivundervisning och begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet},
 year     = {2017},
}