Advanced

Samtal som belyser och tydliggör - En kvalitativ studie om ledarens stödjande funktioner i ensemblen

Marcos, Marie-Christine LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka ensembledeltagares perspektiv på hur lärarledda ensemblesituationer kan se ut och vad som stödjer och påverkar dess arbete samt klimat. Frågeställningarna har skapats utifrån de upplevelser och funderingar jag har inom samma område utifrån rollen som elev och ensembledeltagare. Jag har sedan sökt svar på dessa forskarfrågor genom fyra intervjuer. Litteraturen som bakgrund ställs i förhållande till studiens resultat och skapar en grund för diskussionen. Undersökningen visar på att ledarens stödjande funktioner innefattar samtal som tjänar olika syften samtidigt. Ledarens regelbundna samtal med tydliggöranden och feedback ökar gruppens förståelse av arbete och skapar ett stödjande klimat. Där hör även till att... (More)
Studiens syfte är att undersöka ensembledeltagares perspektiv på hur lärarledda ensemblesituationer kan se ut och vad som stödjer och påverkar dess arbete samt klimat. Frågeställningarna har skapats utifrån de upplevelser och funderingar jag har inom samma område utifrån rollen som elev och ensembledeltagare. Jag har sedan sökt svar på dessa forskarfrågor genom fyra intervjuer. Litteraturen som bakgrund ställs i förhållande till studiens resultat och skapar en grund för diskussionen. Undersökningen visar på att ledarens stödjande funktioner innefattar samtal som tjänar olika syften samtidigt. Ledarens regelbundna samtal med tydliggöranden och feedback ökar gruppens förståelse av arbete och skapar ett stödjande klimat. Där hör även till att ledaren möter individens förståelse av sitt arbete samt dess känsla av delaktighet, väsentlighet och gemenskap i samarbetet. Eftersom ensemblekontexter varierar, skiftar gruppens behov och likaså individernas behov. Ibland är det ledarens primära undervisningsfokus och instrumentkunskap som kan skapa ojämställdhet i samtalen och konstruera uppdelningar i gruppen. Där behöver ledaren se till att skapa vägar som subjektifierar, inspirerar och synliggör alla likvärdigt i arbetet och balanserar elevers olika behov – via samtal. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to explore how ensemble participants view teacher led ensemble contexts in regards to what they might look like, but also to what supports and affects the group work as well as the social climate. The primary research questions have derived from experiences and issues within the field of which I have participated as a student and member of the ensemble. These questions have been explored through four interviews. The literature will be set in relation to the results of the study and serve as groundwork for the discussion. The study shows that the supporting functions of the leader entail the use of discourse, that serves different purposes simultaneously. The frequent use of discourse including its explicit... (More)
The purpose of this study is to explore how ensemble participants view teacher led ensemble contexts in regards to what they might look like, but also to what supports and affects the group work as well as the social climate. The primary research questions have derived from experiences and issues within the field of which I have participated as a student and member of the ensemble. These questions have been explored through four interviews. The literature will be set in relation to the results of the study and serve as groundwork for the discussion. The study shows that the supporting functions of the leader entail the use of discourse, that serves different purposes simultaneously. The frequent use of discourse including its explicit clarifications and feedback shapes the groups’ understanding of the tasks and creates a supportive ambience. Likewise, it requires meeting the individual’s understanding of its tasks within the group work, together with its feel of participation, importance and community within the collaboration. Since ensemble contexts vary, the needs of the group shift as well as the needs of the individuals. Occasionally, the leader’s primary teaching focus and the lack of expertise of some instruments may shape discourse inequities that could result in divisions of the group. Thus, the leader has to implement ways to approach and subjectively inspire and acknowledge everyone equally, and balance the distinctive needs of the individuals’- through discourse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marcos, Marie-Christine LU
supervisor
organization
alternative title
Discourses that elucidate and clarify – A quantitative study of the supportive functions of the ensemble leader.
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
The needs of the individual, The needs of the group, Discourse, Ensemble Leadership, Leader, musikpedagogik. Ensemble, utbildningsvetenskap, musik, jämlik, tydliggöra, stödja, individens behov, gruppens behov, feedback, samtal, ensembleledning, ensemble, ledare, To support, Clarify, Equal, music, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8914788
date added to LUP
2017-06-13 19:09:00
date last changed
2017-06-13 19:09:00
@misc{8914788,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka ensembledeltagares perspektiv på hur lärarledda ensemblesituationer kan se ut och vad som stödjer och påverkar dess arbete samt klimat. Frågeställningarna har skapats utifrån de upplevelser och funderingar jag har inom samma område utifrån rollen som elev och ensembledeltagare. Jag har sedan sökt svar på dessa forskarfrågor genom fyra intervjuer. Litteraturen som bakgrund ställs i förhållande till studiens resultat och skapar en grund för diskussionen. Undersökningen visar på att ledarens stödjande funktioner innefattar samtal som tjänar olika syften samtidigt. Ledarens regelbundna samtal med tydliggöranden och feedback ökar gruppens förståelse av arbete och skapar ett stödjande klimat. Där hör även till att ledaren möter individens förståelse av sitt arbete samt dess känsla av delaktighet, väsentlighet och gemenskap i samarbetet. Eftersom ensemblekontexter varierar, skiftar gruppens behov och likaså individernas behov. Ibland är det ledarens primära undervisningsfokus och instrumentkunskap som kan skapa ojämställdhet i samtalen och konstruera uppdelningar i gruppen. Där behöver ledaren se till att skapa vägar som subjektifierar, inspirerar och synliggör alla likvärdigt i arbetet och balanserar elevers olika behov – via samtal.},
 author    = {Marcos, Marie-Christine},
 keyword   = {The needs of the individual,The needs of the group,Discourse,Ensemble Leadership,Leader,musikpedagogik. Ensemble,utbildningsvetenskap,musik,jämlik,tydliggöra,stödja,individens behov,gruppens behov,feedback,samtal,ensembleledning,ensemble,ledare,To support,Clarify,Equal,music,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtal som belyser och tydliggör - En kvalitativ studie om ledarens stödjande funktioner i ensemblen},
 year     = {2017},
}