Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Identitet eller hållbar konsumtion - Ett genusperspektiv på hindrad hållbar konsumtion

Eidegren, Alva and Karlsson, Linda LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Forskning uppmärksammar i allt större utsträckning hållbar konsumtion i relation till ett genusperspektiv. Genusskillnader har upptäckts inom ämnet som tidigare studerats som genusneutralt och olikheterna berör både attityd respektive agerande inom hållbar konsumtion. För att konsumtionssamhället ska präglas av ett mer jämnt fördelat miljömässigt ansvarstagande behöver genusskillnaderna utjämnas. Hållbarhet och konsumtion går därmed inte alltid hand i hand till skillnad från två andra begrepp, identitet och konsumtion. Identitet och dess innebörd för konsumenten har sin grund i konsumtionens symboliska betydelse, något som nyttjas för att skapa och upprätthålla en bild av sig själv.

Studien baseras på grupp- respektive djupintervjuer... (More)
Forskning uppmärksammar i allt större utsträckning hållbar konsumtion i relation till ett genusperspektiv. Genusskillnader har upptäckts inom ämnet som tidigare studerats som genusneutralt och olikheterna berör både attityd respektive agerande inom hållbar konsumtion. För att konsumtionssamhället ska präglas av ett mer jämnt fördelat miljömässigt ansvarstagande behöver genusskillnaderna utjämnas. Hållbarhet och konsumtion går därmed inte alltid hand i hand till skillnad från två andra begrepp, identitet och konsumtion. Identitet och dess innebörd för konsumenten har sin grund i konsumtionens symboliska betydelse, något som nyttjas för att skapa och upprätthålla en bild av sig själv.

Studien baseras på grupp- respektive djupintervjuer och syftet är att undersöka hur mäns inställning till hållbar konsumtion skiljer från kvinnors vid konsumtion av livsmedel respektive kläder. Genom att utgå från ett identitetsperspektiv ämnar studien till att belysa den tänkbara påverkan identitet kan ha på genusskillnader vid hållbar konsumtion. Produktkategorierna livsmedel respektive kläder används för att symbolisera två skilda produktgrupper som kan upplevas olika viktiga för konsumenters identitetsskapande.

Studien resulterade i tre teman vilka redogör för hur inställningen till hållbar konsumtion skiljer sig beroende på genus och produktkategori. Slutsatserna synliggör skilda inställningar gällande identitet kopplat till hållbar konsumtion, olika prioriteringar inom ämnet samt åtskilt fokus på konsumentansvar. Sammanfattningsvis visar studien på identitetens avgörande roll för det befintliga genusgapet och skilda inställningar inom hållbar konsumtion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eidegren, Alva and Karlsson, Linda LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar konsumtion, genus, identitet, kläder, livsmedel
language
Swedish
id
8914801
date added to LUP
2017-07-04 10:41:26
date last changed
2017-07-04 10:41:26
@misc{8914801,
 abstract   = {Forskning uppmärksammar i allt större utsträckning hållbar konsumtion i relation till ett genusperspektiv. Genusskillnader har upptäckts inom ämnet som tidigare studerats som genusneutralt och olikheterna berör både attityd respektive agerande inom hållbar konsumtion. För att konsumtionssamhället ska präglas av ett mer jämnt fördelat miljömässigt ansvarstagande behöver genusskillnaderna utjämnas. Hållbarhet och konsumtion går därmed inte alltid hand i hand till skillnad från två andra begrepp, identitet och konsumtion. Identitet och dess innebörd för konsumenten har sin grund i konsumtionens symboliska betydelse, något som nyttjas för att skapa och upprätthålla en bild av sig själv.

Studien baseras på grupp- respektive djupintervjuer och syftet är att undersöka hur mäns inställning till hållbar konsumtion skiljer från kvinnors vid konsumtion av livsmedel respektive kläder. Genom att utgå från ett identitetsperspektiv ämnar studien till att belysa den tänkbara påverkan identitet kan ha på genusskillnader vid hållbar konsumtion. Produktkategorierna livsmedel respektive kläder används för att symbolisera två skilda produktgrupper som kan upplevas olika viktiga för konsumenters identitetsskapande.

Studien resulterade i tre teman vilka redogör för hur inställningen till hållbar konsumtion skiljer sig beroende på genus och produktkategori. Slutsatserna synliggör skilda inställningar gällande identitet kopplat till hållbar konsumtion, olika prioriteringar inom ämnet samt åtskilt fokus på konsumentansvar. Sammanfattningsvis visar studien på identitetens avgörande roll för det befintliga genusgapet och skilda inställningar inom hållbar konsumtion.},
 author    = {Eidegren, Alva and Karlsson, Linda},
 keyword   = {Hållbar konsumtion,genus,identitet,kläder,livsmedel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identitet eller hållbar konsumtion - Ett genusperspektiv på hindrad hållbar konsumtion},
 year     = {2017},
}