Advanced

Energieffektivt- och miljömedvetet byggande – i ljuset av investeringsstöd för nyproduktion och renovering

Klint, Magdalena LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
This is a master thesis where I investigate if there is an environmental awareness, willingness and commitment in the municipal housing companies to reduce the energy use in the building sector. Furthermore I investigate if the concept passive house or some other type of low - energy
houses are used as measures. The government has imposed a state
investment. The main purpose of the investment support is that it should be built more climate - friendly housing apartments and student accommodation with affordable rentals. I have investigated whether the municipals makes use of the investment support and for what purpose. The study is based on both a qualitative and quantitative method. In which interviews were conducted with a number of... (More)
This is a master thesis where I investigate if there is an environmental awareness, willingness and commitment in the municipal housing companies to reduce the energy use in the building sector. Furthermore I investigate if the concept passive house or some other type of low - energy
houses are used as measures. The government has imposed a state
investment. The main purpose of the investment support is that it should be built more climate - friendly housing apartments and student accommodation with affordable rentals. I have investigated whether the municipals makes use of the investment support and for what purpose. The study is based on both a qualitative and quantitative method. In which interviews were conducted with a number of municipal housing companies, with a high percentage of population growth and a survey of the use of the investment support sent by e-mail to all municipalities in Sweden.

This study shows through interviews that there is a willingness to build
energy- efficient and environmentally conscious within the municipal housing companies. Some of the municipal housing companies have built passive houses and other types of low energy houses which have been successful projects. Through a survey this study also shows that a share of 28% of all the responders has applied for the investment support. The survey's respondents has largely used the aid in order to reduce housing shortage and lower rent. Existing reasons why investment support has not
been applied for within the municipalities has been exemplary that rental levels in the aid are too low in relation to building prices and that there is no need for new production inside the municipality.
The study is important from the sense that the building sector accounts for a large part of the total
energy consumption in the world. Therefore, it is important to investigate the municipalities work on this matter. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Energieffektivt- och miljömedvetet byggande – i ljuset av investeringsstöd för nyproduktion och renovering

I Sverige och övriga världen står bostadssektorn för stor del av den totala energianvändningen. Detta problem har visat sig vara allmänt känt hos ett antal tillfrågade kommunala bostadsbolag, och det pågår ett arbete att energieffektivisera bostäderna. Dessutom finns det ett statligt investeringsstöd som ska användas till att bygga fler klimatsmarta och billiga hyresrätter. Nyttjar då Sveriges kommuner detta stöd?

Byggnaders ökade energianvändning leder till stora växthusgasutsläpp vilket är ett hot mot miljön. En lämplig åtgärd för att minska detta är att bygga energieffektiva hus som exempelvis passivhus. Passivhus har som... (More)
Energieffektivt- och miljömedvetet byggande – i ljuset av investeringsstöd för nyproduktion och renovering

I Sverige och övriga världen står bostadssektorn för stor del av den totala energianvändningen. Detta problem har visat sig vara allmänt känt hos ett antal tillfrågade kommunala bostadsbolag, och det pågår ett arbete att energieffektivisera bostäderna. Dessutom finns det ett statligt investeringsstöd som ska användas till att bygga fler klimatsmarta och billiga hyresrätter. Nyttjar då Sveriges kommuner detta stöd?

Byggnaders ökade energianvändning leder till stora växthusgasutsläpp vilket är ett hot mot miljön. En lämplig åtgärd för att minska detta är att bygga energieffektiva hus som exempelvis passivhus. Passivhus har som syfte att minska energianvändningen då det omringas av ett isolerande skal tillsammans med ett mekaniskt ventilationssystem. Vidare existerar det ett statligt investeringsstöd med tre stödnivåer där högst stöd ges i Stockholmsregionen (stödnivå 1). Investeringsstödet ska användas till att bygga fler klimatsmarta hyresrätter och studentbostäder i Sverige med rimliga hyror. Således är det intressant att undersöka om det finns ett lokalt arbete inom de kommunala bostadsbolagen att minska energianvändning genom att bygga passivhus eller annan typ av lågenergihus. Vidare är det av intresse att undersöka om investeringsstödet brukas samt i vilket syfte.

Studien bygger både på en kvalitativ och kvantitativ metod. Intervjuer utfördes med ett antal kommunala bostadsbolag, tillsammans med en enkätundersökning om nyttjandet av investeringsstödet vilket sändes ut till alla Sveriges kommuner.

Baserat på det material som legat till grund för studien kan det konstateras att det finns en vilja och engagemang inom de kommunala bostadsbolagen att bygga energieffektivt och miljömedvetet. Det förekommer varierade insatser för att minska energianvändningen i de olika bostadsbolagen. Vidare finns det inom alla intervjuade bostadsbolagen energieffektiviseringsmål där strävan är att ligga under Boverket byggreglers krav med god marginal. Byggande av passivhus och andra typer av lågenergihus har dock inte skett i någon större omfattning. Konceptet passivhus har brukats som åtgärd i två av de tio tillfrågade bostadsbolagen. Ett av bostadsbolagen har utöver byggandet av passivhus även byggt ett plusenergihus. Enkäten hade en svarsfrekvens om cirka 40 %. Av de besvarande har 28 % ansökt om investeringsstödet där kommuner inom stödnivå 2 är mest förekommande. Syftet till ansökningen hos de besvarande har framförallt varit att minska bostadsbristen samt åstadkomma lägre hyror för de boende. Dessutom var det en stor andel, närmare 54 %, som planerar att ansöka om investeringsstödet i framtiden.

Genom att undersöka bostadsbolagens arbete erhålls kännedom om energi- och miljöarbetet prioriteras inom bolagen och överlag på det lokala planet. Granska nyttjandet av investeringsstödet samt det centrala syftet till nyttjandet är väsentligt för att få en uppfattning om stödet används som hjälp till att energieffektivisera bostäderna för att vidare minska energianvändning.

Handledare: Birgitta Nordquist
Examensarbete 30 hp i MVEM12, Miljövetenskap 2017
Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klint, Magdalena LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
energy efficiency, passive house
language
Swedish
id
8914815
date added to LUP
2017-06-14 12:15:59
date last changed
2017-06-14 12:15:59
@misc{8914815,
 abstract   = {This is a master thesis where I investigate if there is an environmental awareness, willingness and commitment in the municipal housing companies to reduce the energy use in the building sector. Furthermore I investigate if the concept passive house or some other type of low - energy 
houses are used as measures. The government has imposed a state 
investment. The main purpose of the investment support is that it should be built more climate - friendly housing apartments and student accommodation with affordable rentals. I have investigated whether the municipals makes use of the investment support and for what purpose. The study is based on both a qualitative and quantitative method. In which interviews were conducted with a number of municipal housing companies, with a high percentage of population growth and a survey of the use of the investment support sent by e-mail to all municipalities in Sweden. 

This study shows through interviews that there is a willingness to build 
energy- efficient and environmentally conscious within the municipal housing companies. Some of the municipal housing companies have built passive houses and other types of low energy houses which have been successful projects. Through a survey this study also shows that a share of 28% of all the responders has applied for the investment support. The survey's respondents has largely used the aid in order to reduce housing shortage and lower rent. Existing reasons why investment support has not 
been applied for within the municipalities has been exemplary that rental levels in the aid are too low in relation to building prices and that there is no need for new production inside the municipality. 
The study is important from the sense that the building sector accounts for a large part of the total 
energy consumption in the world. Therefore, it is important to investigate the municipalities work on this matter.},
 author    = {Klint, Magdalena},
 keyword   = {energy efficiency,passive house},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energieffektivt- och miljömedvetet byggande – i ljuset av investeringsstöd för nyproduktion och renovering},
 year     = {2017},
}