Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Humor i musikundervisningen. En studie i hur musiklärare använder humor i sitt yrkesutövande samt vilken inverkan detta har på undervisningen för musikstuderande elever på gymnasiet

Nilsson, Per LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Den här studien behandlar musiklärares användande av humor i sitt arbete samt vilken inverkan undervisningen. Genom kvalitativa intervjuer med musiklärare och elever på estetiska programmet, undersöks användandet av humor och dess effekter på undervisningen. Den data som intervjuerna genererade jämfördes och analyserades med hjälp av relevant litteratur som behandlar humor och undervisning, detta för att kunna utforska ämnet på ett adekvat sätt. Resultaten som togs fram var att lärarna använder humor för att skapa en stimulerande och konstruktiv läromiljö, dämpa negativa känslor som är sammankopplade med musikalisk prestation samt öka elevernas förmåga att samarbeta inom gruppen. Studien visar även att humor bidrar till en positiv relation... (More)
Den här studien behandlar musiklärares användande av humor i sitt arbete samt vilken inverkan undervisningen. Genom kvalitativa intervjuer med musiklärare och elever på estetiska programmet, undersöks användandet av humor och dess effekter på undervisningen. Den data som intervjuerna genererade jämfördes och analyserades med hjälp av relevant litteratur som behandlar humor och undervisning, detta för att kunna utforska ämnet på ett adekvat sätt. Resultaten som togs fram var att lärarna använder humor för att skapa en stimulerande och konstruktiv läromiljö, dämpa negativa känslor som är sammankopplade med musikalisk prestation samt öka elevernas förmåga att samarbeta inom gruppen. Studien visar även att humor bidrar till en positiv relation mellan lärare och elev. (Less)
Abstract
This study is about music teachers use of humour in the classroom and how the students respond to it. Furthermore, this study shows how humour affects the teaching in general. With qualitative interviews held with music teachers and students at a high school within the Arts programme, the use of humour and its effects on teaching is examined. The interview data was compared and analysed together with current literature on humour and teaching, this to be able to explore the field in a sufficient way. The main results were that the teachers use humour to create a stimulating and constructive teaching environment, thus reducing negative emotions connected to the musical performance and enhancing the students’ ability to cooperate within a... (More)
This study is about music teachers use of humour in the classroom and how the students respond to it. Furthermore, this study shows how humour affects the teaching in general. With qualitative interviews held with music teachers and students at a high school within the Arts programme, the use of humour and its effects on teaching is examined. The interview data was compared and analysed together with current literature on humour and teaching, this to be able to explore the field in a sufficient way. The main results were that the teachers use humour to create a stimulating and constructive teaching environment, thus reducing negative emotions connected to the musical performance and enhancing the students’ ability to cooperate within a group. The study also concluded that humour promotes a positive relationship between the teacher and the student. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Per LU
supervisor
organization
alternative title
Humour in music education
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
humour, music education, teaching, social interaction, educational science humor, musikundervisning, sociala relationer, socialt samspel, musikpedagogik, utbildningsvetenskap
language
Swedish
id
8914918
date added to LUP
2017-06-26 12:50:48
date last changed
2017-06-26 12:50:48
@misc{8914918,
 abstract   = {{This study is about music teachers use of humour in the classroom and how the students respond to it. Furthermore, this study shows how humour affects the teaching in general. With qualitative interviews held with music teachers and students at a high school within the Arts programme, the use of humour and its effects on teaching is examined. The interview data was compared and analysed together with current literature on humour and teaching, this to be able to explore the field in a sufficient way. The main results were that the teachers use humour to create a stimulating and constructive teaching environment, thus reducing negative emotions connected to the musical performance and enhancing the students’ ability to cooperate within a group. The study also concluded that humour promotes a positive relationship between the teacher and the student.}},
 author    = {{Nilsson, Per}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Humor i musikundervisningen. En studie i hur musiklärare använder humor i sitt yrkesutövande samt vilken inverkan detta har på undervisningen för musikstuderande elever på gymnasiet}},
 year     = {{2017}},
}