Advanced

Sångares handlingsutrymme i ensembleundervisningen - en kartläggning av hur instrumentspecifika instruktioner och samtalstid fördelar sig i ensembleundervisning på det estetiska programmet

Hatanmaa, Andrea LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten till denna studie var att undersöka sångares handlingsutrymme i ensembleundervisningen. Frågeställningarna som ramar in arbetet berör fördelningen av instrumentspecifika instruktioner mellan instrumentgrupperna, hur detta ter sig och vilka förutsättningar som står till grund för dem. Studien utforskar även fördelningen av taltid mellan tjejer och killar i ensembleundervisningen samt förutsättningar för platstagande och handlingsutrymme.
Studien utfördes på tre olika estetiska program där fyra ensemblelärare intervjuades och fyra ensemblelektioner observerades under februari och mars månad 2017.
De huvudsakliga resultaten för föreliggande studie påvisar tendenser om att fördelningen av instrumentspecifika instruktioner i... (More)
Utgångspunkten till denna studie var att undersöka sångares handlingsutrymme i ensembleundervisningen. Frågeställningarna som ramar in arbetet berör fördelningen av instrumentspecifika instruktioner mellan instrumentgrupperna, hur detta ter sig och vilka förutsättningar som står till grund för dem. Studien utforskar även fördelningen av taltid mellan tjejer och killar i ensembleundervisningen samt förutsättningar för platstagande och handlingsutrymme.
Studien utfördes på tre olika estetiska program där fyra ensemblelärare intervjuades och fyra ensemblelektioner observerades under februari och mars månad 2017.
De huvudsakliga resultaten för föreliggande studie påvisar tendenser om att fördelningen av instrumentspecifika instruktioner i en ensemblesituation på det estetiska programmet grundar sig delvis i lärarens individuella ämneskunskaper och huvudinstrument samt elevernas förkunskaper. Utöver detta visade det sig att en stark förutsättning för själva undervisningssituationen är en reproduktion av rådande genusförhållanden som visar sig i att såväl lärarnas och elevernas val av instrument är könskodade. Däremot i relation till taltid påvisar resultatet inga synbara skillnader i tjejer och killars platstagande genom att yttra sig under lektionstid. (Less)
Abstract
The premise for the study was to research singers’ capacity for action in the context of contemporary classroom ensemble. The research questions that frame the present study concern the division of instrument specific instructions between the different groups of instruments in the contemporary classroom ensemble, and further what this looks like and which premises that ground the division. In addition the study also researches the division of speaking turns between girls and boys in the classroom ensemble and premises for spatiality and capacity for action.
Data was collected by observation and interviews where four music teachers teaching classroom ensemble participated, at three different upper secondary schools, during February and... (More)
The premise for the study was to research singers’ capacity for action in the context of contemporary classroom ensemble. The research questions that frame the present study concern the division of instrument specific instructions between the different groups of instruments in the contemporary classroom ensemble, and further what this looks like and which premises that ground the division. In addition the study also researches the division of speaking turns between girls and boys in the classroom ensemble and premises for spatiality and capacity for action.
Data was collected by observation and interviews where four music teachers teaching classroom ensemble participated, at three different upper secondary schools, during February and March 2017.
The results of the present study indicate that the division of instrument specific instructions are highly based on the music teachers’ individual subject knowledge and main instrument in addition to the students’ prior knowledge. Beyond this the study shows that a strong premise for the contemporary classroom ensemble is a reproduction of current gender norms in relation to that both teachers and students choice of instruments are highly gendered. However in relation to claiming space through speaking turns the present study does not show any apparent differences between girls and boys’ use of speaking turns in the classroom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hatanmaa, Andrea LU
supervisor
organization
alternative title
Singers capacity for action in classroom ensemble – a survey of how instrument specific instructions and speaking turns are divided in classroom ensemble in upper secondary school
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ensembleundervisning, genus, handlingsutrymme, instrumentspecifika instruktioner, sång, utbildningsvetenskap, musikpedagogik classroom ensemble, capacity for action, gender, instrument specific instructions, singing, educational science, music education
language
Swedish
id
8915031
date added to LUP
2017-06-19 09:38:48
date last changed
2017-06-19 09:38:48
@misc{8915031,
 abstract   = {The premise for the study was to research singers’ capacity for action in the context of contemporary classroom ensemble. The research questions that frame the present study concern the division of instrument specific instructions between the different groups of instruments in the contemporary classroom ensemble, and further what this looks like and which premises that ground the division. In addition the study also researches the division of speaking turns between girls and boys in the classroom ensemble and premises for spatiality and capacity for action. 
Data was collected by observation and interviews where four music teachers teaching classroom ensemble participated, at three different upper secondary schools, during February and March 2017. 
The results of the present study indicate that the division of instrument specific instructions are highly based on the music teachers’ individual subject knowledge and main instrument in addition to the students’ prior knowledge. Beyond this the study shows that a strong premise for the contemporary classroom ensemble is a reproduction of current gender norms in relation to that both teachers and students choice of instruments are highly gendered. However in relation to claiming space through speaking turns the present study does not show any apparent differences between girls and boys’ use of speaking turns in the classroom.},
 author    = {Hatanmaa, Andrea},
 keyword   = {ensembleundervisning,genus,handlingsutrymme,instrumentspecifika instruktioner,sång,utbildningsvetenskap,musikpedagogik classroom ensemble,capacity for action,gender,instrument specific instructions,singing,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sångares handlingsutrymme i ensembleundervisningen - en kartläggning av hur instrumentspecifika instruktioner och samtalstid fördelar sig i ensembleundervisning på det estetiska programmet},
 year     = {2017},
}