Advanced

Quality Labelling of Re-used Products in the Swedish IT-sector

Gåvertsson, Ida LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Due to the depletion of earth’s resources and the growing concern of electronic waste it is important to extend the lifespan of electronic products. Consumers often have the perception that re-used and remanufactured products are of lesser quality than new counterparts. This study aims to evaluate if a more comprehensive sustainability certification scheme for electronic products, covering criteria on product quality, could be a way to support the market of re-used and remanufactured electronic products. A detailed analysis, through interviews and literature reviews of a selection of identified existing initiatives generated some important lessons to be learned. The lessons suggest that there are some aspects that should be thoroughly... (More)
Due to the depletion of earth’s resources and the growing concern of electronic waste it is important to extend the lifespan of electronic products. Consumers often have the perception that re-used and remanufactured products are of lesser quality than new counterparts. This study aims to evaluate if a more comprehensive sustainability certification scheme for electronic products, covering criteria on product quality, could be a way to support the market of re-used and remanufactured electronic products. A detailed analysis, through interviews and literature reviews of a selection of identified existing initiatives generated some important lessons to be learned. The lessons suggest that there are some aspects that should be thoroughly considered including; marketing, funding, establishment of networks and the necessity of specific quality criteria on IT-products and electrical and electronic equipment. Interviews with stakeholders in the Swedish IT-sector reveals that there is a trade-off between the information communicated in a label of re-used and remanufactured IT and expensive to cover and verify these aspects. This can be explained by that the sector of re-used IT in Sweden consists of a few organisations unable to fund such a scheme themselves, like traditionally when implementing eco-certifications. This also limits the possibility to create a wide recognition of such a label and suggests that marketing is of great importance. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kvalitetsmärkning av begagnade produkter i den svenska IT-sektorn

Hur kan vi konsumenter lita på, att en begagnad produkt håller en tillräckligt hög kvalitet, för att vi ska välja att köpa den istället för en ny? Ibland är det tillräckligt att titta på en vara för att kunna bedöma kvaliteten men i vissa fall, så som elektroniska produkter, är det betydligt svårare för konsumenten att göra en bedömning. I dessa fall skulle en märkning på produkten som försäkrar kvaliteten kunna vara ett möjligt medel för att gynna försäljningen av begagnade produkter.

I Europa har vi under en längre tid utvecklat och förbättrat möjligheterna att återvinna vårt avfall och våra uttjänta produkter för att använda materialen i nya produkter. Nästa steg... (More)
Kvalitetsmärkning av begagnade produkter i den svenska IT-sektorn

Hur kan vi konsumenter lita på, att en begagnad produkt håller en tillräckligt hög kvalitet, för att vi ska välja att köpa den istället för en ny? Ibland är det tillräckligt att titta på en vara för att kunna bedöma kvaliteten men i vissa fall, så som elektroniska produkter, är det betydligt svårare för konsumenten att göra en bedömning. I dessa fall skulle en märkning på produkten som försäkrar kvaliteten kunna vara ett möjligt medel för att gynna försäljningen av begagnade produkter.

I Europa har vi under en längre tid utvecklat och förbättrat möjligheterna att återvinna vårt avfall och våra uttjänta produkter för att använda materialen i nya produkter. Nästa steg blir att se till att livslängden på produkter förlängs. Detta kan antingen ske genom att produkterna blir mer hållbara, så att vi väljer att byta ut dem mer sällan eller genom att de ges en ny livscykel, efter att den första användaren valt att byta ut dem.

Det finns en uppfattning om och attityd kring att begagnade produkter är av sämre kvalitet än nya motsvarigheter. Ett möjligt sätt att delvis ändra denna uppfattning är att introducera en märkning som garanterar kvaliteten på produkterna eller de testprocesser som produkterna genomgått innan de kommer ut på marknaden igen. Elektronikavfall är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i Europa och fokus för denna studie har därför lagts på elektronikprodukter och i första hand IT-produkter. Studien försöker genom att studera befintliga initiativ samt analysera behoven på den svenska marknaden, dra slutsatser om vad som skulle kunna vara en lämplig lösning i en svensk kontext.

Det finns en rad existerande initiativ, standarder och märkningssystem, i Europa och Nordamerika som försöker säkerställa kvaliteten på begagnade produkter genom att upprätta ett antal kriterier som produkterna bör uppfylla. En detaljerad genomgång av fyra existerande initiativ visar på vikten av marknadsföring för att de ska få genomslag. En annan sak som kan gynna spridningen av en märkning är att etablera nätverk med centrala aktörer. Dessutom visar de existerande initiativen att IT och elektronik kräver specifika kvalitetskrav. Slutligen är det viktigt att fundera över hur ett initiativ ska finansieras.

Bland intervjuade aktörer i den svenska IT-sektorn uppfattas det som svårt att skapa en märkning av begagnade produkter eftersom varje produkt är unik. Det kan därmed vara lättare att certifiera att rätt process för kvalitetssäkring finns på plats hos organisationerna. En lösning kan vara att låta företag, vars processer certifierats, sätta ett märke på varje individuell produkt. Eftersom endast ett fåtal svenska företag säljer begagnade IT-produkter kan det bli svårt att få spridning på en märkning som är specifik för dessa. Därför finns det anledning att argumentera för en förenklad certifieringsprocess och finansiellt stöd från den offentliga sektorn. En intressant frågeställning för framtiden - är det mer lämpligt att istället införa ett gemensamt märkningssystem i Europa? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gåvertsson, Ida LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Quality labelling, quality standard, Re-used products, Refurbished products, Remanufactured products, Electronic products, Information technology
language
English
id
8915388
date added to LUP
2017-06-19 15:59:28
date last changed
2017-06-19 15:59:28
@misc{8915388,
 abstract   = {Due to the depletion of earth’s resources and the growing concern of electronic waste it is important to extend the lifespan of electronic products. Consumers often have the perception that re-used and remanufactured products are of lesser quality than new counterparts. This study aims to evaluate if a more comprehensive sustainability certification scheme for electronic products, covering criteria on product quality, could be a way to support the market of re-used and remanufactured electronic products. A detailed analysis, through interviews and literature reviews of a selection of identified existing initiatives generated some important lessons to be learned. The lessons suggest that there are some aspects that should be thoroughly considered including; marketing, funding, establishment of networks and the necessity of specific quality criteria on IT-products and electrical and electronic equipment. Interviews with stakeholders in the Swedish IT-sector reveals that there is a trade-off between the information communicated in a label of re-used and remanufactured IT and expensive to cover and verify these aspects. This can be explained by that the sector of re-used IT in Sweden consists of a few organisations unable to fund such a scheme themselves, like traditionally when implementing eco-certifications. This also limits the possibility to create a wide recognition of such a label and suggests that marketing is of great importance.},
 author    = {Gåvertsson, Ida},
 keyword   = {Quality labelling,quality standard,Re-used products,Refurbished products,Remanufactured products,Electronic products,Information technology},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Quality Labelling of Re-used Products in the Swedish IT-sector},
 year     = {2017},
}