Advanced

The research on perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in different research areas from the 1950s to the present.

Sahlin, Amanda LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are found globally in the environment, in humans and in wildlife and it is still not sure how these substances affect humans and animals. This study was performed as a systematic review to examine when these substances first attracted attention in different research areas. Also, to examine when the first publication was published and how the research on PFASs is distributed over time. A total of 2722 publications, as well as their titles and abstracts, were analyzed and used as data. The results show that the most common research area on PFASs was the research about chemical properties. Other large research areas were measurements in the environment and research about PFASs in humans. The... (More)
Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are found globally in the environment, in humans and in wildlife and it is still not sure how these substances affect humans and animals. This study was performed as a systematic review to examine when these substances first attracted attention in different research areas. Also, to examine when the first publication was published and how the research on PFASs is distributed over time. A total of 2722 publications, as well as their titles and abstracts, were analyzed and used as data. The results show that the most common research area on PFASs was the research about chemical properties. Other large research areas were measurements in the environment and research about PFASs in humans. The first publication found in this study was published 65 years ago in 1952 and it took 39 years before something else than publications within chemical properties was published. In 1991, publications about rodents and mammals appeared. This study shows an increase of published items per year since 1950s and the publications published in 2010 and after, accounted for 64 % of all publications. The highest number of publications per year was published in 2014 however, the number of publications per year decreased in the following years. Further attention should be given to how these substances affect humans and wildlife, removal strategies and review measured concentrations in wildlife. To investigate how PFASs affects humans and wildlife, research should be conducted interdisciplinary. There are several different research areas and different specialties in the same field of science that must be combined to understand and get a comprehensive picture of the situation regarding foreign substances in the environment, such as PFASs. This study shows an overview of the historical research on PFASs and how potential future environmental pollutants should be handled. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en stor grupp av syntetiska miljöföroreningar som började att produceras i mitten av 1900-talet och har upptäckts globalt i miljön, människor och vilda djur. Oron över långtidseffekter ökar eftersom ämnena ansamlas i mänskliga organ och organismer samt att det fortfarande är osäkert hur dessa ämnen påverkar människor och djur. Djurförsök har visat att exponering av PFAS kan orsaka utvecklingsstörningar och cancer samt påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. PFAS misstänks även kunna påverka sköldkörtelhormonerna samt påverka födelsevikt, orsaka missfall och påverka metabolismen hos människor. PFAS kan bland annat finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och... (More)
Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en stor grupp av syntetiska miljöföroreningar som började att produceras i mitten av 1900-talet och har upptäckts globalt i miljön, människor och vilda djur. Oron över långtidseffekter ökar eftersom ämnena ansamlas i mänskliga organ och organismer samt att det fortfarande är osäkert hur dessa ämnen påverkar människor och djur. Djurförsök har visat att exponering av PFAS kan orsaka utvecklingsstörningar och cancer samt påverka immunförsvaret och ämnesomsättningen. PFAS misstänks även kunna påverka sköldkörtelhormonerna samt påverka födelsevikt, orsaka missfall och påverka metabolismen hos människor. PFAS kan bland annat finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum på grund av deras förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. PFAS är dessutom mycket stabila och resistenta mot termisk, kemisk och biologisk nedbrytning samt bryts ned mycket långsamt i miljön eller omvandlas till långlivade ämnen. Studien är en översikt över forskningen om PFAS och när olika forskningsområden uppmärksammades om PFAS samt hur potentiella framtida miljöföroreningar skall hanteras. Resultaten visar att ämnena framställdes redan år 1938 men det dröjde 72 år innan artiklar publicerades om hur man renar miljön från PFAS. År 1978 upptäcktes PFAS i arbetare men fortfarande är det osäkert hur dessa ämnen påverkar vår hälsa. I början av 2000-talet visste man att dessa ämnen var utbredda i miljön men först år 2013 upptäcktes höga halter i svenska Kallinge. Det vanligaste forskningsområdet för PFAS var forskningen om kemiska egenskaper och andra stora forskningsområden var miljömätningar och forskning om PFAS i människor. Den första publikationen publicerades år 1952 och det tog 39 år innan något annat än publikationer om kemiska egenskaper publicerades. År 1991 publicerades nämligen studier om gnagare och däggdjur för första gången. Resultatet visade en ökning av publicerade artiklar per år sedan 1950-talet och det högsta antalet publikationer per år publicerades år 2014. Nästa steg är att granska koncentrationer av ämnena i olika organismer och i miljön och ytterligare forskning behövs om de potentiella hälsoeffekterna, nyare PFAS samt reningsmetoder. Mycket arbete kvarstår för att lösa problemen med PFAS, det finns mer än 3000 PFAS som är eller har varit på den globala marknaden. För att undersöka hur PFAS påverkar människor och vilda djur, bör forskning genomföras mer tvärvetenskapligt. Flera olika forskningsområden måste kombineras för att förstå och få en övergripande bild av situationen med främmande ämnen i miljön. I denna studie analyserades totalt 2722 vetenskapliga och granskade publikationer genom att deras titlar och sammanfattningar analyserades och grupperades efter forskningsområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
En analys och översikt av forskningen om poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) från 1950-talet till idag.
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
högflourerade ämnen, PFCs, perfluorinated chemicals, PFASs, Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, poly - och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS
language
English
id
8915653
date added to LUP
2017-06-19 15:51:00
date last changed
2017-06-19 15:51:00
@misc{8915653,
 abstract   = {Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are found globally in the environment, in humans and in wildlife and it is still not sure how these substances affect humans and animals. This study was performed as a systematic review to examine when these substances first attracted attention in different research areas. Also, to examine when the first publication was published and how the research on PFASs is distributed over time. A total of 2722 publications, as well as their titles and abstracts, were analyzed and used as data. The results show that the most common research area on PFASs was the research about chemical properties. Other large research areas were measurements in the environment and research about PFASs in humans. The first publication found in this study was published 65 years ago in 1952 and it took 39 years before something else than publications within chemical properties was published. In 1991, publications about rodents and mammals appeared. This study shows an increase of published items per year since 1950s and the publications published in 2010 and after, accounted for 64 % of all publications. The highest number of publications per year was published in 2014 however, the number of publications per year decreased in the following years. Further attention should be given to how these substances affect humans and wildlife, removal strategies and review measured concentrations in wildlife. To investigate how PFASs affects humans and wildlife, research should be conducted interdisciplinary. There are several different research areas and different specialties in the same field of science that must be combined to understand and get a comprehensive picture of the situation regarding foreign substances in the environment, such as PFASs. This study shows an overview of the historical research on PFASs and how potential future environmental pollutants should be handled.},
 author    = {Sahlin, Amanda},
 keyword   = {högflourerade ämnen,PFCs,perfluorinated chemicals,PFASs,Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances,poly - och perfluorerade alkylsubstanser,PFAS},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The research on perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in different research areas from the 1950s to the present.},
 year     = {2017},
}