Advanced

"Positiv men ambivalent" : En undersökning om privatanställda socialarbetares inställningar och motiv till att inom privat verksamhet

Mannerström, Filippa LU and Persson, Emilia LU (2017) SOPA63 20171
School of Social Work
Abstract
Surveys shows that privatization in social work is steadily increasing (Statistiska Centralbyrån 2016a), while other research shows that social workers' attitudes towards privatization can generally be regarded as negative (Liljegren et al., 2008; Dellgran & Höjer 2005a; Dellgran & Höjer 2005b). The increase, despite the generally negative attitudes, seems to indicate a gap between social workers' attitudes and their actions towards privatization. The latest research on the motives behind social workers' choice to start their own private practices was made more than ten years ago (Dellgran and Höjer 2005a). The aim of this study was, through qualitative interviews, investigate private social workers' general attitudes towards privatization... (More)
Surveys shows that privatization in social work is steadily increasing (Statistiska Centralbyrån 2016a), while other research shows that social workers' attitudes towards privatization can generally be regarded as negative (Liljegren et al., 2008; Dellgran & Höjer 2005a; Dellgran & Höjer 2005b). The increase, despite the generally negative attitudes, seems to indicate a gap between social workers' attitudes and their actions towards privatization. The latest research on the motives behind social workers' choice to start their own private practices was made more than ten years ago (Dellgran and Höjer 2005a). The aim of this study was, through qualitative interviews, investigate private social workers' general attitudes towards privatization of publicly funded social work and to investigate social workers motives to work privately. The results showed that the attitude of private-sector social workers to privatizing publicly funded social work with some ambivalence was positive. The ambivalence showed, on the one hand, by the fact that the majority of the interviewees at the first stage described a positive/open approach to privatization, but at the breakdown had difficulties to clearly define their attitudes’ towards the different parts of privatization. On the other hand, the ambivalence emerged from the fact that single interviewees at a first stage explicitly described themselves as having a negative attitude towards privatization, but even they had difficulties in unambiguously defining their attitude when they saw certain benefits of the different parts of privatization. Furthermore, the main motivation for private social workers to work privately was to gain more autonomy, greater challenges, better working conditions, and there was dissatisfaction with previous working conditions and / or bureaucracy in the public sector. The results of the study were interpreted and comprehended by Bourdieu's analytical tools fields, doxa and habitus. (Less)
Abstract (Swedish)
Undersökning visar att privatisering inom det sociala arbetet stadigt ökar (Statistiska centralbyrån 2016a) samtidigt visar forskning att socialarbetares inställning till privatisering generellt sett kan betraktas som negativ (Liljegren et al. 2008; Dellgran & Höjer 2005a; Dellgran & Höjer 2005b). Ökningen trots den generellt sett negativa inställningen tycks indikera på ett glapp mellan socialarbetares inställning och deras agerande gentemot privatisering. Den senaste undersökningen om vilka motiv som låg bakom socialarbetares val att starta egna privata verksamheter gjordes för mer än tio år sedan (Dellgran och Höjer 2005a). Syftet med föreliggande studie var att undersöka privatanställda socialarbetares generella inställning till... (More)
Undersökning visar att privatisering inom det sociala arbetet stadigt ökar (Statistiska centralbyrån 2016a) samtidigt visar forskning att socialarbetares inställning till privatisering generellt sett kan betraktas som negativ (Liljegren et al. 2008; Dellgran & Höjer 2005a; Dellgran & Höjer 2005b). Ökningen trots den generellt sett negativa inställningen tycks indikera på ett glapp mellan socialarbetares inställning och deras agerande gentemot privatisering. Den senaste undersökningen om vilka motiv som låg bakom socialarbetares val att starta egna privata verksamheter gjordes för mer än tio år sedan (Dellgran och Höjer 2005a). Syftet med föreliggande studie var att undersöka privatanställda socialarbetares generella inställning till privatisering av det offentligt finansierade sociala arbetet och vilka motiv som ligger till grund för deras val att arbeta inom privat verksamhet. I resultaten framkom att privatanställda socialarbetares inställning till privatisering av offentligt finansierat socialt arbete med en viss ambivalens var positiv. Ambivalens framkom å ena sidan genom att majoriteten av intervjupersonerna i ett första skede beskrev en positiv/öppen inställning till privatisering men vid nedbrytningen hade svårt att entydigt definiera sin inställning till privatiseringens olika delar då de såg vissa nackdelar. Å andra framkom ambivalensen genom att enstaka intervjupersoner i ett första skede uttryckligen beskrev sig ha en negativ inställning till privatisering men även dem vid nedbrytningen hade svårt att entydigt definiera sin inställning då de såg vissa fördelar med privatiseringens olika delar. Vidare framkom att privatanställda socialarbetares största motiv till att arbeta inom privat verksamhet var för att få mer autonomi, större utmaningar, bättre arbetsvillkor och att det fanns ett missnöje med tidigare arbetsförhållanden och/eller byråkratin inom den offentliga sektorn. Studiens resultat tolkades och begripliggjordes genom Bourdieus analytiska verktyg fält, doxa och habitus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mannerström, Filippa LU and Persson, Emilia LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
private sector, Privatisation, motiv, offentligt finansierat socialt arbete, inställning, privata verksamheter, Privatisering, attitudes, motives, publicly financed social work
language
Swedish
id
8915731
date added to LUP
2017-09-07 13:35:56
date last changed
2017-09-07 13:35:56
@misc{8915731,
 abstract   = {Surveys shows that privatization in social work is steadily increasing (Statistiska Centralbyrån 2016a), while other research shows that social workers' attitudes towards privatization can generally be regarded as negative (Liljegren et al., 2008; Dellgran & Höjer 2005a; Dellgran & Höjer 2005b). The increase, despite the generally negative attitudes, seems to indicate a gap between social workers' attitudes and their actions towards privatization. The latest research on the motives behind social workers' choice to start their own private practices was made more than ten years ago (Dellgran and Höjer 2005a). The aim of this study was, through qualitative interviews, investigate private social workers' general attitudes towards privatization of publicly funded social work and to investigate social workers motives to work privately. The results showed that the attitude of private-sector social workers to privatizing publicly funded social work with some ambivalence was positive. The ambivalence showed, on the one hand, by the fact that the majority of the interviewees at the first stage described a positive/open approach to privatization, but at the breakdown had difficulties to clearly define their attitudes’ towards the different parts of privatization. On the other hand, the ambivalence emerged from the fact that single interviewees at a first stage explicitly described themselves as having a negative attitude towards privatization, but even they had difficulties in unambiguously defining their attitude when they saw certain benefits of the different parts of privatization. Furthermore, the main motivation for private social workers to work privately was to gain more autonomy, greater challenges, better working conditions, and there was dissatisfaction with previous working conditions and / or bureaucracy in the public sector. The results of the study were interpreted and comprehended by Bourdieu's analytical tools fields, doxa and habitus.},
 author    = {Mannerström, Filippa and Persson, Emilia},
 keyword   = {private sector,Privatisation,motiv,offentligt finansierat socialt arbete,inställning,privata verksamheter,Privatisering,attitudes,motives,publicly financed social work},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Positiv men ambivalent" : En undersökning om privatanställda socialarbetares inställningar och motiv till att inom privat verksamhet},
 year     = {2017},
}