Advanced

Normbrytande reklam - En kvalitativ studie av reklamkampanjer som har fått etiketten normbrytande reklam

Tilly, Emmelie LU (2017) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker reklamkampanjer som i artiklar har fått etiketten normbrytande reklam. Med en semiotisk bildanalys har jag undersökt innehåll och utformning i kampanjerna och genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med upphovsmännen bakom kampanjerna har jag undersökt strategin. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för den reklam som fått etiketten normbrytande reklam för att vidare kunna diskutera vad som präglar reklamutvecklingen.
Resultatet tyder på att den normbrytande reklamen innehåller olika människor som representeras på ett icke-stereotypt sätt och att kampanjerna uppmanar till samhällsförändring. Vidare är strategin att spegla samhället, företagets värderingar och att vara intressant. Den... (More)
Denna studie undersöker reklamkampanjer som i artiklar har fått etiketten normbrytande reklam. Med en semiotisk bildanalys har jag undersökt innehåll och utformning i kampanjerna och genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med upphovsmännen bakom kampanjerna har jag undersökt strategin. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för den reklam som fått etiketten normbrytande reklam för att vidare kunna diskutera vad som präglar reklamutvecklingen.
Resultatet tyder på att den normbrytande reklamen innehåller olika människor som representeras på ett icke-stereotypt sätt och att kampanjerna uppmanar till samhällsförändring. Vidare är strategin att spegla samhället, företagets värderingar och att vara intressant. Den normbrytande reklamen verkar ha samma grundprinciper som annan reklam men hur man utformar reklamen för att uppfylla grundprinciperna skiljer sig från annan reklam. Detta beror på vad upphovsmännen har observerat hos konsumenterna vars beteende skapar principer som påverkar reklamutformningen. Utifrån studien finner jag en ny princip som råder och präglar reklamutvecklingen. (Less)
Abstract
This study examines advertising campaigns that has been labeled norm- breaking advertisements in articles. Through semiotic analysis I have examined content and design in the campaigns and through semi- structured interviews with the authors behind the campaigns I have examined the strategy. The purpose of the study was to create a deeper understanding of the advertisement labeled norm-breaking advertisements to further discuss what characterizes the evolvement of advertising.
The result indicates that norm-breaking advertising contains different people represented in a non-stereotyped way and that the campaigns encourage societal change. Furthermore, the strategy is to reflect society, the company's values and to be interesting.... (More)
This study examines advertising campaigns that has been labeled norm- breaking advertisements in articles. Through semiotic analysis I have examined content and design in the campaigns and through semi- structured interviews with the authors behind the campaigns I have examined the strategy. The purpose of the study was to create a deeper understanding of the advertisement labeled norm-breaking advertisements to further discuss what characterizes the evolvement of advertising.
The result indicates that norm-breaking advertising contains different people represented in a non-stereotyped way and that the campaigns encourage societal change. Furthermore, the strategy is to reflect society, the company's values and to be interesting. Norm-breaking advertising seems to have the same basic principles as other advertising, but how to design the advertisement to fulfill the basic principles differs from other advertising. This depends on what the authors have observed with consumers whose behavior creates principles that influence advertising design. Based on the study, I found a new principle that prevails and characterizes advertising development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tilly, Emmelie LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
normbrytande reklam, reklamutformning, reklamutveckling, representation, icke-stereotypa bilder, samhällsförändring
language
Swedish
id
8915735
date added to LUP
2017-06-27 10:05:01
date last changed
2017-06-27 10:05:01
@misc{8915735,
 abstract   = {This study examines advertising campaigns that has been labeled norm- breaking advertisements in articles. Through semiotic analysis I have examined content and design in the campaigns and through semi- structured interviews with the authors behind the campaigns I have examined the strategy. The purpose of the study was to create a deeper understanding of the advertisement labeled norm-breaking advertisements to further discuss what characterizes the evolvement of advertising.
The result indicates that norm-breaking advertising contains different people represented in a non-stereotyped way and that the campaigns encourage societal change. Furthermore, the strategy is to reflect society, the company's values and to be interesting. Norm-breaking advertising seems to have the same basic principles as other advertising, but how to design the advertisement to fulfill the basic principles differs from other advertising. This depends on what the authors have observed with consumers whose behavior creates principles that influence advertising design. Based on the study, I found a new principle that prevails and characterizes advertising development.},
 author    = {Tilly, Emmelie},
 keyword   = {normbrytande reklam,reklamutformning,reklamutveckling,representation,icke-stereotypa bilder,samhällsförändring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normbrytande reklam - En kvalitativ studie av reklamkampanjer som har fått etiketten normbrytande reklam},
 year     = {2017},
}