Advanced

Employer branding - En kritisk studie av employer brandingstrategins hänsynstagande till organisationskultur, känslor och uttryck

S:T Cyr, Linn LU and Jovovic, Luka LU (2017) SMKK60 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Employer branding - En kritisk studie av employer brandingstrategins hänsynstagande till organisationskultur, känslor och uttryck
Nivå: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Författare: Luka Jovovic och Linn St Cyr
Handledare: Christer Eldh
Problem: Det blir allt viktigare att hamna på listor som radar upp de mest attraktiva arbetsgivarna. Employer branding handlar om etablerandet av ett arbetsgivarvarumärke som visar att det arbetsgivaren erbjuder är en intressant och attraktiv arbetsplats. Användandet av employer branding syftar till att attrahera, rekrytera och behålla de bästa kandidaterna. Tidigare forskning på området för employer branding undersöker främst de fördelar strategin för med... (More)
Titel: Employer branding - En kritisk studie av employer brandingstrategins hänsynstagande till organisationskultur, känslor och uttryck
Nivå: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Författare: Luka Jovovic och Linn St Cyr
Handledare: Christer Eldh
Problem: Det blir allt viktigare att hamna på listor som radar upp de mest attraktiva arbetsgivarna. Employer branding handlar om etablerandet av ett arbetsgivarvarumärke som visar att det arbetsgivaren erbjuder är en intressant och attraktiv arbetsplats. Användandet av employer branding syftar till att attrahera, rekrytera och behålla de bästa kandidaterna. Tidigare forskning på området för employer branding undersöker främst de fördelar strategin för med sig, hur strategin implementeras samt den externa aspekt som avser hur varumärket kommuniceras utåt. Den roll employer brandingarbetet spelar för medarbetares välmående och de interna aspekterna har däremot inte studerats. Denna avsaknad av forskning föranleder nedanstående syfte.
Syfte: Att kritiskt undersöka employer brandingstrategin och huruvida den tar hänsyn till de särskilda villkor som finns inom tjänstesektorn mot bakgrund av teorin om emotionellt arbete.
Metod: Kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer med delaktiga i tävlingen “Årets arbetsplats”. Empirin har analyserats utifrån tidigare forskning inom området och teorin om emotionellt arbete, vilket har genererat arbetets slutsatser.
Resultat: Vi har studerat och identifierat hur djupt employer brandingstrategin går i organisationer och belyst olika sätt att tolka och implementera strategin. För ett lyckat employer brandingarbete är det nödvändigt att ha med sig personalen och det förutsätter ett genuint medarbetarengagemang. Vi konstaterar att det mer hållbara sättet att arbeta med employer branding på är genom den interna employer brandingaspekten för att sedan jobba sig utåt. Employer brandingstrategin går djupt och fordrar en tät relation till företagskulturen. Däremot garanterar strategin inget hänsynstagande till medarbetarnas känslor och uttryck på individnivå. För att strategin ska sträcka sig till individnivå krävs en extensiv och djupgående självständig tolkning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
S:T Cyr, Linn LU and Jovovic, Luka LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Employer branding, emotionellt arbete, organisationskultur, medarbetarengagemang
language
Swedish
id
8915770
date added to LUP
2017-08-21 16:34:47
date last changed
2017-08-21 16:34:47
@misc{8915770,
 abstract   = {Titel: Employer branding - En kritisk studie av employer brandingstrategins hänsynstagande till organisationskultur, känslor och uttryck
Nivå: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Författare: Luka Jovovic och Linn St Cyr
Handledare: Christer Eldh
Problem: Det blir allt viktigare att hamna på listor som radar upp de mest attraktiva arbetsgivarna. Employer branding handlar om etablerandet av ett arbetsgivarvarumärke som visar att det arbetsgivaren erbjuder är en intressant och attraktiv arbetsplats. Användandet av employer branding syftar till att attrahera, rekrytera och behålla de bästa kandidaterna. Tidigare forskning på området för employer branding undersöker främst de fördelar strategin för med sig, hur strategin implementeras samt den externa aspekt som avser hur varumärket kommuniceras utåt. Den roll employer brandingarbetet spelar för medarbetares välmående och de interna aspekterna har däremot inte studerats. Denna avsaknad av forskning föranleder nedanstående syfte.
Syfte: Att kritiskt undersöka employer brandingstrategin och huruvida den tar hänsyn till de särskilda villkor som finns inom tjänstesektorn mot bakgrund av teorin om emotionellt arbete.
Metod: Kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer med delaktiga i tävlingen “Årets arbetsplats”. Empirin har analyserats utifrån tidigare forskning inom området och teorin om emotionellt arbete, vilket har genererat arbetets slutsatser.
Resultat: Vi har studerat och identifierat hur djupt employer brandingstrategin går i organisationer och belyst olika sätt att tolka och implementera strategin. För ett lyckat employer brandingarbete är det nödvändigt att ha med sig personalen och det förutsätter ett genuint medarbetarengagemang. Vi konstaterar att det mer hållbara sättet att arbeta med employer branding på är genom den interna employer brandingaspekten för att sedan jobba sig utåt. Employer brandingstrategin går djupt och fordrar en tät relation till företagskulturen. Däremot garanterar strategin inget hänsynstagande till medarbetarnas känslor och uttryck på individnivå. För att strategin ska sträcka sig till individnivå krävs en extensiv och djupgående självständig tolkning.},
 author    = {S:T Cyr, Linn and Jovovic, Luka},
 keyword   = {Employer branding,emotionellt arbete,organisationskultur,medarbetarengagemang},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Employer branding - En kritisk studie av employer brandingstrategins hänsynstagande till organisationskultur, känslor och uttryck},
 year     = {2017},
}