Advanced

"...det är mission impossible nästan"

Jakobsson, Alexander LU and Müller, Alexandra LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Den ökade sjukfrånvaron på grund av psykiska besvär har givits allt större uppmärksamhet i samhället, vilket väckte ett intresse av att studera fenomenet ytterligare. Detta genom att se till vilken inverkan psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan innebära för effektiviteten och kvaliteten i arbetet. Syftet med föreliggande studie är att, utifrån såväl ett ledar- som medarbetarperspektiv, undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för effektivitet och kvalitet i arbetet. Frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: “Hur förhåller sig chefer på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne till den psykosociala arbetsmiljön?” “Hur upplever medarbetare på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne att chefer beaktar den psykosociala... (More)
Den ökade sjukfrånvaron på grund av psykiska besvär har givits allt större uppmärksamhet i samhället, vilket väckte ett intresse av att studera fenomenet ytterligare. Detta genom att se till vilken inverkan psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan innebära för effektiviteten och kvaliteten i arbetet. Syftet med föreliggande studie är att, utifrån såväl ett ledar- som medarbetarperspektiv, undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för effektivitet och kvalitet i arbetet. Frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: “Hur förhåller sig chefer på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne till den psykosociala arbetsmiljön?” “Hur upplever medarbetare på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne att chefer beaktar den psykosociala arbetsmiljön?” “Vilken betydelse kan olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer ha för effektiviteten och kvaliteten i arbetet?” Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade djupintervjuer ligger till grund för den empiriska insamlingen. Intervjuerna genomfördes med chefer och medarbetare på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne. Den teoretiska referensramen utgår från begrepp och teorier såsom psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, psykosociala teoretiska modeller, KASAM samt effektivitet och kvalitet. Studiens resultat påvisar en komplexitet i att kartlägga psykosociala arbetsmiljöfaktorer, vilket försvårar ett förebyggande arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Vi har också funnit att flera medarbetare upplever att cheferna inte prioriterar samt i viss mån ignorerar den psykosociala arbetsmiljön. Emellertid är detta en individuell bedömning, eftersom en individ kan uppleva faktorerna inom den psykosociala arbetsmiljön olika. Slutligen visar även vår studie att de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som framkommer i studien, på ett eller annat sätt, har betydelse för medarbetarnas arbetssituation och därigenom effektiviteten och kvaliteten i arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Alexander LU and Müller, Alexandra LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, KASAM, effektivitet, kvalitet
language
Swedish
id
8915941
date added to LUP
2017-06-28 15:40:47
date last changed
2017-06-28 15:40:47
@misc{8915941,
 abstract   = {Den ökade sjukfrånvaron på grund av psykiska besvär har givits allt större uppmärksamhet i samhället, vilket väckte ett intresse av att studera fenomenet ytterligare. Detta genom att se till vilken inverkan psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan innebära för effektiviteten och kvaliteten i arbetet. Syftet med föreliggande studie är att, utifrån såväl ett ledar- som medarbetarperspektiv, undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för effektivitet och kvalitet i arbetet. Frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: “Hur förhåller sig chefer på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne till den psykosociala arbetsmiljön?” “Hur upplever medarbetare på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne att chefer beaktar den psykosociala arbetsmiljön?” “Vilken betydelse kan olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer ha för effektiviteten och kvaliteten i arbetet?” Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade djupintervjuer ligger till grund för den empiriska insamlingen. Intervjuerna genomfördes med chefer och medarbetare på en vård- och omsorgsförvaltning i södra Skåne. Den teoretiska referensramen utgår från begrepp och teorier såsom psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, psykosociala teoretiska modeller, KASAM samt effektivitet och kvalitet. Studiens resultat påvisar en komplexitet i att kartlägga psykosociala arbetsmiljöfaktorer, vilket försvårar ett förebyggande arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Vi har också funnit att flera medarbetare upplever att cheferna inte prioriterar samt i viss mån ignorerar den psykosociala arbetsmiljön. Emellertid är detta en individuell bedömning, eftersom en individ kan uppleva faktorerna inom den psykosociala arbetsmiljön olika. Slutligen visar även vår studie att de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som framkommer i studien, på ett eller annat sätt, har betydelse för medarbetarnas arbetssituation och därigenom effektiviteten och kvaliteten i arbetet.},
 author    = {Jakobsson, Alexander and Müller, Alexandra},
 keyword   = {psykosocial arbetsmiljö,ledarskap,KASAM,effektivitet,kvalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"...det är mission impossible nästan"},
 year     = {2017},
}