Advanced

Study of the Loss of Information from the Modified Mass-Drop Tagger in PYTHIA 8 for Z to qqbar

Ernstsson, Markus LU (2017) FYTK02 20171
Theoretical Particle Physics
Abstract
In this thesis, the information loss from the modified Mass-Drop tagging of a Z to qqbar jet is studied for a pp collision at LHC centre-of-mass energies in PYTHIA 8 using FastJet 3. The jet created by the Z has minimum transverse momentum of 200 GeV. This is then searched for subjets via two methods: a Cambridge/Aachen algorithm and a modified Mass-Drop Tagger with different z-cut values. The subjets located through these two methods are compared and specific regions of the jets are examined further.

The transverse momenta used as a measurement of information, and the amount of transverse momentum removed by the modified Mass-Drop Tagger in the different regions is used to measure the information loss. There is a sign of information... (More)
In this thesis, the information loss from the modified Mass-Drop tagging of a Z to qqbar jet is studied for a pp collision at LHC centre-of-mass energies in PYTHIA 8 using FastJet 3. The jet created by the Z has minimum transverse momentum of 200 GeV. This is then searched for subjets via two methods: a Cambridge/Aachen algorithm and a modified Mass-Drop Tagger with different z-cut values. The subjets located through these two methods are compared and specific regions of the jets are examined further.

The transverse momenta used as a measurement of information, and the amount of transverse momentum removed by the modified Mass-Drop Tagger in the different regions is used to measure the information loss. There is a sign of information loss by the modified Mass-Drop Tagger, in that it removes more transverse momentum than only the background. Indications of the removal of particles that are caused by the Z decay are found and further ways of investigating this removal are proposed. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I samband med att teknologin har utvecklats, har också vår förmåga att observera mindre och mindre objekt utvecklats. Detta är för att partiklar kan accelereras till högre och högre fart och därmed till högre energier. Utforskningen av hadroner, med partikelacceleratorer som Large Hadron Collider (LHC), har givit forskare en djupare förståelse om hur kvantkromodynamik (QCD), en av lärorna om materians innersta strukturer, fungerar, men också skapat nya forskningsområden.

Ett område som har uppkommit är studier av ``underkvaststrukturer''. En ``kvast'' inom partikelfysik är en samling av hadroner, partiklar bestående av kvarkar och gluoner, med hög energi som alla är på väg åt ungefär samma håll. Denna kvast är vitt skild från den... (More)
I samband med att teknologin har utvecklats, har också vår förmåga att observera mindre och mindre objekt utvecklats. Detta är för att partiklar kan accelereras till högre och högre fart och därmed till högre energier. Utforskningen av hadroner, med partikelacceleratorer som Large Hadron Collider (LHC), har givit forskare en djupare förståelse om hur kvantkromodynamik (QCD), en av lärorna om materians innersta strukturer, fungerar, men också skapat nya forskningsområden.

Ett område som har uppkommit är studier av ``underkvaststrukturer''. En ``kvast'' inom partikelfysik är en samling av hadroner, partiklar bestående av kvarkar och gluoner, med hög energi som alla är på väg åt ungefär samma håll. Denna kvast är vitt skild från den vardagliga kvasten, förutom dess form; den är spretig från spåren av alla partiklarna inuti den. Kvastar skapas av kvarkar och gluoner som genomgår två processeser: partonkaskad och hadronisering. Den första av dessa processer kan leda till att det skapas en typ av understruktur i en kvast: flera täta samlingar av partiklar bland en större samling av partiklar. Dessa täta samlingar kallas för ``underkvastar''. Detta leder till en underkvaststruktur som är av stort intresse.

Underkvaststrukturer hittas av speciella algoritmer som trimmar, beskär eller märker ut vad som definieras som underkvastar. Detta kan, dock, leda till att viss information om kvasten och därmed händelsen kastas bort och det är detta som denna avhandling studerar. Försvinner information, och i så fall, vad och hur mycket? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ernstsson, Markus LU
supervisor
organization
course
FYTK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
PYTHIA, Jet, mMDT
report number
LU TP 17-12
language
English
id
8916164
date added to LUP
2017-06-29 20:53:20
date last changed
2017-06-29 20:53:20
@misc{8916164,
 abstract   = {In this thesis, the information loss from the modified Mass-Drop tagging of a Z to qqbar jet is studied for a pp collision at LHC centre-of-mass energies in PYTHIA 8 using FastJet 3. The jet created by the Z has minimum transverse momentum of 200 GeV. This is then searched for subjets via two methods: a Cambridge/Aachen algorithm and a modified Mass-Drop Tagger with different z-cut values. The subjets located through these two methods are compared and specific regions of the jets are examined further. 

The transverse momenta used as a measurement of information, and the amount of transverse momentum removed by the modified Mass-Drop Tagger in the different regions is used to measure the information loss. There is a sign of information loss by the modified Mass-Drop Tagger, in that it removes more transverse momentum than only the background. Indications of the removal of particles that are caused by the Z decay are found and further ways of investigating this removal are proposed.},
 author    = {Ernstsson, Markus},
 keyword   = {PYTHIA,Jet,mMDT},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Study of the Loss of Information from the Modified Mass-Drop Tagger in PYTHIA 8 for Z to qqbar},
 year     = {2017},
}