Advanced

Rening av mikrobryggeriers avloppsvatten

Olsson, Sanna LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
The number of microbreweries in Sweden has grown a lot since 2009, from about 30 to 240 breweries. In the production of beer, wastewater is also produced which must be taken care of to avoid inconvenience to people and the environment. How the wastewater should be treated has been a problem for a couple of breweries. This study is based on a case study, Remmarlöv Gårdsbryggeri, that needs a new wastewater treatment. Within the case study characteristics in the wastewater was identified by sampling and analysis in the laboratory. The most noticeable results of the sampling of the wastewater were high levels of COD and BOD, high levels of phosphorus in comparison with the levels of nitrogen, and a low pH in the wastewater. To find out what... (More)
The number of microbreweries in Sweden has grown a lot since 2009, from about 30 to 240 breweries. In the production of beer, wastewater is also produced which must be taken care of to avoid inconvenience to people and the environment. How the wastewater should be treated has been a problem for a couple of breweries. This study is based on a case study, Remmarlöv Gårdsbryggeri, that needs a new wastewater treatment. Within the case study characteristics in the wastewater was identified by sampling and analysis in the laboratory. The most noticeable results of the sampling of the wastewater were high levels of COD and BOD, high levels of phosphorus in comparison with the levels of nitrogen, and a low pH in the wastewater. To find out what kind of wastewater treatment methods to use at Remmarlöv Gårdsbryggeri, a survey was made to identify wastewater treatment methods used in Swedish microbreweries. The survey was targeted against major micro breweries in Sweden. The major micro breweries in Sweden was 56 in total, of which 20 of them answered the survey. The survey showed that most of the breweries used municipal wastewater treatment with some pre-treatment in the form of a collection tank, to give more even wastewater, and pH adjustment. Other breweries spread their wastewater on farmland, used an infiltration plant or had an internal wastewater treatment plant. In order to evaluate which wastewater treatment method suited Remmarlöv Gårdsbryggeri, a matrix was made on the treatment methods identified in the survey. Municipal wastewater treatment has the best degree of purification and control after the treatment but would mean a huge cost for Remmarlöv Gårdsbryggeri. Using infiltration by sludgy would mean a good degree of purification together with a pre-treatment to lower the level of phosphorus, is easy to control and would therefore be a suitable treatment for Remmarlöv Gårdsbryggeri. An alternative is spreading the wastewater on farmland or Salix which also have showed good degree of purification and could be controlled due to the farmlands drainage system which ends up in a ditch. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Djungeln av avloppsreningslösningar
Avloppsvatten uppkommer från alla typer av verksamheter, ändå är det en fråga som som är problematisk för många. Även för ett mindre bryggeri innebär omhändertagandet av avloppsvatten många frågetecken. Vad är det egentligen som avgör vilken avloppsvattenlösning som passar för den individuella verksamheten? Intresset för öl har vuxit explosionsartat i Sverige och antalet bryggerier har vuxit med det. Antalet bryggerier i Sverige är idag 240 stycken, från att ha varit ett trettiotal under 2009. Baksidan av bryggerierna är det avfall som uppkommer i processen, inte minst det som kommer i avloppsvattnet! Många av bryggerierna skickar sitt avloppsvatten direkt till kommunalt avlopp men för de bryggerier som... (More)
Djungeln av avloppsreningslösningar
Avloppsvatten uppkommer från alla typer av verksamheter, ändå är det en fråga som som är problematisk för många. Även för ett mindre bryggeri innebär omhändertagandet av avloppsvatten många frågetecken. Vad är det egentligen som avgör vilken avloppsvattenlösning som passar för den individuella verksamheten? Intresset för öl har vuxit explosionsartat i Sverige och antalet bryggerier har vuxit med det. Antalet bryggerier i Sverige är idag 240 stycken, från att ha varit ett trettiotal under 2009. Baksidan av bryggerierna är det avfall som uppkommer i processen, inte minst det som kommer i avloppsvattnet! Många av bryggerierna skickar sitt avloppsvatten direkt till kommunalt avlopp men för de bryggerier som inte har tillgång till kommunalt avloppsnät är valet av avloppsvattenlösning kanske inte så lätt som man kan tro. Det är oftast en kostsam investering och det är viktigt att det blir en avloppslösning som passar avloppsvattnet från bryggeriet för att undvika negativ påverkan på miljön.

Avloppsvattnet från ett bryggeri är relativt likt ett hushållsavlopp, det innehåller höga halter organiskt material och näringsämnen som fosfor och kväve. Negativa föroreningar som tungmetaller och läkemedelsrester som finns i hushållsavloppet är däremot avloppsvattnet från bryggeriet förskonat mot. Bryggeriavloppets pH kan variera stort från att vara mycket surt till väldigt basiskt. Vilka avloppsvattenlösningar som passar hos ett bryggeri beror på en rad olika förutsättningar och det är därför svårt att säga en lösning som passar alla. Dessutom finns krav på reduktion av organiskt material och näringsämnen. Utöver att hitta en lösning som inte ger negativ påverkan på miljön bör lösningen även ta till vara på de näringsämnen som finns i avloppsvattnet.

Bland enklare tekniker finns infiltrationslösningar som filtrerar ner i marken medan mer komplexa lösningar innebär ett reningsverk med liknande lösningar som för ett kommunalt avloppsreningsverk. Betydande faktorer vid valet av avloppsreningsverk är hur pass bra reningsgrad avloppsreningslösningen har. Avloppsreningen bör därför kunna kontrolleras för att säkerställa att reningen fungerar som den ska. Hur vet vi annars att reduktionskraven följs? Att följa upp avloppsreningens effekt är relativt ovanligt för mindre avloppsreningsystem och tillsynen på avloppsreningssystemens reduktion är också låg. Olika typer av slutna lösningar ger en möjlighet till kontroll efter rening och kan därför säkerställa reningsgraden. Utöver valet av reningsteknik kan även ett par olika försteg krävas för att kunna rena avloppsvattnet och för att ge reningsmetoden rätt förutsättningar. Försteg kan användas för att justera pH, fälla fosfor och samla upp suspenderat material.

Detta är verkligheten för många mikrobryggerier, där valet av avloppsrening resulterar i en stor avloppsdjungel där det krävs kunskap om så väl avloppsvattnets kemiska egenskaper, dimensionering, personekvivalenter, markens geologiska förutsättningar och tillståndsansökningar. Ska det inte vara lätt att göra rätt? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Sanna LU
supervisor
organization
alternative title
Avloppsvattnets karaktär och avloppsreningslösningar utifrån fallstudien Remmarlöv Gårdsbryggeri
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
wastewater, treatment, brewery
language
Swedish
id
8916285
date added to LUP
2017-06-19 15:34:10
date last changed
2017-06-19 15:34:10
@misc{8916285,
 abstract   = {The number of microbreweries in Sweden has grown a lot since 2009, from about 30 to 240 breweries. In the production of beer, wastewater is also produced which must be taken care of to avoid inconvenience to people and the environment. How the wastewater should be treated has been a problem for a couple of breweries. This study is based on a case study, Remmarlöv Gårdsbryggeri, that needs a new wastewater treatment. Within the case study characteristics in the wastewater was identified by sampling and analysis in the laboratory. The most noticeable results of the sampling of the wastewater were high levels of COD and BOD, high levels of phosphorus in comparison with the levels of nitrogen, and a low pH in the wastewater. To find out what kind of wastewater treatment methods to use at Remmarlöv Gårdsbryggeri, a survey was made to identify wastewater treatment methods used in Swedish microbreweries. The survey was targeted against major micro breweries in Sweden. The major micro breweries in Sweden was 56 in total, of which 20 of them answered the survey. The survey showed that most of the breweries used municipal wastewater treatment with some pre-treatment in the form of a collection tank, to give more even wastewater, and pH adjustment. Other breweries spread their wastewater on farmland, used an infiltration plant or had an internal wastewater treatment plant. In order to evaluate which wastewater treatment method suited Remmarlöv Gårdsbryggeri, a matrix was made on the treatment methods identified in the survey. Municipal wastewater treatment has the best degree of purification and control after the treatment but would mean a huge cost for Remmarlöv Gårdsbryggeri. Using infiltration by sludgy would mean a good degree of purification together with a pre-treatment to lower the level of phosphorus, is easy to control and would therefore be a suitable treatment for Remmarlöv Gårdsbryggeri. An alternative is spreading the wastewater on farmland or Salix which also have showed good degree of purification and could be controlled due to the farmlands drainage system which ends up in a ditch.},
 author    = {Olsson, Sanna},
 keyword   = {wastewater,treatment,brewery},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rening av mikrobryggeriers avloppsvatten},
 year     = {2017},
}