Advanced

Pelaren, balken, muren och tektoniken

Håkansson, Ola LU (2017) AAHM01 20171
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
I projektet undersöker jag hur ett enfamiljshus kan få ytterligare kvalitéer genom att göra dess konstruktion och uppbyggnad synlig. Jag låter konstruktionen vara närvarande i rummet och med hjälp av den skapa rumsliga kvalitéer. Konstruktionens materialitet och tektonik görs närvarande i rummen och ger ett mervärde.
Inledningsvis tittade jag på danska villor från 60-talet som innehöll dessa kvalitéer. Med dem som förebilder tog jag fram mina egna principer för konstruktion och rumslig organisation. Principerna vägledde sedan designprocessen för en villa till en utvald tomt. I arbetet eftersträvade jag att synliggöra materialens fysiska egenskaper och intrycket de ger i villans rum och design. I designen ska bärande element inte bara... (More)
I projektet undersöker jag hur ett enfamiljshus kan få ytterligare kvalitéer genom att göra dess konstruktion och uppbyggnad synlig. Jag låter konstruktionen vara närvarande i rummet och med hjälp av den skapa rumsliga kvalitéer. Konstruktionens materialitet och tektonik görs närvarande i rummen och ger ett mervärde.
Inledningsvis tittade jag på danska villor från 60-talet som innehöll dessa kvalitéer. Med dem som förebilder tog jag fram mina egna principer för konstruktion och rumslig organisation. Principerna vägledde sedan designprocessen för en villa till en utvald tomt. I arbetet eftersträvade jag att synliggöra materialens fysiska egenskaper och intrycket de ger i villans rum och design. I designen ska bärande element inte bara förmedla rummets uppbyggnad, utan också bidra positivt till dess rumsliga kvalitéer.
För att fortsätta utforska möjligheterna i de detaljer och lösningar jag tagit fram dekonstruerar jag sedan huset och återanvänder dem i mindre experiment. I ett par hus i varierande organisationer testar jag vilka andra rumsliga kvalitéer situationer de kan ge. (Less)
Abstract
In this project, I investigate how a single-family house can get additional qualities by making its constructive and structural components visible. I let the construction be present in the room and from it create spatial qualities. The goal is to do this in a way where the materiality and tectonics of the construction are present in the rooms and give the building additional qualities.
Initially I looked at Danish villas from the 1960s that I found to have these qualities. With them as role models I developed my own principles of design and spatial organization. The principles then guided the design process of a villa on a real-world site. In my work, I sought to make the physical properties of the materials visible and use the impression... (More)
In this project, I investigate how a single-family house can get additional qualities by making its constructive and structural components visible. I let the construction be present in the room and from it create spatial qualities. The goal is to do this in a way where the materiality and tectonics of the construction are present in the rooms and give the building additional qualities.
Initially I looked at Danish villas from the 1960s that I found to have these qualities. With them as role models I developed my own principles of design and spatial organization. The principles then guided the design process of a villa on a real-world site. In my work, I sought to make the physical properties of the materials visible and use the impression they give in the villa’s rooms and design. In design, supporting elements not only convey the structure of the room, but also contribute positively to its spatial qualities.
To further explore the possibilities of the principles and details I developed, I deconstruct the house and reuse them in smaller experiments. In two houses with different organizations I test what other spatial qualities and situations they can give rise to. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Ola LU
supervisor
organization
alternative title
The pillar, the beam, the wall and the tectonics
course
AAHM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
rumsliga kvalitéer, konstruktiva delar, tektonik, arkitektur, villa, pelare, balk, mur, pelaren, balken, muren, tektoniken
language
Swedish
id
8916502
date added to LUP
2017-12-11 15:00:27
date last changed
2017-12-11 15:00:27
@misc{8916502,
 abstract   = {In this project, I investigate how a single-family house can get additional qualities by making its constructive and structural components visible. I let the construction be present in the room and from it create spatial qualities. The goal is to do this in a way where the materiality and tectonics of the construction are present in the rooms and give the building additional qualities.
Initially I looked at Danish villas from the 1960s that I found to have these qualities. With them as role models I developed my own principles of design and spatial organization. The principles then guided the design process of a villa on a real-world site. In my work, I sought to make the physical properties of the materials visible and use the impression they give in the villa’s rooms and design. In design, supporting elements not only convey the structure of the room, but also contribute positively to its spatial qualities.
To further explore the possibilities of the principles and details I developed, I deconstruct the house and reuse them in smaller experiments. In two houses with different organizations I test what other spatial qualities and situations they can give rise to.},
 author    = {Håkansson, Ola},
 keyword   = {rumsliga kvalitéer,konstruktiva delar,tektonik,arkitektur,villa,pelare,balk,mur,pelaren,balken,muren,tektoniken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pelaren, balken, muren och tektoniken},
 year     = {2017},
}