Advanced

Psykologyrkets baksida? En undersökning av compassion fatigue bland psykologer.

Sandberg, Johanna LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Compassion fatigue kan drabba yrkesverksamma inom vårdgivande yrken som arbetar med traumapatienter. Symtomen på compassion fatigue är både fysiska, emotionella och arbetsrelaterade och innefattar bland annat empatisk utmattning och reducerad förmåga att bära patienters lidande. Dessa egenskaper påverkar psykologer inom vården. Psykologer är en yrkesgrupp vars sjukskrivningsstatistik har ökat under de senaste åren. Därför är det en viktig profession att studera i relation till arbetsrelaterad hälsa. Denna studie undersökte sambandet mellan compassion fatigue och socialt stöd, compassion satisfaction, arbetsrelaterade krav och kontroll samt perfektionism bland psykologer i Sverige. Studien syftade även till att se vilken av dessa variabler... (More)
Compassion fatigue kan drabba yrkesverksamma inom vårdgivande yrken som arbetar med traumapatienter. Symtomen på compassion fatigue är både fysiska, emotionella och arbetsrelaterade och innefattar bland annat empatisk utmattning och reducerad förmåga att bära patienters lidande. Dessa egenskaper påverkar psykologer inom vården. Psykologer är en yrkesgrupp vars sjukskrivningsstatistik har ökat under de senaste åren. Därför är det en viktig profession att studera i relation till arbetsrelaterad hälsa. Denna studie undersökte sambandet mellan compassion fatigue och socialt stöd, compassion satisfaction, arbetsrelaterade krav och kontroll samt perfektionism bland psykologer i Sverige. Studien syftade även till att se vilken av dessa variabler som har störst betydelse för compassion fatigue. Deltagarna i studien var 384 psykologer. En tvärsnittsdesign användes och data samlades in med hjälp av en självskattningsenkät. Korrelationsanalyser och multipel regressionsanalys användes för att undersöka sambanden mellan variablerna. Resultatet visade att samtliga variabler, med undantag av positiv perfektionism, hade signifikanta samband med compassion fatigue. Compassion satisfaction, arbetsrelaterade krav, negativ perfektionism och socialt stöd från kollegor och familj visade sig vara signifikanta prediktorer för compassion fatigue. Inga tidigare studier har undersökt sambandet mellan compassion fatigue och perfektionism, arbetsrelaterade krav och kontroll. (Less)
Abstract
Compassion fatigue can affect professionals in health care who work with trauma patients. The symptoms of compassion fatigue are physical, emotional and work- related and include, inter alia, empathic fatigue and reduced ability to carry the suffering of the patients. These qualities affect psychologists in health care. Psychologists are a professional group whose sick leave statistics has increased during the last couple of years. Therefore it is an important profession to study in relation to work-related health. This study examined the relationship between compassion fatigue and social support, compassion satisfaction, work-related demands and decision latitude and perfectionism among psychologists in Sweden. The study also aims to... (More)
Compassion fatigue can affect professionals in health care who work with trauma patients. The symptoms of compassion fatigue are physical, emotional and work- related and include, inter alia, empathic fatigue and reduced ability to carry the suffering of the patients. These qualities affect psychologists in health care. Psychologists are a professional group whose sick leave statistics has increased during the last couple of years. Therefore it is an important profession to study in relation to work-related health. This study examined the relationship between compassion fatigue and social support, compassion satisfaction, work-related demands and decision latitude and perfectionism among psychologists in Sweden. The study also aims to examine which of the variables that have largest importance for compassion fatigue. The participants in the study were 384 psychologists. A cross-section design was used and data was collected by using a self-assessment form. Correlation analyzes and a multiple regression analysis were used to examine the relationship between the variables. The result showed that all variables, except positive perfectionism, had a significant relationship with compassion fatigue. Compassion satisfaction, work-related demands, negative perfectionism and social support from colleagues and family proved to be significant predictors for compassion fatigue. No former studies have examined the relationship between compassion fatigue and perfectionism, work-related demands and decision latitude. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Johanna LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
compassion fatigue, psychologists, compassion satisfaction, social support, perfectionism, work-related demands, work-related decision latitude, work- related social support
language
Swedish
id
8916646
date added to LUP
2017-06-19 12:58:37
date last changed
2017-06-19 12:58:37
@misc{8916646,
 abstract   = {Compassion fatigue can affect professionals in health care who work with trauma patients. The symptoms of compassion fatigue are physical, emotional and work- related and include, inter alia, empathic fatigue and reduced ability to carry the suffering of the patients. These qualities affect psychologists in health care. Psychologists are a professional group whose sick leave statistics has increased during the last couple of years. Therefore it is an important profession to study in relation to work-related health. This study examined the relationship between compassion fatigue and social support, compassion satisfaction, work-related demands and decision latitude and perfectionism among psychologists in Sweden. The study also aims to examine which of the variables that have largest importance for compassion fatigue. The participants in the study were 384 psychologists. A cross-section design was used and data was collected by using a self-assessment form. Correlation analyzes and a multiple regression analysis were used to examine the relationship between the variables. The result showed that all variables, except positive perfectionism, had a significant relationship with compassion fatigue. Compassion satisfaction, work-related demands, negative perfectionism and social support from colleagues and family proved to be significant predictors for compassion fatigue. No former studies have examined the relationship between compassion fatigue and perfectionism, work-related demands and decision latitude.},
 author    = {Sandberg, Johanna},
 keyword   = {compassion fatigue,psychologists,compassion satisfaction,social support,perfectionism,work-related demands,work-related decision latitude,work- related social support},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykologyrkets baksida? En undersökning av compassion fatigue bland psykologer.},
 year     = {2017},
}