Advanced

Anställdas självvärderingar, coping och samband med motstånd mot organisatoriska förändringar

Djamnezhad, Dariush LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Organisationer behöver ofta genomgå förändringar för att överleva. Förändringar är dock ingen enkel historia. De kan ofta misslyckas, och ofta attribueras detta till motstånd mot
organisatoriska förändringar. Då organisationer består av individer utgör dessa en nyckelfaktor. Deras attityder gentemot förändringarna är avgörande då de ska omsätta förändringarna i praktiken. Dessa attityder antogs ha ett samband med deras generella dispositioner. Denna studie undersökte därför samband mellan motstånd mot organisatoriska förändringar och individuella dispositioner i form av centrala självvärderingar, psykologisk motståndskraft och coping. Dessa faktorer valdes ut på basis av deras betydelse för individensrelation till motgång. Hypoteserna var... (More)
Organisationer behöver ofta genomgå förändringar för att överleva. Förändringar är dock ingen enkel historia. De kan ofta misslyckas, och ofta attribueras detta till motstånd mot
organisatoriska förändringar. Då organisationer består av individer utgör dessa en nyckelfaktor. Deras attityder gentemot förändringarna är avgörande då de ska omsätta förändringarna i praktiken. Dessa attityder antogs ha ett samband med deras generella dispositioner. Denna studie undersökte därför samband mellan motstånd mot organisatoriska förändringar och individuella dispositioner i form av centrala självvärderingar, psykologisk motståndskraft och coping. Dessa faktorer valdes ut på basis av deras betydelse för individensrelation till motgång. Hypoteserna var att centrala självvärderingar, psykologisk
motståndskraft och problemfokuserad coping har negativa samband med affektivt, beteendemässigt och kognitivt motstånd mot organisatoriska förändringar. Undvikande coping antogs ha ett positivt samband med motstånd. Utifrån detta administrerades frågeformulär till deltagare inom organisationer i en förändringsprocess vilket resulterade i 62 svar. Resultaten låg i linje med samtliga hypoteser. Detta implicerar att individuella dispositioner kan vara faktorer som behöver tas hänsyn till vid organisatoriska förändringar. (Less)
Abstract
Organizational change is a common occurrence and frequently viewed as a necessity to survive. Unfortunately, attempts to change may often end up in failure, something commonly attributed to resistance to organizational change, a key factor being the individuals that constitute the body of the organization. Since they are both agents and recipients of change, their attitudes toward the change could potentially make or break it. These attitudes are assumed to be linked to their general dispositions. Hence, focus was on investigating relationships between resistance to change and general dispositions in terms of core selfevaluations, resilience and coping. These factors were selected based on their importance concerning individuals’ relation... (More)
Organizational change is a common occurrence and frequently viewed as a necessity to survive. Unfortunately, attempts to change may often end up in failure, something commonly attributed to resistance to organizational change, a key factor being the individuals that constitute the body of the organization. Since they are both agents and recipients of change, their attitudes toward the change could potentially make or break it. These attitudes are assumed to be linked to their general dispositions. Hence, focus was on investigating relationships between resistance to change and general dispositions in terms of core selfevaluations, resilience and coping. These factors were selected based on their importance concerning individuals’ relation to adversity. The hypotheses assumed that core selfevaluations, resilience and problem-focused coping would be negatively related to resistance to change. Conversely, avoidance coping was assumed to be positively related to resistance. Questionnaires were distributed to participants in organizations in a process of change. 62 usable forms were returned. Results were in line with the hypotheses, implying a need to take individual dispositions into consideration during organizational change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Djamnezhad, Dariush LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
organisatoriska förändringar, motstånd, centrala självvärderingar, psykologisk motståndskraft, coping, organizational change, resistance, core self-evaluations, resilience
language
Swedish
id
8916732
date added to LUP
2017-06-19 12:55:55
date last changed
2017-06-19 12:55:55
@misc{8916732,
 abstract   = {Organizational change is a common occurrence and frequently viewed as a necessity to survive. Unfortunately, attempts to change may often end up in failure, something commonly attributed to resistance to organizational change, a key factor being the individuals that constitute the body of the organization. Since they are both agents and recipients of change, their attitudes toward the change could potentially make or break it. These attitudes are assumed to be linked to their general dispositions. Hence, focus was on investigating relationships between resistance to change and general dispositions in terms of core selfevaluations, resilience and coping. These factors were selected based on their importance concerning individuals’ relation to adversity. The hypotheses assumed that core selfevaluations, resilience and problem-focused coping would be negatively related to resistance to change. Conversely, avoidance coping was assumed to be positively related to resistance. Questionnaires were distributed to participants in organizations in a process of change. 62 usable forms were returned. Results were in line with the hypotheses, implying a need to take individual dispositions into consideration during organizational change.},
 author    = {Djamnezhad, Dariush},
 keyword   = {organisatoriska förändringar,motstånd,centrala självvärderingar,psykologisk motståndskraft,coping,organizational change,resistance,core self-evaluations,resilience},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anställdas självvärderingar, coping och samband med motstånd mot organisatoriska förändringar},
 year     = {2017},
}