Advanced

Nedskrivning av goodwill på Stockholmsbörsen

Brandt, Karl LU ; Hallin, Rasmus LU and Krüger, Lukas LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att redogöra för bakomliggande faktorer som kan driva bolag att besluta om nedskrivning av goodwill. Därtill ämnar studien undersöka huruvida det går att påvisa ett samband mellan nedskrivning av goodwill och earnings management. Forskarna använder en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studien undersöker nedskrivning av goodwill för bolag listade på Stockholmsbörsen under åren 2007 – 2016. För att uppnå syftet undersöktes företagsekonomiska-, bolagsstyrnings- och earnings management variabler mot nedskrivning av goodwill. Resultatet analyserades genom uppsatsens teoretiska referensram. Studien baseras på tidigare forskning som undersöker bakomliggande faktorer till nedskrivning av goodwill för bolag noterade på... (More)
Syftet med studien är att redogöra för bakomliggande faktorer som kan driva bolag att besluta om nedskrivning av goodwill. Därtill ämnar studien undersöka huruvida det går att påvisa ett samband mellan nedskrivning av goodwill och earnings management. Forskarna använder en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studien undersöker nedskrivning av goodwill för bolag listade på Stockholmsbörsen under åren 2007 – 2016. För att uppnå syftet undersöktes företagsekonomiska-, bolagsstyrnings- och earnings management variabler mot nedskrivning av goodwill. Resultatet analyserades genom uppsatsens teoretiska referensram. Studien baseras på tidigare forskning som undersöker bakomliggande faktorer till nedskrivning av goodwill för bolag noterade på London Stock Exchange. Studiens empiri består av sekundärdata insamlad via Thomson Reuters Datastream och årsredovisningar. Sammanlagt gjordes 958 observationer.Studien kan inte statistiskt säkerställa att företagsekonomiska- och bolagsstyrningsvariabler påverkar ett bolag vid beslut om nedskrivning av goodwill. Däremot har ett signifikant samband påvisats gällande variabeln BATH. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to investigate underlying factors that might have a connection to impairment of goodwill. In addition, the study scrutinises if there is any association to be found between impairment of goodwill and earnings management.The authors used a quantitative method with a deductive approach. The study examined companies listed on Nasdaq Stockholm which made an impairment of goodwill during 2007 – 2016. To reach the study’s purpose business performance, corporate governance and earnings management variables were studied. Finally, the results were analysed through our theoretical framework.Previous studies examined the underlying factors for impairment of goodwill at the London Stock Exchange.Secondary data was gathered... (More)
The purpose of the study is to investigate underlying factors that might have a connection to impairment of goodwill. In addition, the study scrutinises if there is any association to be found between impairment of goodwill and earnings management.The authors used a quantitative method with a deductive approach. The study examined companies listed on Nasdaq Stockholm which made an impairment of goodwill during 2007 – 2016. To reach the study’s purpose business performance, corporate governance and earnings management variables were studied. Finally, the results were analysed through our theoretical framework.Previous studies examined the underlying factors for impairment of goodwill at the London Stock Exchange.Secondary data was gathered from Thomson Reuters Datastream and annual reports. In total the study examined 958 observations.The study found only that the variable BATH had an impact on the decision for impairment of goodwill. Business performance and corporate governance had no significant impact. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brandt, Karl LU ; Hallin, Rasmus LU and Krüger, Lukas LU
supervisor
organization
alternative title
Baserat på givna redovisningsregler eller på en företagslednings mer eller mindre godtyckliga beslut?
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stockholmsbörsen, Goodwillnedskrivning, Bolagsstyrning, Earnings Management, Logistisk Regression
language
Swedish
id
8916976
date added to LUP
2017-06-30 11:34:26
date last changed
2019-04-09 14:27:17
@misc{8916976,
 abstract   = {Syftet med studien är att redogöra för bakomliggande faktorer som kan driva bolag att besluta om nedskrivning av goodwill. Därtill ämnar studien undersöka huruvida det går att påvisa ett samband mellan nedskrivning av goodwill och earnings management. Forskarna använder en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studien undersöker nedskrivning av goodwill för bolag listade på Stockholmsbörsen under åren 2007 – 2016. För att uppnå syftet undersöktes företagsekonomiska-, bolagsstyrnings- och earnings management variabler mot nedskrivning av goodwill. Resultatet analyserades genom uppsatsens teoretiska referensram. Studien baseras på tidigare forskning som undersöker bakomliggande faktorer till nedskrivning av goodwill för bolag noterade på London Stock Exchange. Studiens empiri består av sekundärdata insamlad via Thomson Reuters Datastream och årsredovisningar. Sammanlagt gjordes 958 observationer.Studien kan inte statistiskt säkerställa att företagsekonomiska- och bolagsstyrningsvariabler påverkar ett bolag vid beslut om nedskrivning av goodwill. Däremot har ett signifikant samband påvisats gällande variabeln BATH.},
 author    = {Brandt, Karl and Hallin, Rasmus and Krüger, Lukas},
 keyword   = {Stockholmsbörsen,Goodwillnedskrivning,Bolagsstyrning,Earnings Management,Logistisk Regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nedskrivning av goodwill på Stockholmsbörsen},
 year     = {2017},
}