Advanced

Vi gör det mesta materialet själva - En studie om behovet av pedagogiska läromedel i Musikproduktion

Ekströmer, Johan LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studies syfte är att identifiera om det finns ett behov av att utforma läromedel för
lärare i Musikproduktion, och hur lärare arbetar med denna kurs idag. Detta har
undersökts dels med en enkätstudie samt kvalitativa intervjuer med två pedagoger som
undervisar i Musikproduktion på två gymnasieskolor. Litteraturgenomgången belyser
vilka behov som finns i skolan idag där perspektiv på elever, verktyg för utbildning och
lärare presenteras. Resultatet visar att det finns ett visst behov av ett interaktivt
multimedialt material som kan användas av både pedagoger och elever. Detta eftersom
mycket av den information som finns på internet, eller i böcker i ämnet, antingen är
föråldrad eller svår att kvalitetssäkra med hänsyn till... (More)
Denna studies syfte är att identifiera om det finns ett behov av att utforma läromedel för
lärare i Musikproduktion, och hur lärare arbetar med denna kurs idag. Detta har
undersökts dels med en enkätstudie samt kvalitativa intervjuer med två pedagoger som
undervisar i Musikproduktion på två gymnasieskolor. Litteraturgenomgången belyser
vilka behov som finns i skolan idag där perspektiv på elever, verktyg för utbildning och
lärare presenteras. Resultatet visar att det finns ett visst behov av ett interaktivt
multimedialt material som kan användas av både pedagoger och elever. Detta eftersom
mycket av den information som finns på internet, eller i böcker i ämnet, antingen är
föråldrad eller svår att kvalitetssäkra med hänsyn till dess pedagogiska värde.
Informanterna beskriver att detta leder till att man gör mycket av materialet man
använder i kursen själva. Informanterna beskriver att ett samlat material bör utformas
som en databas som kan användas som en referens och något som ska gå att uppdatera
allt eftersom nya program och arbetssätt introduceras. (Less)
Abstract
The aim of this study is to identify if there is a need to produce educational materials for teachers in “Musikproduktion”, and how teachers work with this course today. This has been done partly through a survey study and qualitative interviews with two teachers in music production in two Swedish upper secondary schools. The literature review explores the need that exists in schools today where perspectives on the student, tools for education and teachers are presented. The result shows a certain need for an interactive multi medial material that both teachers and students can use. This is because a lot of the information on the internet, or in books on the subject, is either out-dated or hard to assure the quality of in the aspect of... (More)
The aim of this study is to identify if there is a need to produce educational materials for teachers in “Musikproduktion”, and how teachers work with this course today. This has been done partly through a survey study and qualitative interviews with two teachers in music production in two Swedish upper secondary schools. The literature review explores the need that exists in schools today where perspectives on the student, tools for education and teachers are presented. The result shows a certain need for an interactive multi medial material that both teachers and students can use. This is because a lot of the information on the internet, or in books on the subject, is either out-dated or hard to assure the quality of in the aspect of educational value. The informers describe how this leads them to create most of the material they use in the course themselves. The informers describe how a collected material should be formed as a database that can be used as a reference and as something that can be updated as new programs and work procedures are introduced. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekströmer, Johan LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
musikpedagogik Music production, utbildningsvetenskap, kvalitetssäkring, gymnasieskolan, läromedelsval, musikproduktion, läromedel, educational materials, choice of educational materials, upper secondary school, quality assurance, educational science, music education
language
Swedish
id
8916993
date added to LUP
2017-06-19 14:14:44
date last changed
2017-06-19 14:14:44
@misc{8916993,
 abstract   = {The aim of this study is to identify if there is a need to produce educational materials for teachers in “Musikproduktion”, and how teachers work with this course today. This has been done partly through a survey study and qualitative interviews with two teachers in music production in two Swedish upper secondary schools. The literature review explores the need that exists in schools today where perspectives on the student, tools for education and teachers are presented. The result shows a certain need for an interactive multi medial material that both teachers and students can use. This is because a lot of the information on the internet, or in books on the subject, is either out-dated or hard to assure the quality of in the aspect of educational value. The informers describe how this leads them to create most of the material they use in the course themselves. The informers describe how a collected material should be formed as a database that can be used as a reference and as something that can be updated as new programs and work procedures are introduced.},
 author    = {Ekströmer, Johan},
 keyword   = {musikpedagogik Music production,utbildningsvetenskap,kvalitetssäkring,gymnasieskolan,läromedelsval,musikproduktion,läromedel,educational materials,choice of educational materials,upper secondary school,quality assurance,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi gör det mesta materialet själva - En studie om behovet av pedagogiska läromedel i Musikproduktion},
 year     = {2017},
}