Advanced

Ett komplext uppdrag - En studie om mellanchefer i grundskolan och hållbart ledarskap

Broszeit, Vivian LU and Ryberg, Anna LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Problembakgrund: Forskning visar att mellanchefer har en utsatt roll med krav från många håll. Vidare har det visat sig att mellanchefer i grundskolan ofta slutar sitt arbete för att det är påfrestande på flera sätt. I grundskolan skapas förutsättningar för elever till att bli goda medborgare, vilket kräver att betydelsen av hållbart ledarskap uppmärksammas och förverkligas för mellanchefer.

Syfte och frågeställning: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om förutsättningar för hållbart ledarskap för mellanchefer i grundskolan utifrån de krav och villkor som ställs på dem. Utifrån detta blir uppsatsens frågeställningar följande: Vilka krav ställer hållbart ledarskap på en mellanchef i kommunal grundskola och vilka krav... (More)
Sammanfattning
Problembakgrund: Forskning visar att mellanchefer har en utsatt roll med krav från många håll. Vidare har det visat sig att mellanchefer i grundskolan ofta slutar sitt arbete för att det är påfrestande på flera sätt. I grundskolan skapas förutsättningar för elever till att bli goda medborgare, vilket kräver att betydelsen av hållbart ledarskap uppmärksammas och förverkligas för mellanchefer.

Syfte och frågeställning: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om förutsättningar för hållbart ledarskap för mellanchefer i grundskolan utifrån de krav och villkor som ställs på dem. Utifrån detta blir uppsatsens frågeställningar följande: Vilka krav ställer hållbart ledarskap på en mellanchef i kommunal grundskola och vilka krav ställs på organisationen? Vad anser mellanchefer inom kommunal grundskola är nyckeln till ett hållbart ledarskap?

Teori: Den teoretiska referensramen framför tre stycken övergripande delar. Den första delen fungerar som en introduktion till mellanchefsrollen samt hållbart ledarskap. Vidare presenteras tre ledarskapsstilar, vilka har anknytning till hållbart ledarskap. Den sista delen innehåller tre modeller som beskriver vägen till ett hållbart ledarskap.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Till uppsatsen har tio mellanchefer från grundskolan intervjuats i cirka en timme vardera.

Slutsats: Oavsett hur talangfull eller dedikerad en mellanchef är, tar det tid att uppnå ett hållbart ledarskap. De krav som ställs på en mellanchef för att bli en hållbar ledare är att vara trygg i sig själv, arbeta helhjärtat, reflektera kring handlingar samt vara innovativ och nytänkande. Hållbart ledarskap kräver utöver detta ett samspel med andra människor i organisationen. De mellanchefer som intervjuats arbetar hållbart eller har en hållbar inställning till sitt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broszeit, Vivian LU and Ryberg, Anna LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbart ledarskap, ledare, mellanchef, rektor, situationsanpassning, reflektion, relationer, delaktighet
language
Swedish
id
8917057
date added to LUP
2017-06-28 15:35:24
date last changed
2017-06-28 15:35:24
@misc{8917057,
 abstract   = {Sammanfattning
Problembakgrund: Forskning visar att mellanchefer har en utsatt roll med krav från många håll. Vidare har det visat sig att mellanchefer i grundskolan ofta slutar sitt arbete för att det är påfrestande på flera sätt. I grundskolan skapas förutsättningar för elever till att bli goda medborgare, vilket kräver att betydelsen av hållbart ledarskap uppmärksammas och förverkligas för mellanchefer.

Syfte och frågeställning: Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om förutsättningar för hållbart ledarskap för mellanchefer i grundskolan utifrån de krav och villkor som ställs på dem. Utifrån detta blir uppsatsens frågeställningar följande: Vilka krav ställer hållbart ledarskap på en mellanchef i kommunal grundskola och vilka krav ställs på organisationen? Vad anser mellanchefer inom kommunal grundskola är nyckeln till ett hållbart ledarskap?

Teori: Den teoretiska referensramen framför tre stycken övergripande delar. Den första delen fungerar som en introduktion till mellanchefsrollen samt hållbart ledarskap. Vidare presenteras tre ledarskapsstilar, vilka har anknytning till hållbart ledarskap. Den sista delen innehåller tre modeller som beskriver vägen till ett hållbart ledarskap.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Till uppsatsen har tio mellanchefer från grundskolan intervjuats i cirka en timme vardera.

Slutsats: Oavsett hur talangfull eller dedikerad en mellanchef är, tar det tid att uppnå ett hållbart ledarskap. De krav som ställs på en mellanchef för att bli en hållbar ledare är att vara trygg i sig själv, arbeta helhjärtat, reflektera kring handlingar samt vara innovativ och nytänkande. Hållbart ledarskap kräver utöver detta ett samspel med andra människor i organisationen. De mellanchefer som intervjuats arbetar hållbart eller har en hållbar inställning till sitt arbete.},
 author    = {Broszeit, Vivian and Ryberg, Anna},
 keyword   = {Hållbart ledarskap,ledare,mellanchef,rektor,situationsanpassning,reflektion,relationer,delaktighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett komplext uppdrag - En studie om mellanchefer i grundskolan och hållbart ledarskap},
 year     = {2017},
}