Advanced

Traumats ansikte: en kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av trauma vid PTSD och depression - ur ett patientperspektiv

Lock, Rose-Marie LU (2017) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur patienter med traumarelaterad diagnos eller depression beskriver upplevelser och erfarenheter av självupplevda trauman för att få en bättre uppfattning om trauma som fenomen. Generellt beskrivs trauma som ett tydligt fenomen, som avskiljs från naturliga händelser i livet och som innefattar både subjektiva reaktioner och långvariga konsekvenser, som påverkar självuppfattningen. Händelsers karaktär har betydelse, men är inte alltid överensstämmande med DSM-kriterierna för PTSD. Psykologiska mekanismer som tycks betydelsefulla för hur trauman processas rör sig om faktorer som affektreglering, coping/försvarsmekanismer, omedvetna processer, hur trauman relateras till och integreras med... (More)
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur patienter med traumarelaterad diagnos eller depression beskriver upplevelser och erfarenheter av självupplevda trauman för att få en bättre uppfattning om trauma som fenomen. Generellt beskrivs trauma som ett tydligt fenomen, som avskiljs från naturliga händelser i livet och som innefattar både subjektiva reaktioner och långvariga konsekvenser, som påverkar självuppfattningen. Händelsers karaktär har betydelse, men är inte alltid överensstämmande med DSM-kriterierna för PTSD. Psykologiska mekanismer som tycks betydelsefulla för hur trauman processas rör sig om faktorer som affektreglering, coping/försvarsmekanismer, omedvetna processer, hur trauman relateras till och integreras med tidigare föreställningar om självet och världen och hur tidiga anknytningsmönster inverkar. Resultaten diskuteras i förhållande till aktuella traumateorier och implikationer för behandling. En hypotes är att traumainriktad psykoterapi har relevans för andra patientgrupper än enbart dem med PTSD. (Less)
Abstract
The aim of this qualitative study is to investigate aspects of trauma from a patients point of view, who have post traumatic stress disorder or depression, in order to get a better understanding about trauma as a phenomena. The overall conclusion is that trauma is described as a specific phenomena, that is an event that is not part of normal life and which includes aspects of the persons reaction to the event and also including longstanding consequences, affecting the inner sense of self. The specific nature of the event has an importance, but is not always consistent with the diagnostic criterion for PTSD according to DSM V. Psychological mechanisms that seem to be involved in what is experienced as traumas are, emotional regulation,... (More)
The aim of this qualitative study is to investigate aspects of trauma from a patients point of view, who have post traumatic stress disorder or depression, in order to get a better understanding about trauma as a phenomena. The overall conclusion is that trauma is described as a specific phenomena, that is an event that is not part of normal life and which includes aspects of the persons reaction to the event and also including longstanding consequences, affecting the inner sense of self. The specific nature of the event has an importance, but is not always consistent with the diagnostic criterion for PTSD according to DSM V. Psychological mechanisms that seem to be involved in what is experienced as traumas are, emotional regulation, coping or defense mechanisms, unconscious processes, how the person relates and integrates trauma with their previous comprehension of self and the world and how trauma relates to attachment qualities in early relationships. The results are discussed in relation to contemporary trauma theories and implications for treatment. A hypothesis is that trauma-treatment could be beneficial for other patients than just those with clearly defined PTSD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lock, Rose-Marie LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
psychological trauma, post traumatic stress disorder, depression, subjective experience, view of self, self-schema, coping, defense-mechanisms, emotional regulation, qualitative, thematic analysis.
language
Swedish
id
8917304
date added to LUP
2017-06-20 16:15:58
date last changed
2017-06-20 16:15:58
@misc{8917304,
 abstract   = {The aim of this qualitative study is to investigate aspects of trauma from a patients point of view, who have post traumatic stress disorder or depression, in order to get a better understanding about trauma as a phenomena. The overall conclusion is that trauma is described as a specific phenomena, that is an event that is not part of normal life and which includes aspects of the persons reaction to the event and also including longstanding consequences, affecting the inner sense of self. The specific nature of the event has an importance, but is not always consistent with the diagnostic criterion for PTSD according to DSM V. Psychological mechanisms that seem to be involved in what is experienced as traumas are, emotional regulation, coping or defense mechanisms, unconscious processes, how the person relates and integrates trauma with their previous comprehension of self and the world and how trauma relates to attachment qualities in early relationships. The results are discussed in relation to contemporary trauma theories and implications for treatment. A hypothesis is that trauma-treatment could be beneficial for other patients than just those with clearly defined PTSD.},
 author    = {Lock, Rose-Marie},
 keyword   = {psychological trauma,post traumatic stress disorder,depression,subjective experience,view of self,self-schema,coping,defense-mechanisms,emotional regulation,qualitative,thematic analysis.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traumats ansikte: en kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av trauma vid PTSD och depression - ur ett patientperspektiv},
 year     = {2017},
}