Advanced

Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap

Landhager, Anna LU ; Muhr, Jakob LU and Carlsson, Jesper LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap

Seminariedatum: 2017-05-31

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 HP

Författare: Jesper Carlsson, Anna Landhager och Jakob Muhr

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Insynshandel, insynsperson, Small Cap, Large Cap, abnormal avkastning, CAAR

Syfte: Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka och analysera om insynspersoner genererar abnormal avkastning (CAAR) på den svenska aktiemarknaden. Vidare kommer den eventuella abnormala avkastningen att jämföras mellan bolag listade på Small Cap och Large Cap för att undersöka om det råder skillnad mellan dem.

Metod: En eventstudie har genomförts med... (More)
Titel: Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap

Seminariedatum: 2017-05-31

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 HP

Författare: Jesper Carlsson, Anna Landhager och Jakob Muhr

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Insynshandel, insynsperson, Small Cap, Large Cap, abnormal avkastning, CAAR

Syfte: Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka och analysera om insynspersoner genererar abnormal avkastning (CAAR) på den svenska aktiemarknaden. Vidare kommer den eventuella abnormala avkastningen att jämföras mellan bolag listade på Small Cap och Large Cap för att undersöka om det råder skillnad mellan dem.

Metod: En eventstudie har genomförts med hjälp av ett deduktivt synsätt och kvantitativ sekundärdata. Författarna har inhämtat data från Holdings samt Nasdaq OMX Nordic och har vidare använt marknadsmodellen för att kunna beräkna förväntad avkastning och således abnormal avkastning. För att säkerställa att resultatet inte är slumpmässigt har parametriskt t-test tillämpats.

Teoretisk referensram: Effektiva marknadshypotesen, adaptiva marknadshypotesen, signal-eringshypotesen, informationsasymmetri

Resultat: Insamling av data, med hänsyn till avgränsningarna, resulterade i 432 transaktioner på Small Cap och 646 transaktioner på Large Cap som sedan beräknats mot OMXNSCSEKPI kontra OMXLCSEKPI.

Slutsats: Studiens resultat visade att det råder signifikant abnormal avkastning på både Small Cap och Large Cap. Författarna fann dock ingen statistisk signifikans vid jämförelse under en 30 dagars period mellan Small Cap och Large Cap, medan det var statistiskt säkerställt att abnormal avkastning råder under en 7 dagarsperioden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landhager, Anna LU ; Muhr, Jakob LU and Carlsson, Jesper LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Insynspersoner, Insynshandel, Small Cap, Large Cap, Avkastning, Abnormal avkastning
language
Swedish
id
8917688
date added to LUP
2017-06-30 14:54:49
date last changed
2017-06-30 14:54:49
@misc{8917688,
 abstract   = {Titel: Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap

Seminariedatum: 2017-05-31 

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 15 HP 

Författare: Jesper Carlsson, Anna Landhager och Jakob Muhr

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Insynshandel, insynsperson, Small Cap, Large Cap, abnormal avkastning, CAAR

Syfte: Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka och analysera om insynspersoner genererar abnormal avkastning (CAAR) på den svenska aktiemarknaden. Vidare kommer den eventuella abnormala avkastningen att jämföras mellan bolag listade på Small Cap och Large Cap för att undersöka om det råder skillnad mellan dem. 

Metod: En eventstudie har genomförts med hjälp av ett deduktivt synsätt och kvantitativ sekundärdata. Författarna har inhämtat data från Holdings samt Nasdaq OMX Nordic och har vidare använt marknadsmodellen för att kunna beräkna förväntad avkastning och således abnormal avkastning. För att säkerställa att resultatet inte är slumpmässigt har parametriskt t-test tillämpats.

Teoretisk referensram: Effektiva marknadshypotesen, adaptiva marknadshypotesen, signal-eringshypotesen, informationsasymmetri

Resultat: Insamling av data, med hänsyn till avgränsningarna, resulterade i 432 transaktioner på Small Cap och 646 transaktioner på Large Cap som sedan beräknats mot OMXNSCSEKPI kontra OMXLCSEKPI. 

Slutsats: Studiens resultat visade att det råder signifikant abnormal avkastning på både Small Cap och Large Cap. Författarna fann dock ingen statistisk signifikans vid jämförelse under en 30 dagars period mellan Small Cap och Large Cap, medan det var statistiskt säkerställt att abnormal avkastning råder under en 7 dagarsperioden.},
 author    = {Landhager, Anna and Muhr, Jakob and Carlsson, Jesper},
 keyword   = {Insynspersoner,Insynshandel,Small Cap,Large Cap,Avkastning,Abnormal avkastning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem vet mest? En eventstudie om insynspersoners avkastning på Small Cap och Large Cap},
 year     = {2017},
}