Advanced

"Sätt guldkant på vardagen!" En studie om kvinnors konsumtion av weekendresor

Jönsson, Ida LU and Gunnarsson, Kajsa (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Fenomenet weekendresor har blivit en växande nisch inom dagens turismsektor och utifrån det väcktes vårt intresse. Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats, vad är det som bidrar till att kvinnor väljer att åka på weekendresor? Samt vilken betydelse har olika marknadsföringsverktyg för kvinnors konsumtion av weekendresor? För att skapa en förståelse kring detta har studien haft en kvalitativ forskningsansats där två olika metoder har använts, fokusgrupper samt semistrukturerade individuella intervjuer. Tre stycken fokusgrupper genomfördes med kvinnor i 20-årsåldern... (More)
Fenomenet weekendresor har blivit en växande nisch inom dagens turismsektor och utifrån det väcktes vårt intresse. Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats, vad är det som bidrar till att kvinnor väljer att åka på weekendresor? Samt vilken betydelse har olika marknadsföringsverktyg för kvinnors konsumtion av weekendresor? För att skapa en förståelse kring detta har studien haft en kvalitativ forskningsansats där två olika metoder har använts, fokusgrupper samt semistrukturerade individuella intervjuer. Tre stycken fokusgrupper genomfördes med kvinnor i 20-årsåldern samt fyra stycken individuella intervjuer med kvinnor i 40- samt 50-årsåldern. Den teoretiska referensramen inkluderar inledningsvis teorier kring fenomenet resekonsumtion samt två olika konsumtionsbeteenden, hedonism och social emulation. Därefter lyfts två teorier kring turisters beslutsfattande inför en weekendresa samt inför en allmän resa. Den teoretiska referensramen avslutas med att teorier kring två marknadsföringsverktyg presenteras, storytelling samt word of mouth. Det empiriska materialet har analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen där vi skapat en förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor. Den kvinnliga konsumtionen av weekendresor grundas i en önskan om en flykt från vardagen där eskapistiska upplevelser efterfrågas. Kvinnor strävar även efter att unna sig mer lyx på sin resa än under sin vardag och ett njutningsbegär uppstår. Alla kvinnor är olika och vi fick en förståelse som visade på att kvinnors personlighet, livsstil samt livssituation har en stor betydelse för kvinnors konsumtion av weekendresor samt att politiska faktorer får kvinnor att avstå från att åka till en destination där oroligheter råder. En förståelse skapades även kring hur kvinnor inte inspireras av resebolagens marknadsföring till samma grad som teorin om storytelling påstår, utan det är influenser från familj och vänner som har störst betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Ida LU and Gunnarsson, Kajsa
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
weekendresor, kvinnlig resekonsumtion, drivkrafter, interna och externa faktorer
language
Swedish
id
8917812
date added to LUP
2017-06-28 15:56:48
date last changed
2017-06-28 15:56:48
@misc{8917812,
 abstract   = {Fenomenet weekendresor har blivit en växande nisch inom dagens turismsektor och utifrån det väcktes vårt intresse. Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats, vad är det som bidrar till att kvinnor väljer att åka på weekendresor? Samt vilken betydelse har olika marknadsföringsverktyg för kvinnors konsumtion av weekendresor? För att skapa en förståelse kring detta har studien haft en kvalitativ forskningsansats där två olika metoder har använts, fokusgrupper samt semistrukturerade individuella intervjuer. Tre stycken fokusgrupper genomfördes med kvinnor i 20-årsåldern samt fyra stycken individuella intervjuer med kvinnor i 40- samt 50-årsåldern. Den teoretiska referensramen inkluderar inledningsvis teorier kring fenomenet resekonsumtion samt två olika konsumtionsbeteenden, hedonism och social emulation. Därefter lyfts två teorier kring turisters beslutsfattande inför en weekendresa samt inför en allmän resa. Den teoretiska referensramen avslutas med att teorier kring två marknadsföringsverktyg presenteras, storytelling samt word of mouth. Det empiriska materialet har analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen där vi skapat en förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor. Den kvinnliga konsumtionen av weekendresor grundas i en önskan om en flykt från vardagen där eskapistiska upplevelser efterfrågas. Kvinnor strävar även efter att unna sig mer lyx på sin resa än under sin vardag och ett njutningsbegär uppstår. Alla kvinnor är olika och vi fick en förståelse som visade på att kvinnors personlighet, livsstil samt livssituation har en stor betydelse för kvinnors konsumtion av weekendresor samt att politiska faktorer får kvinnor att avstå från att åka till en destination där oroligheter råder. En förståelse skapades även kring hur kvinnor inte inspireras av resebolagens marknadsföring till samma grad som teorin om storytelling påstår, utan det är influenser från familj och vänner som har störst betydelse.},
 author    = {Jönsson, Ida and Gunnarsson, Kajsa},
 keyword   = {weekendresor,kvinnlig resekonsumtion,drivkrafter,interna och externa faktorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Sätt guldkant på vardagen!" En studie om kvinnors konsumtion av weekendresor},
 year     = {2017},
}