Advanced

Effektivisering av lagerhantering vid kraftvärmeverk

Hjerén, Robin LU and Assarsson, Eric LU (2017) MTT820 20171
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
I takt med att miljö och hållbarhet blir alltmer prioriterade frågor för samhället kommer marknaden för biobränslen och energi producerad från biobränslen öka. Genom ökad konkurrens bland energiproducenter skapas ett större krav på lagerhantering som är en grundläggande kompetens för företag. Lager och lagerhanteringen har direkt påverkan på resultatet och därmed hur konkurrenskraftigt företaget är. Kraftringen har idag en nystartad anläggning vars lagerhantering och processer inte är avstämda mot befintlig teori för lagerhantering. De har därför tillsatt en genomlysning av lagerhanteringen för att kunna identifiera potentiella förbättringsmöjligheter i samband med lagerhanteringen. Det har medfört att en ensam fallstudie, med syfte att... (More)
I takt med att miljö och hållbarhet blir alltmer prioriterade frågor för samhället kommer marknaden för biobränslen och energi producerad från biobränslen öka. Genom ökad konkurrens bland energiproducenter skapas ett större krav på lagerhantering som är en grundläggande kompetens för företag. Lager och lagerhanteringen har direkt påverkan på resultatet och därmed hur konkurrenskraftigt företaget är. Kraftringen har idag en nystartad anläggning vars lagerhantering och processer inte är avstämda mot befintlig teori för lagerhantering. De har därför tillsatt en genomlysning av lagerhanteringen för att kunna identifiera potentiella förbättringsmöjligheter i samband med lagerhanteringen. Det har medfört att en ensam fallstudie, med syfte att effektivisera Örtoftaverkets lagerhantering har utförts. För att kunna undersöka lagerhanteringen har två frågeställningar klargjorts i samband med projektet; 1, Vilka förbättringsmöjligheter finns det för lagerhanteringen vid Örtoftaverket; 2, Vilket maskin- och personalbehov finns vid en förbättrad anläggning? Dessa två frågeställningar motsvarar det som var definierat i uppdragsbeskrivning av Kraftringen vilket även ger en tydlig och grundläggande bild av kraftvärmeverkets lagerhantering.

För att kunna svara på dessa frågeställningar har författarna till rapporten utvecklat en arbetsprocess som verktyg för att kunna analysera kraftvärmeverket lagerhantering. Utvecklingen av denna process har författarna gjorts via en jämförelse av olika etablerade ramverk inom lagerhanteringsteori tillsammans med en genomgång av relevant teori för biomassa och grundläggande lagerhanterings teori. Arbetsprocessen skapar först ett utgångsläge och har definierat tydliga outputs längs vägen för att gå vidare i processen och optimera lagerhanteringen utifrån den information som togs fram.

För den här studien har Saunders et al. (2009) modell, ”the research onion” använts som utgångpunkt för metoden. Varje lager som är definierat i denna modell har väglett besluten angående angreppssätt för undersökningen. Det utfördes en ensam fallstudie vid Örtoftaverkets biomassalager där den insamlade datan har sitt ursprung i både kvantitativ och kvalitativ data från intervjuer och observation tillsammans med litteratur. Datan har sedan analyserats med hjälp av arbetsprocessen som utvecklades av författarna för att hitta förbättringsåtgärder vid Örtoftaverkets lagerhantering.

Det som uppkom i samband med att arbetsprocessen tillämpades var att det fanns ett par konkreta lösningar som bör implementeras för att förbättra den nuvarande lagerhanteringen. Bland annat så togs det fram ett nytt förslag för hur materialen ska vara placerade på gården. Detta skulle sänka de nuvarande restiderna inom lagret med 10 % vilket i sin tur har stor påverkan på kostnader för bränsle och underhåll av maskinerna samt att processen för att plocka material blir effektivare i sin helhet. Den största förbättringen som kan utföras för lagerhanteringen på Örtoftaverket är att sköta den i egen regi. Det skulle medföra kostnadsbesparingar på nästan 10 miljoner SEK på 10 års sikt, förutsatt att de övriga effektiviseringarna gör att den önskade personalstyrkan klarar av lagerhanteringen. För Kraftringen skulle det rent praktiskt innebära att ett leasingavtal tecknades med en leverantör och anställning av personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjerén, Robin LU and Assarsson, Eric LU
supervisor
organization
course
MTT820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Bränslelogistik, lagerhantering, kraftvärmeverk
report number
5841
language
Swedish
id
8917928
date added to LUP
2017-06-22 12:44:43
date last changed
2017-06-22 12:44:43
@misc{8917928,
 abstract   = {I takt med att miljö och hållbarhet blir alltmer prioriterade frågor för samhället kommer marknaden för biobränslen och energi producerad från biobränslen öka. Genom ökad konkurrens bland energiproducenter skapas ett större krav på lagerhantering som är en grundläggande kompetens för företag. Lager och lagerhanteringen har direkt påverkan på resultatet och därmed hur konkurrenskraftigt företaget är. Kraftringen har idag en nystartad anläggning vars lagerhantering och processer inte är avstämda mot befintlig teori för lagerhantering. De har därför tillsatt en genomlysning av lagerhanteringen för att kunna identifiera potentiella förbättringsmöjligheter i samband med lagerhanteringen. Det har medfört att en ensam fallstudie, med syfte att effektivisera Örtoftaverkets lagerhantering har utförts. För att kunna undersöka lagerhanteringen har två frågeställningar klargjorts i samband med projektet; 1, Vilka förbättringsmöjligheter finns det för lagerhanteringen vid Örtoftaverket; 2, Vilket maskin- och personalbehov finns vid en förbättrad anläggning? Dessa två frågeställningar motsvarar det som var definierat i uppdragsbeskrivning av Kraftringen vilket även ger en tydlig och grundläggande bild av kraftvärmeverkets lagerhantering. 

För att kunna svara på dessa frågeställningar har författarna till rapporten utvecklat en arbetsprocess som verktyg för att kunna analysera kraftvärmeverket lagerhantering. Utvecklingen av denna process har författarna gjorts via en jämförelse av olika etablerade ramverk inom lagerhanteringsteori tillsammans med en genomgång av relevant teori för biomassa och grundläggande lagerhanterings teori. Arbetsprocessen skapar först ett utgångsläge och har definierat tydliga outputs längs vägen för att gå vidare i processen och optimera lagerhanteringen utifrån den information som togs fram. 

För den här studien har Saunders et al. (2009) modell, ”the research onion” använts som utgångpunkt för metoden. Varje lager som är definierat i denna modell har väglett besluten angående angreppssätt för undersökningen. Det utfördes en ensam fallstudie vid Örtoftaverkets biomassalager där den insamlade datan har sitt ursprung i både kvantitativ och kvalitativ data från intervjuer och observation tillsammans med litteratur. Datan har sedan analyserats med hjälp av arbetsprocessen som utvecklades av författarna för att hitta förbättringsåtgärder vid Örtoftaverkets lagerhantering.
 
Det som uppkom i samband med att arbetsprocessen tillämpades var att det fanns ett par konkreta lösningar som bör implementeras för att förbättra den nuvarande lagerhanteringen. Bland annat så togs det fram ett nytt förslag för hur materialen ska vara placerade på gården. Detta skulle sänka de nuvarande restiderna inom lagret med 10 % vilket i sin tur har stor påverkan på kostnader för bränsle och underhåll av maskinerna samt att processen för att plocka material blir effektivare i sin helhet. Den största förbättringen som kan utföras för lagerhanteringen på Örtoftaverket är att sköta den i egen regi. Det skulle medföra kostnadsbesparingar på nästan 10 miljoner SEK på 10 års sikt, förutsatt att de övriga effektiviseringarna gör att den önskade personalstyrkan klarar av lagerhanteringen. För Kraftringen skulle det rent praktiskt innebära att ett leasingavtal tecknades med en leverantör och anställning av personal.},
 author    = {Hjerén, Robin and Assarsson, Eric},
 keyword   = {Bränslelogistik,lagerhantering,kraftvärmeverk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivisering av lagerhantering vid kraftvärmeverk},
 year     = {2017},
}