Advanced

Den digitala utvärderingen - En studie om påverkande faktorer i köpprocessen applicerad på e-handel

Bergkvist, Marie LU and Brandt, Malin (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte och frågeställning: Syftet med studien är undersöka hur konsumentbeteende ter sig vid e-handel och vilka faktorer unga konsumenter påverkas av när de handlar kläder på internet. De olika faktorerna som kommer att diskuteras sätts i relation till köpprocessens tredje steg, utvärdering av alternativ. För att klargöra syftet kommer följande frågeställning undersökas: ”Hur graderar unga konsumenter påverkande faktorer vid alternativutvärderingen i den digitala köpprocessen?”.

Metod: Studien har en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats då undersökningen utgår från tidigare teori och forskning som ligger till grund för hypoteser. Insamlingsmetoden för det empiriska underlaget har utgjorts av en kvantitativ enkät med... (More)
Syfte och frågeställning: Syftet med studien är undersöka hur konsumentbeteende ter sig vid e-handel och vilka faktorer unga konsumenter påverkas av när de handlar kläder på internet. De olika faktorerna som kommer att diskuteras sätts i relation till köpprocessens tredje steg, utvärdering av alternativ. För att klargöra syftet kommer följande frågeställning undersökas: ”Hur graderar unga konsumenter påverkande faktorer vid alternativutvärderingen i den digitala köpprocessen?”.

Metod: Studien har en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats då undersökningen utgår från tidigare teori och forskning som ligger till grund för hypoteser. Insamlingsmetoden för det empiriska underlaget har utgjorts av en kvantitativ enkät med större delen kvalitativa frågor. Urvalet som har tillämpats är unga konsumenter som bestod av författarnas Facebook-vänner samt medlemmar i gruppen för Service Management årskurs två och tre på Campus Helsingborg vid Lunds Universitet.

Teoretiska perspektiv: Utifrån genomgång av litteratur och tidigare forskning har de mest frekvent undersökta och relevanta faktorerna inom e-handel identifierats. Tidigare litteratur kring den digitala köpprocessen och konsumentbeteende på internet kommer att presenteras och redogöras för att skapa en förståelse för den kunskap som finns. Det tredje steget i köpprocessen, utvärdering av alternativ, kommer att förklaras mer djupgående då detta är det steg som kommer att ligga till grund för studien.

Empiri: Det empiriska underlaget utgörs av de resultat som genererats från enkäten.

Resultat: Resultaten i studien visar att unga konsumenter som handlar kläder på internet mer frekvent är mer priskänsliga. Tilliten för företaget visar ett signifikant samband med säkerheten vid betalning. Unga konsumenter är mest oroliga för att produkten inte ska stämma överens med vad hemsidan lovar. Vidare gick det att se att utvärderingen av alternativ var större vid mer komplexa produkter.

Nyckelord: konsumentbeteende, consumer decision making process, alternativutvärdering, evaluation, online shopping och köpprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergkvist, Marie LU and Brandt, Malin
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8918045
date added to LUP
2017-06-28 15:35:11
date last changed
2017-06-28 15:35:11
@misc{8918045,
 abstract   = {Syfte och frågeställning: Syftet med studien är undersöka hur konsumentbeteende ter sig vid e-handel och vilka faktorer unga konsumenter påverkas av när de handlar kläder på internet. De olika faktorerna som kommer att diskuteras sätts i relation till köpprocessens tredje steg, utvärdering av alternativ. För att klargöra syftet kommer följande frågeställning undersökas: ”Hur graderar unga konsumenter påverkande faktorer vid alternativutvärderingen i den digitala köpprocessen?”.

Metod: Studien har en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats då undersökningen utgår från tidigare teori och forskning som ligger till grund för hypoteser. Insamlingsmetoden för det empiriska underlaget har utgjorts av en kvantitativ enkät med större delen kvalitativa frågor. Urvalet som har tillämpats är unga konsumenter som bestod av författarnas Facebook-vänner samt medlemmar i gruppen för Service Management årskurs två och tre på Campus Helsingborg vid Lunds Universitet.

Teoretiska perspektiv: Utifrån genomgång av litteratur och tidigare forskning har de mest frekvent undersökta och relevanta faktorerna inom e-handel identifierats. Tidigare litteratur kring den digitala köpprocessen och konsumentbeteende på internet kommer att presenteras och redogöras för att skapa en förståelse för den kunskap som finns. Det tredje steget i köpprocessen, utvärdering av alternativ, kommer att förklaras mer djupgående då detta är det steg som kommer att ligga till grund för studien.

Empiri: Det empiriska underlaget utgörs av de resultat som genererats från enkäten.

Resultat: Resultaten i studien visar att unga konsumenter som handlar kläder på internet mer frekvent är mer priskänsliga. Tilliten för företaget visar ett signifikant samband med säkerheten vid betalning. Unga konsumenter är mest oroliga för att produkten inte ska stämma överens med vad hemsidan lovar. Vidare gick det att se att utvärderingen av alternativ var större vid mer komplexa produkter.

Nyckelord: konsumentbeteende, consumer decision making process, alternativutvärdering, evaluation, online shopping och köpprocessen.},
 author    = {Bergkvist, Marie and Brandt, Malin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den digitala utvärderingen - En studie om påverkande faktorer i köpprocessen applicerad på e-handel},
 year     = {2017},
}