Advanced

Från okänd till känd - En kvalitativ studie över crowdshippingföretags arbete med att skapa förtroende och tillit

Hafström, Gerhard LU and Marcus, Filippa (2017) SMKK60 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att
skapa förtroende och tillit för crowdshipping genom att studera företagens
tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. Detta har vi studerat närmare
med hjälp av följande frågeställningar: Vilka tillitsskapande processer
tillämpar crowdshippingföretagen? och Hur ser crowdshippingföretag på tillit?
För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie som
baseras på sex intervjuer med företrädare från olika
crowdshippingföretag. Vi har valt att avgränsa studien till ett
företagsperspektiv där företagen arbetar med business-to-consumer och/eller
peer-to-peer. Datainsamlingen är grunden till den analys som genomförts inom
ramen för... (More)
Syftet med uppsatsen är att förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att
skapa förtroende och tillit för crowdshipping genom att studera företagens
tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. Detta har vi studerat närmare
med hjälp av följande frågeställningar: Vilka tillitsskapande processer
tillämpar crowdshippingföretagen? och Hur ser crowdshippingföretag på tillit?
För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie som
baseras på sex intervjuer med företrädare från olika
crowdshippingföretag. Vi har valt att avgränsa studien till ett
företagsperspektiv där företagen arbetar med business-to-consumer och/eller
peer-to-peer. Datainsamlingen är grunden till den analys som genomförts inom
ramen för studien.
Problematiken inom crowdshipping grundar sig i att privatpersoner såväl som
företag tvingas placera sin tillit till privatpersoner istället för företag. Det är
därför viktigt för crowdshippingföretag att förstå hur de skapar tillit gentemot
sina konsumenter.
Resultaten visar att det finns två sätt för företagen att skapa tillit; genom
digitaliserad tillit och genom att utnyttja redan befintlig tillit i exempelvis en
by. Oftast inkorporerar dessa två med varandra. Vidare ser företagen olika på
nivån av självreglering på plattformen. Slutligen konstateras det att lagar inte
uttrycks som tillitsskapande utan något nödvändigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hafström, Gerhard LU and Marcus, Filippa
supervisor
organization
course
SMKK60 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Crowdshipping, crowdsourcing, crowdsourced delivery, digital trust, sharing economy, trust capital, brand trust.
language
Swedish
id
8918069
date added to LUP
2017-08-21 16:34:34
date last changed
2017-08-21 16:34:34
@misc{8918069,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att förklara hur crowdshippingföretag arbetar för att
skapa förtroende och tillit för crowdshipping genom att studera företagens
tilltiskapandeprocesser samt deras syn på tillit. Detta har vi studerat närmare
med hjälp av följande frågeställningar: Vilka tillitsskapande processer
tillämpar crowdshippingföretagen? och Hur ser crowdshippingföretag på tillit?
För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie som
baseras på sex intervjuer med företrädare från olika
crowdshippingföretag. Vi har valt att avgränsa studien till ett
företagsperspektiv där företagen arbetar med business-to-consumer och/eller
peer-to-peer. Datainsamlingen är grunden till den analys som genomförts inom
ramen för studien.
Problematiken inom crowdshipping grundar sig i att privatpersoner såväl som
företag tvingas placera sin tillit till privatpersoner istället för företag. Det är
därför viktigt för crowdshippingföretag att förstå hur de skapar tillit gentemot
sina konsumenter.
Resultaten visar att det finns två sätt för företagen att skapa tillit; genom
digitaliserad tillit och genom att utnyttja redan befintlig tillit i exempelvis en
by. Oftast inkorporerar dessa två med varandra. Vidare ser företagen olika på
nivån av självreglering på plattformen. Slutligen konstateras det att lagar inte
uttrycks som tillitsskapande utan något nödvändigt.},
 author    = {Hafström, Gerhard and Marcus, Filippa},
 keyword   = {Crowdshipping,crowdsourcing,crowdsourced delivery,digital trust,sharing economy,trust capital,brand trust.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från okänd till känd - En kvalitativ studie över crowdshippingföretags arbete med att skapa förtroende och tillit},
 year     = {2017},
}