Advanced

Climate Change in Kenya : a review of literature and evaluation of temperature and precipitation data

Vigren Skogseid, Marie LU (2017) In Student thesis series INES NGEK01 20171
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
The world is facing serious and complex impacts with regard to climate change. Natural and human settlements on all continents are affected, and the African continent is considered as one of the most vulnerable areas due to rapid urbanization growth and high dependency on rain-fed agriculture, amongst others. This thesis focuses on climate change in Kenya. The first aim is to compare trends of climate change in East Africa and Kenya by using a literature review and analyzing temperature and precipitation data. The second aim is to investigate regional differences in Kenya by using regional temperature data. Literature about climate change in East Africa and Kenya was collected and gathered in a literature review. Climate data was analyzed... (More)
The world is facing serious and complex impacts with regard to climate change. Natural and human settlements on all continents are affected, and the African continent is considered as one of the most vulnerable areas due to rapid urbanization growth and high dependency on rain-fed agriculture, amongst others. This thesis focuses on climate change in Kenya. The first aim is to compare trends of climate change in East Africa and Kenya by using a literature review and analyzing temperature and precipitation data. The second aim is to investigate regional differences in Kenya by using regional temperature data. Literature about climate change in East Africa and Kenya was collected and gathered in a literature review. Climate data was analyzed on national and regional level. Main findings were that there is a general agreement about increasing temperature trends in Kenya, in literature and in the data analysis. Findings of precipitation in literature and data analysis indicate that eastern Africa and Kenya are characterized by high variability in rainfall. Literature report about drying trends of precipitation however the link to human induced climate change needs to be further investigated. Analyses of regional datasets indicate regional differences in the magnitude of increase in mean, maximum and minimum temperatures.
Key words: climate change, Kenya, East Africa, temperature trends, precipitation patterns, extreme weather (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Världen står inför allvarliga och komplexa konsekvenser när det gäller klimatförändringar. Naturliga och mänskliga bosättningar på samtliga kontinenter är påverkade, och den afrikanska kontinenten anses höra till ett av världens mest utsatta områden bland annat på grund av snabb befolkningstillväxt och stort beroende av regn-bevattnat jordbruk. Denna uppsats handlar om klimatförändringar i Kenya. Det första syftet är att jämföra trender av klimatförändringar inom Östafrika och Kenya med hjälp av en litteraturstudie och en analys av temperatur- och nederbördsdata. Det andra syftet är att undersöka regionala skillnader i Kenya med hjälp av regional temperaturdata. Litteratur om klimatförändringar i Östafrika och Kenya granskades och samlades... (More)
Världen står inför allvarliga och komplexa konsekvenser när det gäller klimatförändringar. Naturliga och mänskliga bosättningar på samtliga kontinenter är påverkade, och den afrikanska kontinenten anses höra till ett av världens mest utsatta områden bland annat på grund av snabb befolkningstillväxt och stort beroende av regn-bevattnat jordbruk. Denna uppsats handlar om klimatförändringar i Kenya. Det första syftet är att jämföra trender av klimatförändringar inom Östafrika och Kenya med hjälp av en litteraturstudie och en analys av temperatur- och nederbördsdata. Det andra syftet är att undersöka regionala skillnader i Kenya med hjälp av regional temperaturdata. Litteratur om klimatförändringar i Östafrika och Kenya granskades och samlades till en litteraturöversikt. Klimatdata analyserades på nationell och regional nivå. De huvudsakliga resultaten var att det finns en övergripande överenskommelse om ökande temperaturtrender i Kenya inom både litteratur och inom dataanalysen. När det kommer till nederbörd så tyder resultat i litteratur och dataanalys på att östra Afrika och Kenya kännetecknas av stor variation när det kommer till regnfall. Inom insamlad litteratur rapporteras det om att Östafrika uppvisar en minskning in nederbörd och går mot en torrare trend, dock så finns det inga bevis på att denna trend är påverkad av mänsklig aktivitet. Från analysen av regionala dataset kan man se att regionala skillnader finns i hur mycket varje regions medel-, maximi- och minimitemperaturer har ökat.
Nyckelord: klimatförändringar, Kenya, Östafrika, temperaturtrender, nederbördsmönster, extremt väder (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vigren Skogseid, Marie LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
climate change, Kenya, East Africa, temperature trends, precipitation patterns, extreme weather
publication/series
Student thesis series INES
report number
425
language
English
id
8918100
date added to LUP
2017-08-30 11:54:49
date last changed
2017-08-30 11:54:49
@misc{8918100,
 abstract   = {The world is facing serious and complex impacts with regard to climate change. Natural and human settlements on all continents are affected, and the African continent is considered as one of the most vulnerable areas due to rapid urbanization growth and high dependency on rain-fed agriculture, amongst others. This thesis focuses on climate change in Kenya. The first aim is to compare trends of climate change in East Africa and Kenya by using a literature review and analyzing temperature and precipitation data. The second aim is to investigate regional differences in Kenya by using regional temperature data. Literature about climate change in East Africa and Kenya was collected and gathered in a literature review. Climate data was analyzed on national and regional level. Main findings were that there is a general agreement about increasing temperature trends in Kenya, in literature and in the data analysis. Findings of precipitation in literature and data analysis indicate that eastern Africa and Kenya are characterized by high variability in rainfall. Literature report about drying trends of precipitation however the link to human induced climate change needs to be further investigated. Analyses of regional datasets indicate regional differences in the magnitude of increase in mean, maximum and minimum temperatures. 
Key words: climate change, Kenya, East Africa, temperature trends, precipitation patterns, extreme weather},
 author    = {Vigren Skogseid, Marie},
 keyword   = {climate change,Kenya,East Africa,temperature trends,precipitation patterns,extreme weather},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Climate Change in Kenya : a review of literature and evaluation of temperature and precipitation data},
 year     = {2017},
}