Advanced

”Poppa upp och poppa bort” - en kvalitativ intervjustudie om att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Möller Graca, Selma LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Projektformen som länge varit en utbredd verksamhetsform inom exempelvis byggindustrin har kommit att bli allt vanligare även i arbetet med sociala frågor. Resursteam Heder är ett ettårigt projekt som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektets syfte är både att vara ett metodstöd till yrkesverksamma som i sitt yrke möter ungdomar i en hederskontext samt att utgöra en flexibel stödverksamhet till ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom sju kvalitativa intervjuer med projektmedarbetare och yrkesverksamma som varit i kontakt med projektet undersöks projektformens möjligheter och svagheter. Vidare undersöks det sociala problemets och dess experters betydelse för... (More)
Projektformen som länge varit en utbredd verksamhetsform inom exempelvis byggindustrin har kommit att bli allt vanligare även i arbetet med sociala frågor. Resursteam Heder är ett ettårigt projekt som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektets syfte är både att vara ett metodstöd till yrkesverksamma som i sitt yrke möter ungdomar i en hederskontext samt att utgöra en flexibel stödverksamhet till ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom sju kvalitativa intervjuer med projektmedarbetare och yrkesverksamma som varit i kontakt med projektet undersöks projektformens möjligheter och svagheter. Vidare undersöks det sociala problemets och dess experters betydelse för möjligheten att bedriva permanent verksamhet. Studien visar att det råder en ”projekttrötthet” bland såväl projektmedarbetare som yrkesverksamma inför projekt som ständigt startas upp och läggs ner och att långsiktiga insatser efterfrågas. Särskilt utbredd är projektformen i arbete med frågor där problemet liksom lösningarna fortfarande är under konstruktion. För att hävda det sociala problemets vikt behövs experter som kan namnge och definiera problemet för att vidare proklamera för behovet av långsiktiga insatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller Graca, Selma LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hedersrelaterat våld och förtryck, projekt, experter, socialkonstruktivism, socialt arbete
language
Swedish
id
8918181
date added to LUP
2017-09-06 14:47:43
date last changed
2017-09-06 14:47:43
@misc{8918181,
 abstract   = {Projektformen som länge varit en utbredd verksamhetsform inom exempelvis byggindustrin har kommit att bli allt vanligare även i arbetet med sociala frågor. Resursteam Heder är ett ettårigt projekt som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektets syfte är både att vara ett metodstöd till yrkesverksamma som i sitt yrke möter ungdomar i en hederskontext samt att utgöra en flexibel stödverksamhet till ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom sju kvalitativa intervjuer med projektmedarbetare och yrkesverksamma som varit i kontakt med projektet undersöks projektformens möjligheter och svagheter. Vidare undersöks det sociala problemets och dess experters betydelse för möjligheten att bedriva permanent verksamhet. Studien visar att det råder en ”projekttrötthet” bland såväl projektmedarbetare som yrkesverksamma inför projekt som ständigt startas upp och läggs ner och att långsiktiga insatser efterfrågas. Särskilt utbredd är projektformen i arbete med frågor där problemet liksom lösningarna fortfarande är under konstruktion. För att hävda det sociala problemets vikt behövs experter som kan namnge och definiera problemet för att vidare proklamera för behovet av långsiktiga insatser.},
 author    = {Möller Graca, Selma},
 keyword   = {hedersrelaterat våld och förtryck,projekt,experter,socialkonstruktivism,socialt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Poppa upp och poppa bort” - en kvalitativ intervjustudie om att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.},
 year     = {2017},
}