Advanced

Styrsystemens roll i implementeringen av CSR-strategi

Nilsson, Erik LU ; Vulovic, Adam LU and Söderström, Christofer LU (2017) FEKH69 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur stora svenska företag i tillverkningsindustrin använder sig av styrsystem för att implementera CSR-strategi.

Metod: En komparativ forskningsdesign som bygger på en kvalitativ flerfallsstudie innefattande tre stycken företag har valts för att uppfylla studiens syfte. Datainsamlingen har främst skett via semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram bygger på Simons ramverk “Levers of Control”. Ramverket innefattar användningen av värdeskapande, gränsskapande, diagnostiserande och interaktiva styrsystem för implementering av strategi.

Empiri: Studien beskriver och analyserar hur tre stycken stora svenska företag verksamma inom... (More)
Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur stora svenska företag i tillverkningsindustrin använder sig av styrsystem för att implementera CSR-strategi.

Metod: En komparativ forskningsdesign som bygger på en kvalitativ flerfallsstudie innefattande tre stycken företag har valts för att uppfylla studiens syfte. Datainsamlingen har främst skett via semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram bygger på Simons ramverk “Levers of Control”. Ramverket innefattar användningen av värdeskapande, gränsskapande, diagnostiserande och interaktiva styrsystem för implementering av strategi.

Empiri: Studien beskriver och analyserar hur tre stycken stora svenska företag verksamma inom tillverkningsindustrin använder styrsystem för att implementera CSR-strategi. Varje företag i studien representeras utav den chef som har ansvar för CSR.

Resultat: Studiens slutsatser innefattar att företagen tillämpar användning av värdeskapande, gränsskapande och diagnostiserande styrsystem för implementering av CSR-strategi. Studien finner även att det finns en avsaknad beträffande användning av interaktiva styrsystem för att kunna utveckla och förändra den CSR-strategi som implementeras. Vi finner dock att de icke- finansiella prestationsmätningssystem är de mest lämpliga styrsystemen att använda både diagnostiserande och interaktivt för att hela Simons ramverk “Levers of Control” ska kunna bli relevant för konceptet CSR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Erik LU ; Vulovic, Adam LU and Söderström, Christofer LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Styrsystem, Ekonomistyrning, Strategi, Levers of Control
language
Swedish
id
8918292
date added to LUP
2017-06-29 13:58:10
date last changed
2017-06-29 13:58:10
@misc{8918292,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur stora svenska företag i tillverkningsindustrin använder sig av styrsystem för att implementera CSR-strategi.

Metod: En komparativ forskningsdesign som bygger på en kvalitativ flerfallsstudie innefattande tre stycken företag har valts för att uppfylla studiens syfte. Datainsamlingen har främst skett via semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram bygger på Simons ramverk “Levers of Control”. Ramverket innefattar användningen av värdeskapande, gränsskapande, diagnostiserande och interaktiva styrsystem för implementering av strategi.

Empiri: Studien beskriver och analyserar hur tre stycken stora svenska företag verksamma inom tillverkningsindustrin använder styrsystem för att implementera CSR-strategi. Varje företag i studien representeras utav den chef som har ansvar för CSR.

Resultat: Studiens slutsatser innefattar att företagen tillämpar användning av värdeskapande, gränsskapande och diagnostiserande styrsystem för implementering av CSR-strategi. Studien finner även att det finns en avsaknad beträffande användning av interaktiva styrsystem för att kunna utveckla och förändra den CSR-strategi som implementeras. Vi finner dock att de icke- finansiella prestationsmätningssystem är de mest lämpliga styrsystemen att använda både diagnostiserande och interaktivt för att hela Simons ramverk “Levers of Control” ska kunna bli relevant för konceptet CSR.},
 author    = {Nilsson, Erik and Vulovic, Adam and Söderström, Christofer},
 keyword   = {CSR,Styrsystem,Ekonomistyrning,Strategi,Levers of Control},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrsystemens roll i implementeringen av CSR-strategi},
 year     = {2017},
}