Advanced

”Det känns som om jag borde förstå”: dansk-svensk språkförståelse i samtal

Fröh, Simon LU (2017) SVEK11 20162
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
I uppsatsen analyseras förståelseproblematiken i tre dansk-svenska samtal. En tydlig dansk-svensk problematik har konstaterats tidigare forskning, men hur den tar sig uttryck och hanteras i samtal är inte lika väl beskrivet. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka förståelsen i samtal, vilket innebär analys av problem, strategier och bakomliggande faktorer. Materialet har samlats in med en tredelad metod bestående av arrangerade samtal, enkät och intervju. Undersökningen genomfördes hösten 2016 med studenter vid Lunds universitet. Samtalsmaterialet har analyserats utifrån samtalsanalytiska teorier och belysts med intervjumaterialet för att nå fördjupad förståelse. Analysen visar på olika typer av problem och problemhantering i de... (More)
I uppsatsen analyseras förståelseproblematiken i tre dansk-svenska samtal. En tydlig dansk-svensk problematik har konstaterats tidigare forskning, men hur den tar sig uttryck och hanteras i samtal är inte lika väl beskrivet. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka förståelsen i samtal, vilket innebär analys av problem, strategier och bakomliggande faktorer. Materialet har samlats in med en tredelad metod bestående av arrangerade samtal, enkät och intervju. Undersökningen genomfördes hösten 2016 med studenter vid Lunds universitet. Samtalsmaterialet har analyserats utifrån samtalsanalytiska teorier och belysts med intervjumaterialet för att nå fördjupad förståelse. Analysen visar på olika typer av problem och problemhantering i de olika samtalen. De mer problemtunga samtalen präglas av undvikandestrategier och många fall av dold förståelseproblematik, isbergproblematik. Samtalsdeltagarna förlitar sig i hög grad till samtalskontexten för förståelsen och till social ackommodation för att upprätthålla talgemenskapen. Endast en informant ackommoderar vid något tillfälle till grannspråket och engelska förekommer inte i samtalen. I intervjun används engelska vid få tillfällen för att säkra lexikal förståelse. Informanterna uttrycker i flera fall ”borde-credo”, vilket kan förklara såväl utebliven reparationsinitiering som hög social ackommodation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fröh, Simon LU
supervisor
organization
course
SVEK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samtalsanalys, CA, grannspråksförståelse, Öresundsregionen
language
Swedish
id
8918341
date added to LUP
2017-09-22 11:24:46
date last changed
2017-09-22 11:24:46
@misc{8918341,
 abstract   = {I uppsatsen analyseras förståelseproblematiken i tre dansk-svenska samtal. En tydlig dansk-svensk problematik har konstaterats tidigare forskning, men hur den tar sig uttryck och hanteras i samtal är inte lika väl beskrivet. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka förståelsen i samtal, vilket innebär analys av problem, strategier och bakomliggande faktorer. Materialet har samlats in med en tredelad metod bestående av arrangerade samtal, enkät och intervju. Undersökningen genomfördes hösten 2016 med studenter vid Lunds universitet. Samtalsmaterialet har analyserats utifrån samtalsanalytiska teorier och belysts med intervjumaterialet för att nå fördjupad förståelse. Analysen visar på olika typer av problem och problemhantering i de olika samtalen. De mer problemtunga samtalen präglas av undvikandestrategier och många fall av dold förståelseproblematik, isbergproblematik. Samtalsdeltagarna förlitar sig i hög grad till samtalskontexten för förståelsen och till social ackommodation för att upprätthålla talgemenskapen. Endast en informant ackommoderar vid något tillfälle till grannspråket och engelska förekommer inte i samtalen. I intervjun används engelska vid få tillfällen för att säkra lexikal förståelse. Informanterna uttrycker i flera fall ”borde-credo”, vilket kan förklara såväl utebliven reparationsinitiering som hög social ackommodation.},
 author    = {Fröh, Simon},
 keyword   = {samtalsanalys,CA,grannspråksförståelse,Öresundsregionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det känns som om jag borde förstå”: dansk-svensk språkförståelse i samtal},
 year     = {2017},
}