Advanced

Identifying large-scale land acquisitions and their agro-ecological consequences : a remote sensing based study in Ghana

Hansson, Jenny LU (2017) In Student thesis series INES NGEM01 20171
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Today there are more than 45 million hectares (ha) of concluded large-scale land acquisitions (LSLAs) in the low- and middle- income countries around the globe. Whether LSLA is referred to as land grabbing or land investment, LSLA means that the right to utilise land is moved from the local people to investors.

Few studies investigate agro-ecological consequences and water use of LSLAs. Hence, this study aims to (1) identify LSLAs and their previous land use in Ghana, and (2) investigate the suitability of the current crops choice of LSLAs and compare with the previous crop choice of residents. The identification of LSLAs and previous land use is based on interpretation of satellite images and additional literature and statistics on... (More)
Today there are more than 45 million hectares (ha) of concluded large-scale land acquisitions (LSLAs) in the low- and middle- income countries around the globe. Whether LSLA is referred to as land grabbing or land investment, LSLA means that the right to utilise land is moved from the local people to investors.

Few studies investigate agro-ecological consequences and water use of LSLAs. Hence, this study aims to (1) identify LSLAs and their previous land use in Ghana, and (2) investigate the suitability of the current crops choice of LSLAs and compare with the previous crop choice of residents. The identification of LSLAs and previous land use is based on interpretation of satellite images and additional literature and statistics on land use and land covers of Ghana, whereas the results of agro-ecological suitability are generated from a global agro-ecological zoning (GAEZ) model.

Eventually 20 LSLAs was identified, however their locations were confirmed with different levels of certainty. The previous land use was then determined and four different land use classes were found: small-scale farming, multifunctional land use, commercial forestry and large-scale cultivation. A crop suitability index (CSI) was generated for previous and current crops and the results showed that the CSI had increased significantly (p < 0.05) due to the LSLAs.

The identification of LSLAs and the determination of previous land use using remote sensing were time consuming and field observations is needed to fully assess the certainty and the significance of the method. The increasing CSI indicate that either current crop choice or management are more suitable for the areas than previous crop choice or management. However, a combination of agro-ecological suitability and socio-economic suitability is required to obtain a holistic view of the consequences of LSLAs. Nevertheless, this study managed to identify LSLAs with open access data and remote sensing as well as assessing the agro-ecological suitability of the crops of the LSLAs. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sedan 2008 har allt fler företag övertagit rätten att nyttja mark i låginkomstländer världen över. Dessa markövertag, eller mark markförvärv som de också kallas, kan ses som nödvändiga investeringar som driver jordbruksproduktionen framåt eller som fråntagandet av mark från fattiga. Studier har visat på att dessa markförvärv kan få sociala och ekonomiska, socioekonomiska, konsekvenser för befolkningen i de drabbade länderna och kan på olika sätt leda till minskad tillgång på livsmedel. Men det finns också tillfällen då företagen har skapat arbeten och ökad tillgången på sjukvård för invånarna i området.

Denna studie har först haft som syfte att identifiera markförvärv i Ghana genom att studera satellitbilder. Genom att sedan studera... (More)
Sedan 2008 har allt fler företag övertagit rätten att nyttja mark i låginkomstländer världen över. Dessa markövertag, eller mark markförvärv som de också kallas, kan ses som nödvändiga investeringar som driver jordbruksproduktionen framåt eller som fråntagandet av mark från fattiga. Studier har visat på att dessa markförvärv kan få sociala och ekonomiska, socioekonomiska, konsekvenser för befolkningen i de drabbade länderna och kan på olika sätt leda till minskad tillgång på livsmedel. Men det finns också tillfällen då företagen har skapat arbeten och ökad tillgången på sjukvård för invånarna i området.

Denna studie har först haft som syfte att identifiera markförvärv i Ghana genom att studera satellitbilder. Genom att sedan studera äldre satellitbilder över de identifierade områdena har syftet sedan varit att undersöka hur marken nyttjades och vilka grödor som odlades innan företagen övertog markrättigheterna. Utöver socioekonomiska konsekvenser av markförvärv kan det förekomma jordbruks- och ekosystemrelaterade, agroekologiska, konsekvenser. Detta undersöktes genom att modellera ett lämplighetsindex för de nya grödorna som företagen odlar. Detta jämfördes sedan med ett modellerat resultat över traditionella grödor från Ghana för att undersöka om de nya grödorna är mer eller mindre lämpliga att odla i området.

Totalt 20 markförvärv kunde identifieras i Ghana deras tidigare markanvändning var småskaligt jordbruk, multifunktionell mark (allmän mark som på olika sätt nyttjas av lokalbefolkningen), skogsbruk eller storskalig odling. Det visade sig också att de grödor som används av företagen hade ett högre lämplighetsindex än de grödor som är traditionella för Ghana.

Satellitbilder är ett användbart och intressant verktyg för att identifiera förändringar i markanvändande, så som ett markförvärv, men det bör kompletteras med fältdata för att styrka trovärdigheten av resultatet. De nya grödorna visade sig vara mer lämpade för de undersökta områdena i Ghana, men det gick inte att avgöra om det var grödan i sig eller den nya brukningsmetoden som var avgörande för den ökade lämpligheten. Det är också viktigt att involvera de socioekonomiska konsekvenserna när de agroekolgiska konsekvenserna utvärderas för att få ett helhetsperspektiv på hur storskaliga markförvärv påverkar lokalbefolkningen i de drabbade områden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Jenny LU
supervisor
organization
course
NGEM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
remote sensing, land acquisition, physical geography and ecosystem analysis, Ghana, agro-ecology
publication/series
Student thesis series INES
report number
433
language
English
id
8918346
date added to LUP
2017-06-26 09:49:59
date last changed
2017-06-26 09:49:59
@misc{8918346,
 abstract   = {Today there are more than 45 million hectares (ha) of concluded large-scale land acquisitions (LSLAs) in the low- and middle- income countries around the globe. Whether LSLA is referred to as land grabbing or land investment, LSLA means that the right to utilise land is moved from the local people to investors. 

Few studies investigate agro-ecological consequences and water use of LSLAs. Hence, this study aims to (1) identify LSLAs and their previous land use in Ghana, and (2) investigate the suitability of the current crops choice of LSLAs and compare with the previous crop choice of residents. The identification of LSLAs and previous land use is based on interpretation of satellite images and additional literature and statistics on land use and land covers of Ghana, whereas the results of agro-ecological suitability are generated from a global agro-ecological zoning (GAEZ) model.

Eventually 20 LSLAs was identified, however their locations were confirmed with different levels of certainty. The previous land use was then determined and four different land use classes were found: small-scale farming, multifunctional land use, commercial forestry and large-scale cultivation. A crop suitability index (CSI) was generated for previous and current crops and the results showed that the CSI had increased significantly (p < 0.05) due to the LSLAs.

The identification of LSLAs and the determination of previous land use using remote sensing were time consuming and field observations is needed to fully assess the certainty and the significance of the method. The increasing CSI indicate that either current crop choice or management are more suitable for the areas than previous crop choice or management. However, a combination of agro-ecological suitability and socio-economic suitability is required to obtain a holistic view of the consequences of LSLAs. Nevertheless, this study managed to identify LSLAs with open access data and remote sensing as well as assessing the agro-ecological suitability of the crops of the LSLAs.},
 author    = {Hansson, Jenny},
 keyword   = {remote sensing,land acquisition,physical geography and ecosystem analysis,Ghana,agro-ecology},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Identifying large-scale land acquisitions and their agro-ecological consequences : a remote sensing based study in Ghana},
 year     = {2017},
}