Advanced

Internt varumärkesbyggande - En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter

Persson, Victoria LU and Bergqvist, Cassandra (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. Nivå: Kandidat
Författare: Cassandra Bergqvist & Victoria Persson
Handledare: Malin Espersson
Problem: För en franchiseverksamhet är varumärket en central tillgång samtidigt som det finns svårigheter i att bygga varumärket i hela kedjan. Det finns förhållandevis lite forskning kring hur ledare inom franchisetagarverksamheter bedriver internt varumärkesbyggande av franchisekedjans Corporate brand. Utifrån detta är det motiverat att studera hur ledare inom... (More)
Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. Nivå: Kandidat
Författare: Cassandra Bergqvist & Victoria Persson
Handledare: Malin Espersson
Problem: För en franchiseverksamhet är varumärket en central tillgång samtidigt som det finns svårigheter i att bygga varumärket i hela kedjan. Det finns förhållandevis lite forskning kring hur ledare inom franchisetagarverksamheter bedriver internt varumärkesbyggande av franchisekedjans Corporate brand. Utifrån detta är det motiverat att studera hur ledare inom franchisetagarföretag praktiskt arbetar med internt varumärkesbyggande av verksamhetens vision, kärnvärden och företagskultur som tillsammans utgör företags Corporate brand.
Syfte: Studiens syfte är att skapa förståelse för hur varumärke byggs internt i en franchiseorganisation.
Frågeställning: Hur arbetar ledare inom franchisetagarverksamheter, utifrån ett ledningsperspektiv, med internt varumärkesbyggande av kedjans Corporate brand?
Metod: Studien har en kvalitativ ansats där det empiriska materialet samlats in genom tio djupintervjuer av semistrukturerad karaktär.
Teori: Inom området Corporate brand och internt varumärkesbyggande. Teori även inom organisationsformen franchise.
Resultat & slutsats: De aktiviteter ledarna i franchisetagarverksamheterna bedriver i det interna varumärkesbyggandet återfinns i och stämmer väl överens med teorin gällande internt varumärkesbyggande generellt. Det finns inget som tyder på att det finns en skillnad mellan vilka aktiviteter ledare genomför vid internt varumärkesbyggande i franchise jämfört med övriga organisationsformer. En spridning kunde dock identifieras gällande i vilken omfattning ledarna arbetar med det interna varumärkesbyggandet. Vissa ledare frångår varumärkesarbetet kring delar av, eller hela, kedjans Corporate brand. Detta som en följd av sin personliga inställningar till varumärkesplattformen. Ledarna inom franchisetagarverksamheterna följer i varierande utsträckning franchisegivarens riktlinjer och är olika lojala mot kedjans koncept, vilket skapar en problematik i varumärkesbyggandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Victoria LU and Bergqvist, Cassandra
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Brand, Internt varumärkesbyggande, Franchise, Fastighetsbyrån
language
Swedish
id
8918536
date added to LUP
2017-06-28 16:02:39
date last changed
2017-06-28 16:02:39
@misc{8918536,
 abstract   = {Titel: Internt varumärkesbyggande – En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Kurs: KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. VT 2017. Nivå: Kandidat
Författare: Cassandra Bergqvist & Victoria Persson
Handledare: Malin Espersson
Problem: För en franchiseverksamhet är varumärket en central tillgång samtidigt som det finns svårigheter i att bygga varumärket i hela kedjan. Det finns förhållandevis lite forskning kring hur ledare inom franchisetagarverksamheter bedriver internt varumärkesbyggande av franchisekedjans Corporate brand. Utifrån detta är det motiverat att studera hur ledare inom franchisetagarföretag praktiskt arbetar med internt varumärkesbyggande av verksamhetens vision, kärnvärden och företagskultur som tillsammans utgör företags Corporate brand.
Syfte: Studiens syfte är att skapa förståelse för hur varumärke byggs internt i en franchiseorganisation.
Frågeställning: Hur arbetar ledare inom franchisetagarverksamheter, utifrån ett ledningsperspektiv, med internt varumärkesbyggande av kedjans Corporate brand?
Metod: Studien har en kvalitativ ansats där det empiriska materialet samlats in genom tio djupintervjuer av semistrukturerad karaktär.
Teori: Inom området Corporate brand och internt varumärkesbyggande. Teori även inom organisationsformen franchise.
Resultat & slutsats: De aktiviteter ledarna i franchisetagarverksamheterna bedriver i det interna varumärkesbyggandet återfinns i och stämmer väl överens med teorin gällande internt varumärkesbyggande generellt. Det finns inget som tyder på att det finns en skillnad mellan vilka aktiviteter ledare genomför vid internt varumärkesbyggande i franchise jämfört med övriga organisationsformer. En spridning kunde dock identifieras gällande i vilken omfattning ledarna arbetar med det interna varumärkesbyggandet. Vissa ledare frångår varumärkesarbetet kring delar av, eller hela, kedjans Corporate brand. Detta som en följd av sin personliga inställningar till varumärkesplattformen. Ledarna inom franchisetagarverksamheterna följer i varierande utsträckning franchisegivarens riktlinjer och är olika lojala mot kedjans koncept, vilket skapar en problematik i varumärkesbyggandet.},
 author    = {Persson, Victoria and Bergqvist, Cassandra},
 keyword   = {Corporate Brand,Internt varumärkesbyggande,Franchise,Fastighetsbyrån},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internt varumärkesbyggande - En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter},
 year     = {2017},
}