Advanced

På kvinnornas sida? Hur unga kvinnor upplever reklam med feministiska och normbrytande budskap

Jakstrand, Karolina LU (2017) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
This study investigates how young women experience and understand purpose- driven advertising with feminist and norm-breaking messages, and the conse- quences of their perception regarding the ideal body. The phenomenon is exempli- fied by the use of three current campaigns from 2016, all of which say that they have a woman-promoting message. Semi-structured interviews with thirteen young women were conducted. The study has, with theories of consumption cul- ture, Hall's theory of coding and decoding messages, and theories about objectifi- cation and the male gaze demonstrated how the experience of purpose-driven feminist advertising is influenced by a number of factors. The results show that if the messages in the campaigns went well... (More)
This study investigates how young women experience and understand purpose- driven advertising with feminist and norm-breaking messages, and the conse- quences of their perception regarding the ideal body. The phenomenon is exempli- fied by the use of three current campaigns from 2016, all of which say that they have a woman-promoting message. Semi-structured interviews with thirteen young women were conducted. The study has, with theories of consumption cul- ture, Hall's theory of coding and decoding messages, and theories about objectifi- cation and the male gaze demonstrated how the experience of purpose-driven feminist advertising is influenced by a number of factors. The results show that if the messages in the campaigns went well enough in line with the interests and values of the interviewees, they could also ignore the skepticism they felt about the authenticity of the corporations, thus accepting the campaigns' messages to see the positive circumstances from a wider social perspective. The women in the study showed knowledge about the fact that corporations use purpose-driven ad- vertising and incorporate feminist messages into it as a strategy. However, they chose to accept and overlook this marketing strategy in favor of spreading femi- nist values and messages. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här studien undersöker hur unga kvinnor upplever och förstår syftesdriven reklam med feministiska och normbrytande budskap, samt vilka konsekvenser de får för deras uppfattning om den ideala kvinnokroppen. Fenomenet exemplifieras med hjälp av tre reklamkampanjer aktuella från 2016 som alla säger sig ha ett kvinnostärkande budskap. Semistrukturerade intervjuer med tretton unga kvinnor genomfördes. Studien har med teorier om konsumtionskultur, Halls teori om kodning och avkodning av budskap, och teorier om objektifiering och den manliga blicken visat hur upplevelsen av syftesdriven feministisk reklam påverkas av ett antal olika faktorer. Resultaten visar att om budskap- en i kampanjerna gick tillräckligt i linje med intervjupersonernas... (More)
Den här studien undersöker hur unga kvinnor upplever och förstår syftesdriven reklam med feministiska och normbrytande budskap, samt vilka konsekvenser de får för deras uppfattning om den ideala kvinnokroppen. Fenomenet exemplifieras med hjälp av tre reklamkampanjer aktuella från 2016 som alla säger sig ha ett kvinnostärkande budskap. Semistrukturerade intervjuer med tretton unga kvinnor genomfördes. Studien har med teorier om konsumtionskultur, Halls teori om kodning och avkodning av budskap, och teorier om objektifiering och den manliga blicken visat hur upplevelsen av syftesdriven feministisk reklam påverkas av ett antal olika faktorer. Resultaten visar att om budskap- en i kampanjerna gick tillräckligt i linje med intervjupersonernas intressen och värden, kunde de också bortse från den skepsis de kände mot företagens autenticitet och därmed acceptera och godta kampanjernas budskap för att se de positiva omständigheterna ur ett större samhällsperspektiv. Kvinnorna i studien uppvisade en medvetenhet om att det är en strategi och en trend från företagens sida att använda sig av syftesdriven reklam och inkorporera feministiska budskap i den, men valde att acceptera och förbise denna marknadsföringsstrategi till förmån för att feministiska värden och budskap ska spridas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakstrand, Karolina LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Purpose-driven advertising, commodified feminism, norm-breaking advertising, ideals, empowerment, Stuart Hall, the male gaze, objectification
language
Swedish
id
8918583
date added to LUP
2017-06-27 10:02:51
date last changed
2017-06-27 10:02:51
@misc{8918583,
 abstract   = {This study investigates how young women experience and understand purpose- driven advertising with feminist and norm-breaking messages, and the conse- quences of their perception regarding the ideal body. The phenomenon is exempli- fied by the use of three current campaigns from 2016, all of which say that they have a woman-promoting message. Semi-structured interviews with thirteen young women were conducted. The study has, with theories of consumption cul- ture, Hall's theory of coding and decoding messages, and theories about objectifi- cation and the male gaze demonstrated how the experience of purpose-driven feminist advertising is influenced by a number of factors. The results show that if the messages in the campaigns went well enough in line with the interests and values of the interviewees, they could also ignore the skepticism they felt about the authenticity of the corporations, thus accepting the campaigns' messages to see the positive circumstances from a wider social perspective. The women in the study showed knowledge about the fact that corporations use purpose-driven ad- vertising and incorporate feminist messages into it as a strategy. However, they chose to accept and overlook this marketing strategy in favor of spreading femi- nist values and messages.},
 author    = {Jakstrand, Karolina},
 keyword   = {Purpose-driven advertising,commodified feminism,norm-breaking advertising,ideals,empowerment,Stuart Hall,the male gaze,objectification},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På kvinnornas sida? Hur unga kvinnor upplever reklam med feministiska och normbrytande budskap},
 year     = {2017},
}