Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation

Nilsson, Christoffer LU ; Wretlind, Lydia LU ; Ludvigsson, Jenny LU and Larsson, Linnea LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation. En
fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder.
Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på
kandidatnivå
Författare: Linnea Larsson, Jenny Ludvigsson, Christoffer Nilsson, Lydia Wretlind
Handledare: Niklas Lars Hallberg
Nyckelord: Arbetsmotivation, Strategisk HR-åtgärd, Generationer
Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka huruvida generationstillhörighet hos anställda på
arbetsplatser påverkar relationen mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. Då
befintlig forskning är begränsad inom området med generationstillhörighet ämnade vi till att
bidra med... (More)
Examensarbetets titel: Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation. En
fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder.
Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på
kandidatnivå
Författare: Linnea Larsson, Jenny Ludvigsson, Christoffer Nilsson, Lydia Wretlind
Handledare: Niklas Lars Hallberg
Nyckelord: Arbetsmotivation, Strategisk HR-åtgärd, Generationer
Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka huruvida generationstillhörighet hos anställda på
arbetsplatser påverkar relationen mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. Då
befintlig forskning är begränsad inom området med generationstillhörighet ämnade vi till att
bidra med ny kunskap inom ämnet.
Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Massive Entertainment.
Empiriska data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med respondenter från
Generation X och Y. Dataanalysen genomfördes genom kodning av förstanivå- och
andranivåkategorier som därefter analyserades och presenterades.
Teoretiskt perspektiv: Studien har grundat sig i Tampoes (1994) fyra nyckelmotivatorer:
Personlig utveckling, Operationell självständighet, Uppdragsförverkligande och Pengar. Dessa
fyra har kopplats ihop med Delery och Dotys (1996) sju nyckelrutiner för det universella
perspektivet av HR-strategier för att kunna koppla ihop arbetsmotivation och strategiska HRåtgärder.
Detta ramverk har sedan kompletterats med de teoretiska begreppen generationer
(Noble & Schewe 2003), strategiska HR-åtgärder (Wright & McMahan 1992: 298) och
arbetsmotivation (Näswall, Hellgren och Sverke 2008).
Empiri: Studiens fallföretag, Massive Entertainment växer kraftigt och har gjort det under de
senaste åren. I ett företag som växer är det viktigt att lyckas hålla anställda motiverade för att
inte lämna företaget. Massive Entertainment har därför genomfört ett antal strategiska HRåtgärder
för att motivera de anställda till att behålla dem inom företaget och för att trivas bättre
på arbetsplatsen.
Resultat: Studien visar att arbetsmotivationen överlag har ökat efter genomförande av den
strategiska HR-åtgärden men studien påvisar inte hur generationstillhörighet kan påverka
sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Christoffer LU ; Wretlind, Lydia LU ; Ludvigsson, Jenny LU and Larsson, Linnea LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8918655
date added to LUP
2017-07-04 16:05:02
date last changed
2017-07-04 16:05:02
@misc{8918655,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation. En
fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder.
Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på
kandidatnivå
Författare: Linnea Larsson, Jenny Ludvigsson, Christoffer Nilsson, Lydia Wretlind
Handledare: Niklas Lars Hallberg
Nyckelord: Arbetsmotivation, Strategisk HR-åtgärd, Generationer
Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka huruvida generationstillhörighet hos anställda på
arbetsplatser påverkar relationen mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. Då
befintlig forskning är begränsad inom området med generationstillhörighet ämnade vi till att
bidra med ny kunskap inom ämnet.
Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Massive Entertainment.
Empiriska data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med respondenter från
Generation X och Y. Dataanalysen genomfördes genom kodning av förstanivå- och
andranivåkategorier som därefter analyserades och presenterades.
Teoretiskt perspektiv: Studien har grundat sig i Tampoes (1994) fyra nyckelmotivatorer:
Personlig utveckling, Operationell självständighet, Uppdragsförverkligande och Pengar. Dessa
fyra har kopplats ihop med Delery och Dotys (1996) sju nyckelrutiner för det universella
perspektivet av HR-strategier för att kunna koppla ihop arbetsmotivation och strategiska HRåtgärder.
Detta ramverk har sedan kompletterats med de teoretiska begreppen generationer
(Noble & Schewe 2003), strategiska HR-åtgärder (Wright & McMahan 1992: 298) och
arbetsmotivation (Näswall, Hellgren och Sverke 2008).
Empiri: Studiens fallföretag, Massive Entertainment växer kraftigt och har gjort det under de
senaste åren. I ett företag som växer är det viktigt att lyckas hålla anställda motiverade för att
inte lämna företaget. Massive Entertainment har därför genomfört ett antal strategiska HRåtgärder
för att motivera de anställda till att behålla dem inom företaget och för att trivas bättre
på arbetsplatsen.
Resultat: Studien visar att arbetsmotivationen överlag har ökat efter genomförande av den
strategiska HR-åtgärden men studien påvisar inte hur generationstillhörighet kan påverka
sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation.}},
 author    = {{Nilsson, Christoffer and Wretlind, Lydia and Ludvigsson, Jenny and Larsson, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Madonna och Facebook som påverkande faktor till arbetsmotivation}},
 year     = {{2017}},
}