Advanced

Kartläggning av sand och naturgrus med hjälp av resistivitetsmätning på Själland, Danmark

Nilsson, Hanna LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att analysera resistivitetsdata från ett område i Hilleröd kommun och att kartlägga förekomsten av sand och grus. Naturgrus och sand är eftertraktade material inom anläggnings- och byggnadssektorn men fungerar också som bra grundvattenreservoarer. Region Hovedstaden i Danmark försöker hitta mäktiga lager av sand (0,6-2 mm) och naturgrus (2-20 mm) på Själland för utvinning. Studien är ett samarbete med konsultfirman COWI A/S och Lone Klinkby som arbetar som geofysiker där handleder arbetet. Undersökningen riktar in sig på ett område norr om Skævinge och är ca 2 km2 stort. I området har det utförts 12 profiler av resistivitetsmätning, som är en geofysisk mätmetod som mäter markens specifika elektriska motstånd.... (More)
Syftet med denna studie är att analysera resistivitetsdata från ett område i Hilleröd kommun och att kartlägga förekomsten av sand och grus. Naturgrus och sand är eftertraktade material inom anläggnings- och byggnadssektorn men fungerar också som bra grundvattenreservoarer. Region Hovedstaden i Danmark försöker hitta mäktiga lager av sand (0,6-2 mm) och naturgrus (2-20 mm) på Själland för utvinning. Studien är ett samarbete med konsultfirman COWI A/S och Lone Klinkby som arbetar som geofysiker där handleder arbetet. Undersökningen riktar in sig på ett område norr om Skævinge och är ca 2 km2 stort. I området har det utförts 12 profiler av resistivitetsmätning, som är en geofysisk mätmetod som mäter markens specifika elektriska motstånd. Mätningarna har tolkats och tvådimensionella modeller har formats i programmet RES2DINV. Dessa modeller har jämförts med brunnsarkiv från området och endimensionella profiler. De modellerade profilerna samt brunnsdata sattes samman på en karta i Qgis (geografisk informationssystem) för beskrivning av jordlagren. Geologin har blivit kartlagd i området och flera ytliga områden med högre resistiviteter har upptäckts. Dessa lager har tolkats som sand och grus, och sammanfaller med höjdområdena i området. Resultaten visar att det finns en potential för sand och grus i området. Detta innebär att kärnborrning rekommenderas för att styrka tolkningen. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to analyze resistivity data from an area in Hilleröd municipality and to map the presence of sand and gravel. Gravel and sand are materials with high a demand in the construction sector, but also function as great groundwater reservoirs. Region Hovedstaden in Denmark wants to search for thick layers of sand (0.6-2 mm) and gravel (2-20 mm) in Själland for extraction. The research is performed in collaboration with the consultancy firm COWI A/S and is centered on an area north of Skævinge, which is approximately 2 km2. In the area, 12 resistivity measurement profiles have been carried out. The method, electrical resistivity, measures the specific electrical resistance of the ground. The measurements have been... (More)
The purpose of this study is to analyze resistivity data from an area in Hilleröd municipality and to map the presence of sand and gravel. Gravel and sand are materials with high a demand in the construction sector, but also function as great groundwater reservoirs. Region Hovedstaden in Denmark wants to search for thick layers of sand (0.6-2 mm) and gravel (2-20 mm) in Själland for extraction. The research is performed in collaboration with the consultancy firm COWI A/S and is centered on an area north of Skævinge, which is approximately 2 km2. In the area, 12 resistivity measurement profiles have been carried out. The method, electrical resistivity, measures the specific electrical resistance of the ground. The measurements have been interpreted and two-dimensional models have been formed in the RES2DINV program. These models have been compared with wells from the area and one-dimensional profiles. After the modeling has been done, the profiles and wells have been inserted into the map in Qgis (geographic information system) and a description of the soil layers has been made. The geology has been mapped in the area and several areas with superficial layers of higher resistivity have been found, which are interpreted as sand and gravel. These coincide with the topography of the area. The results show that there is a potential for sand and gravel in the area for extraction. Core drilling is recommended to strengthen the interpretation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Danmark, geologi, resistivitetsmätning, geofysik, naturgrus, kvartärgeologi
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet
report number
522
language
Swedish
id
8918692
date added to LUP
2017-06-26 16:01:16
date last changed
2017-06-26 16:01:16
@misc{8918692,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att analysera resistivitetsdata från ett område i Hilleröd kommun och att kartlägga förekomsten av sand och grus. Naturgrus och sand är eftertraktade material inom anläggnings- och byggnadssektorn men fungerar också som bra grundvattenreservoarer. Region Hovedstaden i Danmark försöker hitta mäktiga lager av sand (0,6-2 mm) och naturgrus (2-20 mm) på Själland för utvinning. Studien är ett samarbete med konsultfirman COWI A/S och Lone Klinkby som arbetar som geofysiker där handleder arbetet. Undersökningen riktar in sig på ett område norr om Skævinge och är ca 2 km2 stort. I området har det utförts 12 profiler av resistivitetsmätning, som är en geofysisk mätmetod som mäter markens specifika elektriska motstånd. Mätningarna har tolkats och tvådimensionella modeller har formats i programmet RES2DINV. Dessa modeller har jämförts med brunnsarkiv från området och endimensionella profiler. De modellerade profilerna samt brunnsdata sattes samman på en karta i Qgis (geografisk informationssystem) för beskrivning av jordlagren. Geologin har blivit kartlagd i området och flera ytliga områden med högre resistiviteter har upptäckts. Dessa lager har tolkats som sand och grus, och sammanfaller med höjdområdena i området. Resultaten visar att det finns en potential för sand och grus i området. Detta innebär att kärnborrning rekommenderas för att styrka tolkningen.},
 author    = {Nilsson, Hanna},
 keyword   = {Danmark,geologi,resistivitetsmätning,geofysik,naturgrus,kvartärgeologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet},
 title    = {Kartläggning av sand och naturgrus med hjälp av resistivitetsmätning på Själland, Danmark},
 year     = {2017},
}