Advanced

Development of hinges for sauna glass doors

Martinsson, Olof LU and Claesson, Bertil (2017) MMK820 20171
Product Development
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete har gjorts I samarbete med Tylö AB, ett bastuföretag med säte i Halmstad. De hade behov av att utreda möjligheten att använda universella, gärna likadana, gångjärn på alla sina bastudörrar i glas. Idag används flera olika typer av gångjärn beroende på var dörren ska monteras och alla olika gångjärn kräver olika typer av bearbetning på glasdörren för att kunna monteras. Tylö vill kunna minska antalet gångjärn och glasdörrar i lager, vilket kan göras med ett universellt gångjärn. Kan gångjärnet dessutom göras oberoende av bearbetning i glasdörren kapas stora kostnader för denna bearbetning.
Produktutvecklingsarbetet har gått från brainstorming och idéletande till belastnings- och funktionsanalyser av lösningsförslag. Den... (More)
Detta examensarbete har gjorts I samarbete med Tylö AB, ett bastuföretag med säte i Halmstad. De hade behov av att utreda möjligheten att använda universella, gärna likadana, gångjärn på alla sina bastudörrar i glas. Idag används flera olika typer av gångjärn beroende på var dörren ska monteras och alla olika gångjärn kräver olika typer av bearbetning på glasdörren för att kunna monteras. Tylö vill kunna minska antalet gångjärn och glasdörrar i lager, vilket kan göras med ett universellt gångjärn. Kan gångjärnet dessutom göras oberoende av bearbetning i glasdörren kapas stora kostnader för denna bearbetning.
Produktutvecklingsarbetet har gått från brainstorming och idéletande till belastnings- och funktionsanalyser av lösningsförslag. Den akademiskt lagda utvecklingsprocessen från Ulrich & Eppinger har kombinerats med de praktiska metoderna som används på Tylö.
En välfungerande prototyp har tagits fram. Den består av två huvuddelar, en hållare och ett fäste. Hållarna limmas på två av glasdörrens hörn. Varje hållare har ett vertikalt hål i vilket en axeltapp från fästet sätts in. Gångjärnen roterar runt denna axel. Fästena fästs i dörrkarmen.
Dessutom har ett mer avancerat koncept tagits fram eftersom prototypen saknar vissa essentiella egenskaper när det kommer till tillverkning och montering. Exempelvis har limytorna räfflats, ett glidlager i form av en hylsa runt axeltappen har tagits fram (för att förhindra nötning vis rotationen) och axeltappen har gjorts fjädrande för att kunna montera gångjärnen med ett enkelt klick. Den slutliga produkten är helt oberoende av bearbetning i glasdörren och universell tack vare en modulär lösning med olika fästen beroende på var dörren ska monteras. (Less)
Popular Abstract
Development of hinges for sauna glass doors
42 doors – one hinge. Our solution makes it possible to replace the three hinges currently used
at Tylö AB with a single one and use it on all of the 42 door types at Tylö.
This master thesis was performed in
collaboration with the Swedish sauna company
Tylö AB. They were in need of a new type of
universal hinge for their sauna glass doors.
Today, they use several different types of hinges,
which all require different processing on the
glass doors. This means a universal hinge would
not only decrease the number of hinges in store,
but also the number of glass doors kept in store.
Furthermore, the processing on the glass doors is
expensive and thus a universal hinge
independent of... (More)
Development of hinges for sauna glass doors
42 doors – one hinge. Our solution makes it possible to replace the three hinges currently used
at Tylö AB with a single one and use it on all of the 42 door types at Tylö.
This master thesis was performed in
collaboration with the Swedish sauna company
Tylö AB. They were in need of a new type of
universal hinge for their sauna glass doors.
Today, they use several different types of hinges,
which all require different processing on the
glass doors. This means a universal hinge would
not only decrease the number of hinges in store,
but also the number of glass doors kept in store.
Furthermore, the processing on the glass doors is
expensive and thus a universal hinge
independent of processing would be the optimal
solution.
The product development work has gone from brainstorming and benchmarking to computer analysis
and function testing. The rather academic Ulrich & Eppinger (Product Development and Design) way
of developing products has been combined with the hands on, practical method used at Tylö.
A well-functioning prototype has been developed from scratch. It consists of two parts, a bracket and a
carrier. The carriers are glued to two of the door’s corners, the upper and the lower corner on the side
around which the door rotates. They have one vertical hole each, in which a pivot axis on the bracket is
inserted. The hinges rotate around this axis. The brackets are attached to the door frame.
In addition, a more advanced concept with improvements to the prototype is presented as the prototype
lack some essential properties when it comes to manufacturing and assembly. A few examples of
improvements are rifled surfaces where the glue is applied, a plain bearing cap on the axis (to prevent
wearing) and a spring that makes it possible to assemble the hinges with a quick click. The final product
is universal thanks to modularity and completely independent of processed glass doors. The final
concept is presented in the images below. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Olof LU and Claesson, Bertil
supervisor
organization
alternative title
Utveckling av gångjärn till bastudörrar i glas
course
MMK820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Tylö AB, hinges, sauna, product development
language
Swedish
id
8918910
date added to LUP
2017-06-27 11:21:38
date last changed
2017-06-27 11:21:38
@misc{8918910,
 abstract   = {Detta examensarbete har gjorts I samarbete med Tylö AB, ett bastuföretag med säte i Halmstad. De hade behov av att utreda möjligheten att använda universella, gärna likadana, gångjärn på alla sina bastudörrar i glas. Idag används flera olika typer av gångjärn beroende på var dörren ska monteras och alla olika gångjärn kräver olika typer av bearbetning på glasdörren för att kunna monteras. Tylö vill kunna minska antalet gångjärn och glasdörrar i lager, vilket kan göras med ett universellt gångjärn. Kan gångjärnet dessutom göras oberoende av bearbetning i glasdörren kapas stora kostnader för denna bearbetning.
Produktutvecklingsarbetet har gått från brainstorming och idéletande till belastnings- och funktionsanalyser av lösningsförslag. Den akademiskt lagda utvecklingsprocessen från Ulrich & Eppinger har kombinerats med de praktiska metoderna som används på Tylö. 
En välfungerande prototyp har tagits fram. Den består av två huvuddelar, en hållare och ett fäste. Hållarna limmas på två av glasdörrens hörn. Varje hållare har ett vertikalt hål i vilket en axeltapp från fästet sätts in. Gångjärnen roterar runt denna axel. Fästena fästs i dörrkarmen.
Dessutom har ett mer avancerat koncept tagits fram eftersom prototypen saknar vissa essentiella egenskaper när det kommer till tillverkning och montering. Exempelvis har limytorna räfflats, ett glidlager i form av en hylsa runt axeltappen har tagits fram (för att förhindra nötning vis rotationen) och axeltappen har gjorts fjädrande för att kunna montera gångjärnen med ett enkelt klick. Den slutliga produkten är helt oberoende av bearbetning i glasdörren och universell tack vare en modulär lösning med olika fästen beroende på var dörren ska monteras.},
 author    = {Martinsson, Olof and Claesson, Bertil},
 keyword   = {Tylö AB,hinges,sauna,product development},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Development of hinges for sauna glass doors},
 year     = {2017},
}