Advanced

Att brygga förtroende

Olsson, Joakim LU ; Hjälm, Johanna LU and Österdahl, Linda LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: Att Brygga Förtroende, Förtroendets påverkan på ex ante- och ex
post transaktionskostnader. Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/Kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete inom Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Joakim Olsson, Johanna Hjälm och Linda Österdahl Handledare: Niklas Lars Hallberg
Nyckelord: Transaktionskostnadsteorin, förtroende, ex ante transaktionskostnader, ex post transaktionskostnader, mikrobryggerier.
Forskningsfråga: Studiens forskningsfråga är att undersöka hur förtroende påverkar ex ante- och ex post transaktionskostnader.
Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utifrån en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittsstudie. Genom en noggrann... (More)
SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: Att Brygga Förtroende, Förtroendets påverkan på ex ante- och ex
post transaktionskostnader. Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/Kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete inom Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Joakim Olsson, Johanna Hjälm och Linda Österdahl Handledare: Niklas Lars Hallberg
Nyckelord: Transaktionskostnadsteorin, förtroende, ex ante transaktionskostnader, ex post transaktionskostnader, mikrobryggerier.
Forskningsfråga: Studiens forskningsfråga är att undersöka hur förtroende påverkar ex ante- och ex post transaktionskostnader.
Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utifrån en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittsstudie. Genom en noggrann operationalisering med bas i tidigare forskning utformades en enkätundersökning vilken är riktad till svenska mikrobryggerier. Respondenterna ombads ta ställning till 12 påståenden som mätte våra utvalda variabler. Insamlad data analyserades i nästa steg genom det statistiska analysverktyget SPSS.
Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i transaktionskostnadsteorin vilken menas förklara företags organiseringsform (Williamson, 1975). Teorin delas upp i ex ante transaktionskostnader innehållande sök- och förhandlingskostnader samt ex post transaktionskostnader (Kramer, 2006). Förtroendes påverkan på transaktionskostnader har diskuterats av flera forskare (Chiles & McMackin, 1996) men det råder ingen konsensus gällande hur förtroende påverkar transaktionskostnaderna, ex ante- och ex post.
Empiri: Valet av studieobjekt föll på svenska mikrobryggerier. Branschen valdes då den präglas av förtroende och kännetecknas av få antal aktörer med förhållandevis stora materiella investeringar i kombination med specifika investeringar i humankapital. Den valda populationen har begränsats till de svenska mikrobryggerierna. Studien utgick från ett register innehållande 197 kontaktuppgifter.
Hypoteser: 1) “Förtroende är negativt korrelerad med ex post transaktionskostnader”
2) “Förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktionskostnader”
3) “Förtroende är svagast negativt korrelerad med sökkostnader”
Resultat: Resultatet går i linje med hypotes 1 och 2, vilket visar på att ex post transaktionskostnader och ex ante transaktionskostnader är negativt korrelerad med förtroende. Den transaktionskostnad som har svagast negativ korrelation med förtroende är sökkostnader varvid den tredje hypotesen kan accepteras.
“Förtroende är negativt korrelerad med ex post transaktionskostnader”
“Förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktionskostnader” (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Joakim LU ; Hjälm, Johanna LU and Österdahl, Linda LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Transaktionskostnadsteorin, förtroende, ex ante transaktionskostnader, ex post transaktionskostnader, mikrobryggerier.
language
Swedish
id
8918948
date added to LUP
2017-08-01 11:06:57
date last changed
2017-08-01 11:06:57
@misc{8918948,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
Examensarbetets titel: Att Brygga Förtroende, Förtroendets påverkan på ex ante- och ex
post transaktionskostnader. Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/Kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete inom Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Joakim Olsson, Johanna Hjälm och Linda Österdahl Handledare: Niklas Lars Hallberg
Nyckelord: Transaktionskostnadsteorin, förtroende, ex ante transaktionskostnader, ex post transaktionskostnader, mikrobryggerier.
Forskningsfråga: Studiens forskningsfråga är att undersöka hur förtroende påverkar ex ante- och ex post transaktionskostnader.
Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och utifrån en deduktiv ansats genomfördes en tvärsnittsstudie. Genom en noggrann operationalisering med bas i tidigare forskning utformades en enkätundersökning vilken är riktad till svenska mikrobryggerier. Respondenterna ombads ta ställning till 12 påståenden som mätte våra utvalda variabler. Insamlad data analyserades i nästa steg genom det statistiska analysverktyget SPSS.
Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i transaktionskostnadsteorin vilken menas förklara företags organiseringsform (Williamson, 1975). Teorin delas upp i ex ante transaktionskostnader innehållande sök- och förhandlingskostnader samt ex post transaktionskostnader (Kramer, 2006). Förtroendes påverkan på transaktionskostnader har diskuterats av flera forskare (Chiles & McMackin, 1996) men det råder ingen konsensus gällande hur förtroende påverkar transaktionskostnaderna, ex ante- och ex post.
Empiri: Valet av studieobjekt föll på svenska mikrobryggerier. Branschen valdes då den präglas av förtroende och kännetecknas av få antal aktörer med förhållandevis stora materiella investeringar i kombination med specifika investeringar i humankapital. Den valda populationen har begränsats till de svenska mikrobryggerierna. Studien utgick från ett register innehållande 197 kontaktuppgifter.
Hypoteser: 1) “Förtroende är negativt korrelerad med ex post transaktionskostnader” 
2) “Förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktionskostnader”
3) “Förtroende är svagast negativt korrelerad med sökkostnader”
Resultat: Resultatet går i linje med hypotes 1 och 2, vilket visar på att ex post transaktionskostnader och ex ante transaktionskostnader är negativt korrelerad med förtroende. Den transaktionskostnad som har svagast negativ korrelation med förtroende är sökkostnader varvid den tredje hypotesen kan accepteras.
“Förtroende är negativt korrelerad med ex post transaktionskostnader”
“Förtroende är negativt korrelerad med ex ante transaktionskostnader”},
 author    = {Olsson, Joakim and Hjälm, Johanna and Österdahl, Linda},
 keyword   = {Transaktionskostnadsteorin,förtroende,ex ante transaktionskostnader,ex post transaktionskostnader,mikrobryggerier.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att brygga förtroende},
 year     = {2017},
}