Advanced

Konsumentens inställning till skräddarsydd reklam på olika digitala kommunikationsplattformar

Björk Olsson, Emma LU ; Musie, Hanna LU and Olsson, Sophie LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken effekt skräddarsydd marknadsföring har på konsumenter beroende på vilken digital kommunikationsplattform som används.

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt tolkningsperspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt. Data för studien har samlats in från fokusgrupper, litteratur, artiklar och webbsidor.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad och baserad på teori inom tre olika områden. Först presenteras hur konsumenters informations- och stimulansbehov fungerar vilket förklaras främst med hjälp av OSN och selektiv uppmärksamhet. Dessa följs av AIDA-modellen som förklarar processen om hur konsumenter uppmärksammar reklam till att ett köpbeslut... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken effekt skräddarsydd marknadsföring har på konsumenter beroende på vilken digital kommunikationsplattform som används.

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt tolkningsperspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt. Data för studien har samlats in från fokusgrupper, litteratur, artiklar och webbsidor.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad och baserad på teori inom tre olika områden. Först presenteras hur konsumenters informations- och stimulansbehov fungerar vilket förklaras främst med hjälp av OSN och selektiv uppmärksamhet. Dessa följs av AIDA-modellen som förklarar processen om hur konsumenter uppmärksammar reklam till att ett köpbeslut tas. Slutligen ges CRM, skräddarsydd marknadsföring och de olika kommunikationsplattformar som använts en förklaring.

Empiri: Det empiriska underlag som använts i uppsatsen är ett resultat av två utförda fokusgrupper med 8 personer i varje. Insamlad information från dessa har använts för att genomföra analys och diskussion med koppling till det teoretiska ramverket.

Resultat: Med empirin som utgångspunkt har analys- och diskussionsavsnitten belyst skillnader mellan konsumenters inställning till skräddarsydd reklam på studiens utvalda kommunikationsplattformar: bannerreklam på hemsidor, sponsrade inlägg på sociala medier och reklam via e-mail. Det analysen visat är att konsumenter har en överlägset mer positiv inställning till skräddarsydd reklam på sociala medier i förhållande till övriga undersökta plattformar. En annan intressant iakttagelse i framkommet resultat, som inte överensstämmer med teorin, är att individens optimala stimulansnivå (OSN) verkar bero på vilken plattform individen möter reklamen på snarare än att individen har en konstant OSN. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this essay is to examine the effect of customized advertising on customers, depending on the digital communication platform on which the advertisement is marketed.

Methodology: A qualitative study has been made with a hermeneutical interpretation perspective and an inductive approach. Data for the study has been collected from focus groups, literature, articles and web pages.

Theoretical perspectives: The essay is anchored and based on theory of three different areas. The first area is an explanation of how consumers information- and stimulus needs work, which is explained primarily with OSL (OSN) and selective attention. This is followed by the AIDA-model explaining the process of how consumers pay... (More)
Purpose: The purpose of this essay is to examine the effect of customized advertising on customers, depending on the digital communication platform on which the advertisement is marketed.

Methodology: A qualitative study has been made with a hermeneutical interpretation perspective and an inductive approach. Data for the study has been collected from focus groups, literature, articles and web pages.

Theoretical perspectives: The essay is anchored and based on theory of three different areas. The first area is an explanation of how consumers information- and stimulus needs work, which is explained primarily with OSL (OSN) and selective attention. This is followed by the AIDA-model explaining the process of how consumers pay attention to advertising and later in the process makes a purchase decision. Finally, CRM, customized marketing and the various communication platforms that have been used are explained.

Empirical foundation: The empirical evidence used in the paper is a result of two focus groups with eight people in each, these have been used to carry out the analysis and discussion in connection to the theoretical framework.

Conclusions: The analysis- and discussion section with roots in the empirical section have highlighted differences between consumer attitudes towards customized advertising on the selected communication platforms: banner advertisements on websites, sponsored posts on social media and advertising through e-mail. The analysis has shown that consumers have a far more positive attitude towards customized advertising on social media than towards the other studied platforms. Another interesting observation in the results, which does not match the theory, is that the individual's optimal stimulation level OSL (OSN) seems to depend on the platform the individual is exposed to the advertisement rather than the individual's constant OSL (OSN). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björk Olsson, Emma LU ; Musie, Hanna LU and Olsson, Sophie LU
supervisor
organization
alternative title
Konsumentens inställning till skräddarsydd reklam på olika digitala kommunikationsplattformar
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: Skräddarsydd marknadsföring, Kommunikationsplattform, OSN, E-handel, AIDA-modellen Key words: Customized marketing, Communication platform, OSL (OSN), E-commerce, AIDA-model
language
Swedish
id
8919084
date added to LUP
2017-06-29 12:39:37
date last changed
2017-06-29 12:39:37
@misc{8919084,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilken effekt skräddarsydd marknadsföring har på konsumenter beroende på vilken digital kommunikationsplattform som används. 
					
Metod: En kvalitativ studie har genomförts med ett hermeneutistiskt tolkningsperspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt. Data för studien har samlats in från fokusgrupper, litteratur, artiklar och webbsidor. 
					
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad och baserad på teori inom tre olika områden. Först presenteras hur konsumenters informations- och stimulansbehov fungerar vilket förklaras främst med hjälp av OSN och selektiv uppmärksamhet. Dessa följs av AIDA-modellen som förklarar processen om hur konsumenter uppmärksammar reklam till att ett köpbeslut tas. Slutligen ges CRM, skräddarsydd marknadsföring och de olika kommunikationsplattformar som använts en förklaring. 
					
Empiri: Det empiriska underlag som använts i uppsatsen är ett resultat av två utförda fokusgrupper med 8 personer i varje. Insamlad information från dessa har använts för att genomföra analys och diskussion med koppling till det teoretiska ramverket.
					
Resultat: Med empirin som utgångspunkt har analys- och diskussionsavsnitten belyst skillnader mellan konsumenters inställning till skräddarsydd reklam på studiens utvalda kommunikationsplattformar: bannerreklam på hemsidor, sponsrade inlägg på sociala medier och reklam via e-mail. Det analysen visat är att konsumenter har en överlägset mer positiv inställning till skräddarsydd reklam på sociala medier i förhållande till övriga undersökta plattformar. En annan intressant iakttagelse i framkommet resultat, som inte överensstämmer med teorin, är att individens optimala stimulansnivå (OSN) verkar bero på vilken plattform individen möter reklamen på snarare än att individen har en konstant OSN.},
 author    = {Björk Olsson, Emma and Musie, Hanna and Olsson, Sophie},
 keyword   = {Nyckelord: Skräddarsydd marknadsföring,Kommunikationsplattform,OSN,E-handel,AIDA-modellen Key words: Customized marketing,Communication platform,OSL (OSN),E-commerce,AIDA-model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumentens inställning till skräddarsydd reklam på olika digitala kommunikationsplattformar},
 year     = {2017},
}