Advanced

Kollektivtrafik mellan Helsingborg- Höganäs

Abbas, Nora and Al Mawla, Batool (2017)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Satsningar på spårvägs investeringar i Skåne är efterfrågade av olika kommuner bland annat en regional spårväg mellan Höganäs- Helsingborg. Sträckan studeras ytterligare av de trafikperspektiven som tycks vara bristfälliga, punktlighet, kapacitet, restid och tillgänglighet. Hur nöjda resenärer är med dagens trafik studeras samt vilka eventuella problem som kan behöva åtgärdas. Det studeras också om en spårvägs investering är den enda optimala åtgärd eller lösning till ett eventuellt problem.
Med detta examensarbete vill vi besvara frågan om vilka eventuella problem som finns och hur nöjda resenärer är med kollektivtrafiken Höganäs – Helsingborg. Därefter undersöks möjligheten för olika åtgärder och hur effektiv en spårvägs investering... (More)
Satsningar på spårvägs investeringar i Skåne är efterfrågade av olika kommuner bland annat en regional spårväg mellan Höganäs- Helsingborg. Sträckan studeras ytterligare av de trafikperspektiven som tycks vara bristfälliga, punktlighet, kapacitet, restid och tillgänglighet. Hur nöjda resenärer är med dagens trafik studeras samt vilka eventuella problem som kan behöva åtgärdas. Det studeras också om en spårvägs investering är den enda optimala åtgärd eller lösning till ett eventuellt problem.
Med detta examensarbete vill vi besvara frågan om vilka eventuella problem som finns och hur nöjda resenärer är med kollektivtrafiken Höganäs – Helsingborg. Därefter undersöks möjligheten för olika åtgärder och hur effektiv en spårvägs investering mellan orterna Helsingborg och Höganäs och om en sådan investering kommer att lösa eventuella trafikproblem. Litteraturstudier, enkäter, intervjuer och mätningar ligger som grund för denna studie. Dessutom ska förstudien om Helsingborg - Höganäs spårväg studeras. Resultat av enkätsvaren och punktlighetsmätningar insamlas. Restiden och kapacitet är inte problem i sig men de olika fördröjningspunkterna kan orsaka en längre restid. Ett antal förslag redovisas för att åtgärda fördröjningen. En rekommenderad korridor bör utredas vidare. Investering i spårvägs på sträckan Höganäs – Helsingborg är bra lösning för kapacitetsbrist men medför längre restid, därför rekommenderas det utreda möjligheten att köra nuvarande busslinje 222 tillsammans med spårvagn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abbas, Nora and Al Mawla, Batool
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
spårväg, hållbarhet, idestudie
language
Swedish
id
8919337
date added to LUP
2017-06-28 04:09:40
date last changed
2018-10-18 10:36:35
@misc{8919337,
 abstract   = {Satsningar på spårvägs investeringar i Skåne är efterfrågade av olika kommuner bland annat en regional spårväg mellan Höganäs- Helsingborg. Sträckan studeras ytterligare av de trafikperspektiven som tycks vara bristfälliga, punktlighet, kapacitet, restid och tillgänglighet. Hur nöjda resenärer är med dagens trafik studeras samt vilka eventuella problem som kan behöva åtgärdas. Det studeras också om en spårvägs investering är den enda optimala åtgärd eller lösning till ett eventuellt problem.
Med detta examensarbete vill vi besvara frågan om vilka eventuella problem som finns och hur nöjda resenärer är med kollektivtrafiken Höganäs – Helsingborg. Därefter undersöks möjligheten för olika åtgärder och hur effektiv en spårvägs investering mellan orterna Helsingborg och Höganäs och om en sådan investering kommer att lösa eventuella trafikproblem. Litteraturstudier, enkäter, intervjuer och mätningar ligger som grund för denna studie. Dessutom ska förstudien om Helsingborg - Höganäs spårväg studeras. Resultat av enkätsvaren och punktlighetsmätningar insamlas. Restiden och kapacitet är inte problem i sig men de olika fördröjningspunkterna kan orsaka en längre restid. Ett antal förslag redovisas för att åtgärda fördröjningen. En rekommenderad korridor bör utredas vidare. Investering i spårvägs på sträckan Höganäs – Helsingborg är bra lösning för kapacitetsbrist men medför längre restid, därför rekommenderas det utreda möjligheten att köra nuvarande busslinje 222 tillsammans med spårvagn.},
 author    = {Abbas, Nora and Al Mawla, Batool},
 keyword   = {spårväg,hållbarhet,idestudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollektivtrafik mellan Helsingborg- Höganäs},
 year     = {2017},
}