Advanced

Kassaflödesanalys sett ur kreditgivarens ögon

Gurskaja, Tatjana LU and Palm, David LU (2017) FEKH69 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med uppsatsen är att undersöka kassaflödesanalysens omtvistade användbarhet. Utifrån kreditgivarnas perspektiv beskriva och analysera områdena där kassaflödesanalysen anses vara användbar vid kreditgivning till företag.
Metod:
En kvalitativ metod bestående av ett frågeformulär med 13 öppna frågor. Den empiriska datan består av svar från nio stycken kreditgivningsansvariga.
Teoretiska perspektiv:
Den teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på är främst Intressentmodellen och tidigare empiriska studier.
Empiri:
Data från frågeformulär besvarade av nio kreditansvariga som arbetar med kreditgivning till företag. Fem stycken svenska banker är representerade.
Resultat:
Resultatet visar att representanter från svenska... (More)
Syfte:
Syftet med uppsatsen är att undersöka kassaflödesanalysens omtvistade användbarhet. Utifrån kreditgivarnas perspektiv beskriva och analysera områdena där kassaflödesanalysen anses vara användbar vid kreditgivning till företag.
Metod:
En kvalitativ metod bestående av ett frågeformulär med 13 öppna frågor. Den empiriska datan består av svar från nio stycken kreditgivningsansvariga.
Teoretiska perspektiv:
Den teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på är främst Intressentmodellen och tidigare empiriska studier.
Empiri:
Data från frågeformulär besvarade av nio kreditansvariga som arbetar med kreditgivning till företag. Fem stycken svenska banker är representerade.
Resultat:
Resultatet visar att representanter från svenska banker upplever att kassaflödesanalysen är ett användbart redskap vid bedömning av företags framtida solvens, likviditet och kassaflöden. Det framgår att den utgör en prioriterad del av kreditgivarnas beslutsunderlag vid kreditgivning till företag. (Less)
Abstract
Purpose:
The purpose of this research paper is to investigate the debatable usefulness of the cash flow statement. From the creditors perspective, describing areas where the cash flow statement is considered useful for corporate loans.
Methodology:
A qualitative method consisting of a questionnaire with 13 open questions. The empirical data consists of responses from nine creditors.
Theoretical perspectives:
The theoretical reference framework on which the research paper is based is primarily the Stakeholder Theory and previous empirical studies.
Empirical foundation:
Data from questionnaires were answered by nine creditors who work with corporate loans. Five Swedish banks are represented.
Conclusions:
The result shows that... (More)
Purpose:
The purpose of this research paper is to investigate the debatable usefulness of the cash flow statement. From the creditors perspective, describing areas where the cash flow statement is considered useful for corporate loans.
Methodology:
A qualitative method consisting of a questionnaire with 13 open questions. The empirical data consists of responses from nine creditors.
Theoretical perspectives:
The theoretical reference framework on which the research paper is based is primarily the Stakeholder Theory and previous empirical studies.
Empirical foundation:
Data from questionnaires were answered by nine creditors who work with corporate loans. Five Swedish banks are represented.
Conclusions:
The result shows that Swedish bank representatives feel that the cash flow statement is a useful tool in assessing the company's future solvency, liquidity and cash flow. It appears that it is a prioritized part of the creditors' decision-making basis for corporate loans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gurskaja, Tatjana LU and Palm, David LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kassaflödesanalys, Kreditgivare, Intressentmodellen, Nyckeltal & Finansiell ställning
language
Swedish
id
8919376
date added to LUP
2017-07-14 09:31:43
date last changed
2017-07-14 09:31:43
@misc{8919376,
 abstract   = {Purpose:
The purpose of this research paper is to investigate the debatable usefulness of the cash flow statement. From the creditors perspective, describing areas where the cash flow statement is considered useful for corporate loans.
Methodology:
A qualitative method consisting of a questionnaire with 13 open questions. The empirical data consists of responses from nine creditors.
Theoretical perspectives:
The theoretical reference framework on which the research paper is based is primarily the Stakeholder Theory and previous empirical studies.
Empirical foundation:
Data from questionnaires were answered by nine creditors who work with corporate loans. Five Swedish banks are represented.
Conclusions:
The result shows that Swedish bank representatives feel that the cash flow statement is a useful tool in assessing the company's future solvency, liquidity and cash flow. It appears that it is a prioritized part of the creditors' decision-making basis for corporate loans.},
 author    = {Gurskaja, Tatjana and Palm, David},
 keyword   = {Kassaflödesanalys,Kreditgivare,Intressentmodellen,Nyckeltal & Finansiell ställning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kassaflödesanalys sett ur kreditgivarens ögon},
 year     = {2017},
}