Advanced

Tillverkad av vem?

Erlandsson Bratt, Linus LU ; Eriksson, Johan LU and Mossberg, Aisha LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Tillverkad av vem?

Seminariedatum: 2017-06-01

Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP

Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg

Handledare: Annette Cerne

Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership

Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO begreppen, samt om deras bild av svenskt och svenska företag går ihop med den faktiska företagsstruktur som de tre exempelföretagen som studien utgått ifrån har.

Metod: Studien har utgått från en kvantitativ metod med en positivistisk syn och den ontologiska ståndpunkten objektivism.... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Tillverkad av vem?

Seminariedatum: 2017-06-01

Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP

Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg

Handledare: Annette Cerne

Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership

Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO begreppen, samt om deras bild av svenskt och svenska företag går ihop med den faktiska företagsstruktur som de tre exempelföretagen som studien utgått ifrån har.

Metod: Studien har utgått från en kvantitativ metod med en positivistisk syn och den ontologiska ståndpunkten objektivism. Data har samlats in med hjälp av en tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning, där urvalet varit studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet.

Teoretiska perspektiv: Country Image, Brand Image, Country of Origin (COO)-teorin med underkategorier: Country of Manufacture (COM), Country of Assembly (COA), Country of Design (COD), Country of Brand (COB), Country of Parts (COP) och Country of Ownership (COOW).

Empiri: Empirin inleder med en beskrivning av de tre företagen studien utgår ifrån. Sedan följer en sammanställning av de resultat som erhållits av den kvantitativa enkätundersökningen, besvarad av 132 studenter på Ekonomihögskolan i Lund.

Resultat: Urvalsgruppen innehöll både respondenter som var medvetna och omedvetna om produkters ursprung vid köp. Det visades tydliga skillnader på studenternas åsikt om huruvida ett företags struktur tillät företaget att marknadsföra sig som svenskt, och om själva företaget var svenskt när företags- eller varumärkesnamnet nämnts. COB, COM, COOW och COD var enligt respondenterna de viktigaste parametrarna i marknadsföring av ursprungsland. Slutligen har vi konstaterat att ursprungslandsaspekterna under COO-begreppet är mycket komplexa ur ett konsumentperspektiv. Det finns stort utrymme för förtydligande när det kommer till ursprungsland hos varor och företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlandsson Bratt, Linus LU ; Eriksson, Johan LU and Mossberg, Aisha LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om svenska studenters uppfattning av ursprungslandsmärkning
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership
language
Swedish
id
8919502
date added to LUP
2017-06-29 12:58:13
date last changed
2017-06-29 12:58:13
@misc{8919502,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Tillverkad av vem?

Seminariedatum: 2017-06-01

Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP

Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg 

Handledare: Annette Cerne 

Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership

Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO begreppen, samt om deras bild av svenskt och svenska företag går ihop med den faktiska företagsstruktur som de tre exempelföretagen som studien utgått ifrån har.

Metod: Studien har utgått från en kvantitativ metod med en positivistisk syn och den ontologiska ståndpunkten objektivism. Data har samlats in med hjälp av en tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning, där urvalet varit studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. 

Teoretiska perspektiv: Country Image, Brand Image, Country of Origin (COO)-teorin med underkategorier: Country of Manufacture (COM), Country of Assembly (COA), Country of Design (COD), Country of Brand (COB), Country of Parts (COP) och Country of Ownership (COOW).

Empiri: Empirin inleder med en beskrivning av de tre företagen studien utgår ifrån. Sedan följer en sammanställning av de resultat som erhållits av den kvantitativa enkätundersökningen, besvarad av 132 studenter på Ekonomihögskolan i Lund.

Resultat: Urvalsgruppen innehöll både respondenter som var medvetna och omedvetna om produkters ursprung vid köp. Det visades tydliga skillnader på studenternas åsikt om huruvida ett företags struktur tillät företaget att marknadsföra sig som svenskt, och om själva företaget var svenskt när företags- eller varumärkesnamnet nämnts. COB, COM, COOW och COD var enligt respondenterna de viktigaste parametrarna i marknadsföring av ursprungsland. Slutligen har vi konstaterat att ursprungslandsaspekterna under COO-begreppet är mycket komplexa ur ett konsumentperspektiv. Det finns stort utrymme för förtydligande när det kommer till ursprungsland hos varor och företag.},
 author    = {Erlandsson Bratt, Linus and Eriksson, Johan and Mossberg, Aisha},
 keyword   = {Country of Origin,Country of Manufacture,Country of Brand,Country of Design,Country of Ownership},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillverkad av vem?},
 year     = {2017},
}