Advanced

Donald Trumps roll för varumärket USA som destination

Sandberg, Linnéa LU ; Smith, Samuel LU and Alqvist Westander, Matilda LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Donald Trumps roll för varumärket USA som destination
Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Matilda Alqvist Westander, Linnéa Sandberg och Samuel Smith
Handledare: Annette Cerne
Fem nyckelord: Nationsbranding, destinationsbranding, varumärket USA, konsumentbaserat varumärkes värde, Donald Trump.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida USA:s turismtapp beror på att landets varumärke blivit otydligt och svårtolkat, och om det i så fall beror på Donald Trumps tillträde som president. Vi vill vidare, med Trump och USA som exempel, visa på vilken roll en politisk ledare kan spela för ett lands varumärke.
Metod:... (More)
Examensarbetets titel: Donald Trumps roll för varumärket USA som destination
Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Matilda Alqvist Westander, Linnéa Sandberg och Samuel Smith
Handledare: Annette Cerne
Fem nyckelord: Nationsbranding, destinationsbranding, varumärket USA, konsumentbaserat varumärkes värde, Donald Trump.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida USA:s turismtapp beror på att landets varumärke blivit otydligt och svårtolkat, och om det i så fall beror på Donald Trumps tillträde som president. Vi vill vidare, med Trump och USA som exempel, visa på vilken roll en politisk ledare kan spela för ett lands varumärke.
Metod: En kvantitativ studie, av experimentell design som består av två stycken olika enkäter.
Teoretiska perspektiv: Vi utgår från konsumentbaserat varumärkesperspektiv, och redogör översiktligt för platser som varumärken, för att sedan i vår studie utgå till största del från Erdem och Swaits (1998) teori för kundbaserat varumärkesvärde baserat på informationsekonomi.
Empiri: Vi har skickat ut två olika enkäter via Facebook till en experimentgrupp och en kontrollgrupp. I experimentgruppen hade vi 125 deltagare, och i kontrollgruppen 159. Experimentgruppen fick svara på en enkät där Donald Trumps namn fanns med och kontrollgruppen på en enkät utan. Detta för att se om Trumps namn påverkade respondenternas åsikt om USA som varumärke.
Resultat: Vi fick fram indikationer på att Donald Trump hade en negativ inverkan på människors lust att resa till USA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Linnéa LU ; Smith, Samuel LU and Alqvist Westander, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
Har Donald Trump negativ inverkan på människors vilja att besöka USA?
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nationsbranding, destanationsbranding, varumärket USA, konsumentbaserat varumärkes värde, Donald Trump
language
Swedish
id
8919731
date added to LUP
2017-07-12 15:37:42
date last changed
2017-07-12 15:37:42
@misc{8919731,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Donald Trumps roll för varumärket USA som destination 
Seminariedatum: 2017-06-02
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Matilda Alqvist Westander, Linnéa Sandberg och Samuel Smith
Handledare: Annette Cerne 
Fem nyckelord: Nationsbranding, destinationsbranding, varumärket USA, konsumentbaserat varumärkes värde, Donald Trump.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida USA:s turismtapp beror på att landets varumärke blivit otydligt och svårtolkat, och om det i så fall beror på Donald Trumps tillträde som president. Vi vill vidare, med Trump och USA som exempel, visa på vilken roll en politisk ledare kan spela för ett lands varumärke.
Metod: En kvantitativ studie, av experimentell design som består av två stycken olika enkäter. 
Teoretiska perspektiv: Vi utgår från konsumentbaserat varumärkesperspektiv, och redogör översiktligt för platser som varumärken, för att sedan i vår studie utgå till största del från Erdem och Swaits (1998) teori för kundbaserat varumärkesvärde baserat på informationsekonomi. 
Empiri: Vi har skickat ut två olika enkäter via Facebook till en experimentgrupp och en kontrollgrupp. I experimentgruppen hade vi 125 deltagare, och i kontrollgruppen 159. Experimentgruppen fick svara på en enkät där Donald Trumps namn fanns med och kontrollgruppen på en enkät utan. Detta för att se om Trumps namn påverkade respondenternas åsikt om USA som varumärke.
Resultat: Vi fick fram indikationer på att Donald Trump hade en negativ inverkan på människors lust att resa till USA.},
 author    = {Sandberg, Linnéa and Smith, Samuel and Alqvist Westander, Matilda},
 keyword   = {Nationsbranding,destanationsbranding,varumärket USA,konsumentbaserat varumärkes värde,Donald Trump},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Donald Trumps roll för varumärket USA som destination},
 year     = {2017},
}