Advanced

Effekterna av en mellanhands standardisering - En flerfallsstudie om hur Hungrig.se påverkar restaurangerna i Lund

Kjellberg, Rebecca LU ; Svensson, Lovisa LU and Arvidsson, Louise LU (2017) FEKH19 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka effekterna på resurser och lönsamhet när en mellanhand standardiserar en fundamental resurs. Studien grundade sig i en kvalitativ flerfallsstudie av abduktiv ansats. Primärdatan erhölls genom semi-strukturerade intervjuer med restauranger i Lund. Dataanlysen genfördes sedan med hjälp av första- och andranivås kodning. Undersökningen utgick från den resursbaserade teorin (RBV), principalt baserad på Barney (1991) och VRIN-ramverket som beskriver kriterier för att vara konkurrenskraftig. Även kritk och utveckling av RBV-teorin har inkluderats. Ytterligare användes värde, pris och kostnad (Hoopes, Walker och Madsen, 2003) som ett verktyg för att mäta lönsamheten. Studien konkluderar att för att kunna skapa en... (More)
Studiens syfte var att undersöka effekterna på resurser och lönsamhet när en mellanhand standardiserar en fundamental resurs. Studien grundade sig i en kvalitativ flerfallsstudie av abduktiv ansats. Primärdatan erhölls genom semi-strukturerade intervjuer med restauranger i Lund. Dataanlysen genfördes sedan med hjälp av första- och andranivås kodning. Undersökningen utgick från den resursbaserade teorin (RBV), principalt baserad på Barney (1991) och VRIN-ramverket som beskriver kriterier för att vara konkurrenskraftig. Även kritk och utveckling av RBV-teorin har inkluderats. Ytterligare användes värde, pris och kostnad (Hoopes, Walker och Madsen, 2003) som ett verktyg för att mäta lönsamheten. Studien konkluderar att för att kunna skapa en konkurrensfördel visar undersökningen på att många av företagets resurser kan minska enligt RBVs kriterier (VRIN) utan att få de förväntade negativa effekterna som teorin förutsätter. En standardisering av en fundamental resurs behöver inte ha en negativ påverkan på företags lönsamhet eller innebära en distinkt omstrukturering av övriga resurser då en ny efterfråga attraheras med förutsättning att det sker inom en viss tidsram. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study was to investigate the impact on recourses and profitability when an intermediary standardizes a fundamental resource. The study is a qualitative multiple case study with an abductive approach. The primary data was collected using semi structured interviews with restaurants in Lund. The data was analysed by dividing it into first order categories and then into second order themes. The study was based on the resource based view (RBV), based primarily on Barney (1991) and on the VRIN framework describing the essential criteria needed to be competitive on the market. Criticism and development of the resource based view has also been included. Further the value, price and cost framework (Hoopes, Walker & Madsen, 2003)... (More)
The purpose of the study was to investigate the impact on recourses and profitability when an intermediary standardizes a fundamental resource. The study is a qualitative multiple case study with an abductive approach. The primary data was collected using semi structured interviews with restaurants in Lund. The data was analysed by dividing it into first order categories and then into second order themes. The study was based on the resource based view (RBV), based primarily on Barney (1991) and on the VRIN framework describing the essential criteria needed to be competitive on the market. Criticism and development of the resource based view has also been included. Further the value, price and cost framework (Hoopes, Walker & Madsen, 2003) has been used to measure profitability. The study concludes that in order to gain a competitive advantage, the study has shown that many of a company’s resources can decrease in terms of the criteria provided by the resource based view (VRIN) without having the expected negative effects that the theory predicts. The standardization of a fundamental resource does not need to have a negative effect on the profitability or entail a distinct restructuring of other resources. This is due to the fact that a new demand is created on the condition that it takes place within a certain timeframe. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Rebecca LU ; Svensson, Lovisa LU and Arvidsson, Louise LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resursbaserad Teori, VPC, Standardisering, Resurser, Mellanhandstjänst. Recourse Based View, Standardisation, Recourses, Intermediator.
language
Swedish
id
8919865
date added to LUP
2017-07-04 16:05:13
date last changed
2017-07-04 16:05:13
@misc{8919865,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka effekterna på resurser och lönsamhet när en mellanhand standardiserar en fundamental resurs. Studien grundade sig i en kvalitativ flerfallsstudie av abduktiv ansats. Primärdatan erhölls genom semi-strukturerade intervjuer med restauranger i Lund. Dataanlysen genfördes sedan med hjälp av första- och andranivås kodning. Undersökningen utgick från den resursbaserade teorin (RBV), principalt baserad på Barney (1991) och VRIN-ramverket som beskriver kriterier för att vara konkurrenskraftig. Även kritk och utveckling av RBV-teorin har inkluderats. Ytterligare användes värde, pris och kostnad (Hoopes, Walker och Madsen, 2003) som ett verktyg för att mäta lönsamheten. Studien konkluderar att för att kunna skapa en konkurrensfördel visar undersökningen på att många av företagets resurser kan minska enligt RBVs kriterier (VRIN) utan att få de förväntade negativa effekterna som teorin förutsätter. En standardisering av en fundamental resurs behöver inte ha en negativ påverkan på företags lönsamhet eller innebära en distinkt omstrukturering av övriga resurser då en ny efterfråga attraheras med förutsättning att det sker inom en viss tidsram.},
 author    = {Kjellberg, Rebecca and Svensson, Lovisa and Arvidsson, Louise},
 keyword   = {Resursbaserad Teori,VPC,Standardisering,Resurser,Mellanhandstjänst. Recourse Based View,Standardisation,Recourses,Intermediator.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekterna av en mellanhands standardisering - En flerfallsstudie om hur Hungrig.se påverkar restaurangerna i Lund},
 year     = {2017},
}