Advanced

Informationssökning vid resor - en kvantitativ studie över i vilken grad olika generationer använder och har förtroende för TripAdvisor

Hellström, Josefin LU and Nyman, Malin (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Det sker en förändring inom turistbranschen idag där traditionella källor till information som turistbyråer och destinationers besökshemsidor läggs ned och städer istället satsar på sociala medier som TripAdvisor för att ge turistinformation. På grund av den förändring som nu sker har vi valt att göra en kvantitativ undersökning över i vilken grad TripAdvisor används och anses som en pålitlig källa av olika generationer i jämförelse med vänner och familj, destinationers besökshemsidor och turistbyråer. Arbetet har utgått från teori om de tre generationerna Baby Boomers, Generation X och Generation Y, beslutsfattande och förtroende för att kunna analysera resultatet. Vidare samlade vi in empiri genom en enkät. Genom univariat och bivariat... (More)
Det sker en förändring inom turistbranschen idag där traditionella källor till information som turistbyråer och destinationers besökshemsidor läggs ned och städer istället satsar på sociala medier som TripAdvisor för att ge turistinformation. På grund av den förändring som nu sker har vi valt att göra en kvantitativ undersökning över i vilken grad TripAdvisor används och anses som en pålitlig källa av olika generationer i jämförelse med vänner och familj, destinationers besökshemsidor och turistbyråer. Arbetet har utgått från teori om de tre generationerna Baby Boomers, Generation X och Generation Y, beslutsfattande och förtroende för att kunna analysera resultatet. Vidare samlade vi in empiri genom en enkät. Genom univariat och bivariat analys av den insamlade datan i programmet SPSS har samband och skillnader mellan de olika generationerna kunnat påvisas. I analysen kopplas den insamlade datan ihop med teorin, för att förstå vad den insamlade empirin har för betydelse i ett större sammanhang. Resultatet från vår undersökning visar att TripAdvisor har betydelse för turisters informationssökning, men att det varken är den mest använda eller mest pålitliga informationskällan. Vidare var destinationers besökshemsidor en av de mest använda och pålitliga informationskällorna i vår undersökning, vilket gör att utvecklingen som nu sker kan ifrågasättas. Vår undersökning visar också på att användningen av och förtroendet för de olika informationskällorna skiljer sig åt mellan Baby Boomer, Generation X och Generation Y. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellström, Josefin LU and Nyman, Malin
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Baby Boomers, Generation X, Generation Y, förtroende, beslutsfattande, TripAdvisor, DMO, vänner och familj
language
Swedish
id
8920460
date added to LUP
2017-07-03 09:03:41
date last changed
2017-07-03 09:03:41
@misc{8920460,
 abstract   = {Det sker en förändring inom turistbranschen idag där traditionella källor till information som turistbyråer och destinationers besökshemsidor läggs ned och städer istället satsar på sociala medier som TripAdvisor för att ge turistinformation. På grund av den förändring som nu sker har vi valt att göra en kvantitativ undersökning över i vilken grad TripAdvisor används och anses som en pålitlig källa av olika generationer i jämförelse med vänner och familj, destinationers besökshemsidor och turistbyråer. Arbetet har utgått från teori om de tre generationerna Baby Boomers, Generation X och Generation Y, beslutsfattande och förtroende för att kunna analysera resultatet. Vidare samlade vi in empiri genom en enkät. Genom univariat och bivariat analys av den insamlade datan i programmet SPSS har samband och skillnader mellan de olika generationerna kunnat påvisas. I analysen kopplas den insamlade datan ihop med teorin, för att förstå vad den insamlade empirin har för betydelse i ett större sammanhang. Resultatet från vår undersökning visar att TripAdvisor har betydelse för turisters informationssökning, men att det varken är den mest använda eller mest pålitliga informationskällan. Vidare var destinationers besökshemsidor en av de mest använda och pålitliga informationskällorna i vår undersökning, vilket gör att utvecklingen som nu sker kan ifrågasättas. Vår undersökning visar också på att användningen av och förtroendet för de olika informationskällorna skiljer sig åt mellan Baby Boomer, Generation X och Generation Y.},
 author    = {Hellström, Josefin and Nyman, Malin},
 keyword   = {Baby Boomers,Generation X,Generation Y,förtroende,beslutsfattande,TripAdvisor,DMO,vänner och familj},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationssökning vid resor - en kvantitativ studie över i vilken grad olika generationer använder och har förtroende för TripAdvisor},
 year     = {2017},
}