Advanced

Det var en gång ett varumärke: En kvalitativ studie om storytelling och varumärkespersonlighet

Zetterberg, Siri LU ; Solback, Amanda LU and Norrby, Malin LU (2017) FEKH29 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen syftar till att utveckla tidigare forskning om hur företag kan använda sig av storytelling i ett marknadsförande syfte och hur detta i sin tur påverkar konsumenternas syn på varumärkets personlighet.

Metod: Med ett hermeneutiskt förhållningssätt har en kvalitativ undersökning genomförts. För att besvara frågeställningen var en djupdykning i respondenternas uppfattningar kring det valda ämnet nödvändig. En kvalitativ forskningsmetod vars tolkningsperspektiv var fokuserat på förståelse och gestaltning ansågs därför lämplig.
Teoretiska perspektiv: Med en utgångspunkt i Aakers definition av Varumärkespersonlighet samt teorier kring Storytelling har ett samband studerats. Teorier så som The Four Elements of Storytelling har... (More)
Syfte: Uppsatsen syftar till att utveckla tidigare forskning om hur företag kan använda sig av storytelling i ett marknadsförande syfte och hur detta i sin tur påverkar konsumenternas syn på varumärkets personlighet.

Metod: Med ett hermeneutiskt förhållningssätt har en kvalitativ undersökning genomförts. För att besvara frågeställningen var en djupdykning i respondenternas uppfattningar kring det valda ämnet nödvändig. En kvalitativ forskningsmetod vars tolkningsperspektiv var fokuserat på förståelse och gestaltning ansågs därför lämplig.
Teoretiska perspektiv: Med en utgångspunkt i Aakers definition av Varumärkespersonlighet samt teorier kring Storytelling har ett samband studerats. Teorier så som The Four Elements of Storytelling har även bidragit.

Empiri: Analysen baseras på ett empiriskt material inhämtat från fyra olika fokusgruppsintervjuer med fyra deltagare i respektive grupp med en varierande intervjutid på 50 till 80 minuter.

Resultat: De utvalda teorierna har kombinerats med det empiriska materialet vilket har gett insikt i hur företag kan använda sig av storytelling för att påverka konsumenters syn på varumärkespersonligheten. Studiens tydligaste resultat är att trovärdighet i olika aspekter är en viktig förutsättning för att storytelling ska förmedla en tydlig varumärkespersonlighet. Ett visst kunskapsbidrag till forskning kring storytelling och varumärkespersonlighet aktualiserats. Kunskapsbidraget ligger främst i de insikter som baseras på de intervjuades subjektiva åsikter. Dessa kan bland annat inspirera till vidare forskning om storytelling och hur det kan användas i det moderna samhället. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of the thesis is to develop previous research on how companies can apply storytelling to their marketing and how this in turn affects consumers’ view of the Brand Personality.

Methodology: With a hermeneutical approach, a qualitative analysis has been conducted. A qualitative research method, whose interpretation perspective was focused on understanding and interpret the gathered empirical material, was therefore considered appropriate. Theoretical Perspectives: Based on Aaker’s definition of Brand Personality and theories on Storytelling, a liaison between the two has been analyzed. Theories such as the Four Elements of Storytelling has also contributed to the conclusions.

Empirical Foundation: The empirical... (More)
Purpose: The purpose of the thesis is to develop previous research on how companies can apply storytelling to their marketing and how this in turn affects consumers’ view of the Brand Personality.

Methodology: With a hermeneutical approach, a qualitative analysis has been conducted. A qualitative research method, whose interpretation perspective was focused on understanding and interpret the gathered empirical material, was therefore considered appropriate. Theoretical Perspectives: Based on Aaker’s definition of Brand Personality and theories on Storytelling, a liaison between the two has been analyzed. Theories such as the Four Elements of Storytelling has also contributed to the conclusions.

Empirical Foundation: The empirical material on which the analysis is based are obtained from four separate focus group interviews with four participants in each group, with a varied duration of 50 to 80 minutes.

Conclusion: Selected theories in combination with the empirical material has provided insights on how companies should apply Storytelling to their advertisement in order to affect consumer's impression of their Brands Personality. The most evident outcome of the thesis is that credibility in various aspects is essential for storytelling to convey a distinct Brand Personality. This has provided theoretical contributions to research regarding Storytelling in advertising and how it affects Brand Personality. The contributions are primarily based on the subjective opinions of the respondents which can inspire further research on Storytelling and how it can be used in the modern society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zetterberg, Siri LU ; Solback, Amanda LU and Norrby, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Once upon a brand: A qualitative analysis on Storytelling and Brand Personality
course
FEKH29 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärkespersonlighet, Storytelling, Reklamfilm, Varumärke, Brand personality, Advertisement, Brand
language
Swedish
id
8920495
date added to LUP
2017-07-14 14:46:08
date last changed
2017-07-14 14:46:08
@misc{8920495,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsen syftar till att utveckla tidigare forskning om hur företag kan använda sig av storytelling i ett marknadsförande syfte och hur detta i sin tur påverkar konsumenternas syn på varumärkets personlighet.

Metod: Med ett hermeneutiskt förhållningssätt har en kvalitativ undersökning genomförts. För att besvara frågeställningen var en djupdykning i respondenternas uppfattningar kring det valda ämnet nödvändig. En kvalitativ forskningsmetod vars tolkningsperspektiv var fokuserat på förståelse och gestaltning ansågs därför lämplig.
Teoretiska perspektiv: Med en utgångspunkt i Aakers definition av Varumärkespersonlighet samt teorier kring Storytelling har ett samband studerats. Teorier så som The Four Elements of Storytelling har även bidragit.

Empiri: Analysen baseras på ett empiriskt material inhämtat från fyra olika fokusgruppsintervjuer med fyra deltagare i respektive grupp med en varierande intervjutid på 50 till 80 minuter.

Resultat: De utvalda teorierna har kombinerats med det empiriska materialet vilket har gett insikt i hur företag kan använda sig av storytelling för att påverka konsumenters syn på varumärkespersonligheten. Studiens tydligaste resultat är att trovärdighet i olika aspekter är en viktig förutsättning för att storytelling ska förmedla en tydlig varumärkespersonlighet. Ett visst kunskapsbidrag till forskning kring storytelling och varumärkespersonlighet aktualiserats. Kunskapsbidraget ligger främst i de insikter som baseras på de intervjuades subjektiva åsikter. Dessa kan bland annat inspirera till vidare forskning om storytelling och hur det kan användas i det moderna samhället.},
 author    = {Zetterberg, Siri and Solback, Amanda and Norrby, Malin},
 keyword   = {Varumärkespersonlighet,Storytelling,Reklamfilm,Varumärke,Brand personality,Advertisement,Brand},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det var en gång ett varumärke: En kvalitativ studie om storytelling och varumärkespersonlighet},
 year     = {2017},
}