Advanced

"Innovation is at the heart of everything we do" - How to sustain innovation and entrepreneurship, the case of Spotify

Schub, Johanna LU ; Ivarsson, Anna LU and Von Sydow, Olivia LU (2017) FEKH99 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vad är innovation inom en organisation, och varför kämpar så många företag med att förnya sig? Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka sätt etablerade företag lyckas bibehålla sin innovation och entreprenörsanda, genom att se till två huvudaspekter vilka berör ett företags kultur och struktur. Målet var också att bidra till ämnet entreprenörskap, och undersökningsfrågan besvarades genom användandet av företaget Spotify som fallstudie. Studien var iterativ och genomfördes via kvalitativa intervjuer och insamlad sekundärdata som berörde fallstudieföretaget Spotify. De teoretiska perspektiven baserades på de två huvudaspekterna kring hur innovation kan bibehållas via kultur och struktur. Dessa delades upp i ytterligare... (More)
Vad är innovation inom en organisation, och varför kämpar så många företag med att förnya sig? Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka sätt etablerade företag lyckas bibehålla sin innovation och entreprenörsanda, genom att se till två huvudaspekter vilka berör ett företags kultur och struktur. Målet var också att bidra till ämnet entreprenörskap, och undersökningsfrågan besvarades genom användandet av företaget Spotify som fallstudie. Studien var iterativ och genomfördes via kvalitativa intervjuer och insamlad sekundärdata som berörde fallstudieföretaget Spotify. De teoretiska perspektiven baserades på de två huvudaspekterna kring hur innovation kan bibehållas via kultur och struktur. Dessa delades upp i ytterligare underrubriker, som exempelvis hierarki och graden av kontroll, gruppsammansättning samt kommunikation. Den empiriska data som samlades in om fallstudieföretaget Spotify berörde på vilka vis de arbetar med innovation och entreprenörskap. Slutsatserna som kunde dras, baserad på den insamlade teoretiska och empiriska data, var att en entrepreneöriell organisation som uppmuntrar till innovation bland annat är decentraliserad, fokuserad på autonomi och flexibilitet, baserad på grupper, har avsatt tid för lärande och innation, har stödfunktioner, en öppen kommunikation samt stödjer felaktigheter och misstag. (Less)
Abstract
What is organizational innovation, and why do so many companies struggle with their revitalization? The purpose of this thesis was to examine in which ways established companies are able to sustain their innovativeness and entrepreneurial spirit, by looking at the main aspects of the company’s culture and structure. The aim was also to contribute to the field of entrepreneurship and the question was answered using Spotify as a case study. The study was iterative and conducted through a case study of the company Spotify, using qualitative interviews and secondary sources. The theoretical perspectives was based on two main notions of how to sustain innovation through structure and culture. These were divided into further headings, such as... (More)
What is organizational innovation, and why do so many companies struggle with their revitalization? The purpose of this thesis was to examine in which ways established companies are able to sustain their innovativeness and entrepreneurial spirit, by looking at the main aspects of the company’s culture and structure. The aim was also to contribute to the field of entrepreneurship and the question was answered using Spotify as a case study. The study was iterative and conducted through a case study of the company Spotify, using qualitative interviews and secondary sources. The theoretical perspectives was based on two main notions of how to sustain innovation through structure and culture. These were divided into further headings, such as hierarchy and span of control, team composition and communication. The empirical data was collected on the case study company Spotify and in which ways they work with innovation and entrepreneurship . The conclusions drawn where, based on the theoretical and empirical data collected, that an entrepreneurial organization which promotes innovation is among others decentralized, focused on autonomy and flexibility, built on teams, with time set aside for learning and innovation, has support mechanisms, an open communication and supports failures and mistakes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schub, Johanna LU ; Ivarsson, Anna LU and Von Sydow, Olivia LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovation, entrepreneurial, sustain, culture, structure
language
English
id
8920566
date added to LUP
2017-08-21 10:08:05
date last changed
2017-08-21 10:08:05
@misc{8920566,
 abstract   = {What is organizational innovation, and why do so many companies struggle with their revitalization? The purpose of this thesis was to examine in which ways established companies are able to sustain their innovativeness and entrepreneurial spirit, by looking at the main aspects of the company’s culture and structure. The aim was also to contribute to the field of entrepreneurship and the question was answered using Spotify as a case study. The study was iterative and conducted through a case study of the company Spotify, using qualitative interviews and secondary sources. The theoretical perspectives was based on two main notions of how to sustain innovation through structure and culture. These were divided into further headings, such as hierarchy and span of control, team composition and communication. The empirical data was collected on the case study company Spotify and in which ways they work with innovation and entrepreneurship . The conclusions drawn where, based on the theoretical and empirical data collected, that an entrepreneurial organization which promotes innovation is among others decentralized, focused on autonomy and flexibility, built on teams, with time set aside for learning and innovation, has support mechanisms, an open communication and supports failures and mistakes.},
 author    = {Schub, Johanna and Ivarsson, Anna and Von Sydow, Olivia},
 keyword   = {Innovation,entrepreneurial,sustain,culture,structure},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Innovation is at the heart of everything we do" - How to sustain innovation and entrepreneurship, the case of Spotify},
 year     = {2017},
}