Advanced

Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar genomförda under åren 2011-2013

Will Johansson, Erik LU ; Will Johansson, Oscar LU and Öström, Kajsa LU (2017) FEKH89 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013
SEMINARIEDATUM: 2017-06-01
KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström
HANDLEDARE: Tore Eriksson
NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden
SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013.
METOD: Kvantitativ metod med deduktiv... (More)
TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013
SEMINARIEDATUM: 2017-06-01
KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström
HANDLEDARE: Tore Eriksson
NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden
SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013.
METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. Beräkning av långsiktig prestation med abnormal avkastning, BHAR, som utmynnar i en regressionsanalys.
TEORETISKA PERSPEKTIV: Studien grundar sig på tidigare forskning om långsiktig prestation och hur olika ägarstrukturer påverkar prestation, samt undersökningar om börsintroduktioners prestation på den svenska och globala marknaden.
EMPIRI: Sammanställning av prestationen under tre år efter börsintroduktion för 39 företag listade på First North och Nasdaq OMX Stockholm, jämförs med index OMXSGI.
RESULTAT: Studien visar att en viss skillnad i långsiktig prestation förekommer mellan olika ägarstrukturer. Familjeägda företag presterar i genomsnitt bättre än Private-Equity-backade företag. Låg statistisk signifikans kan påvisas. (Less)
Popular Abstract
TITLE: The effect of ownership on IPO’s long-run performance - A comparing study
of family-owned vs Private Equity-backed IPO’s issued during the period 2011-2013 SEMINAR DATE: 2017-06-01
COURSE: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS
AUTHORS: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström ADVISOR: Tore Eriksson
KEY WORDS: IPO, long-run performance, family ownership, Private Equity, swedish market
PURPOSE: The purpose of this study is to investigate and analyze if the ownership structure, in the form of Private Equity and familyownership, has impact on the long- run performance of IPOs issued during the years 2011-2013.
METHODOLOGY: Quantitative method with a... (More)
TITLE: The effect of ownership on IPO’s long-run performance - A comparing study
of family-owned vs Private Equity-backed IPO’s issued during the period 2011-2013 SEMINAR DATE: 2017-06-01
COURSE: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Business Administration, Undergraduate level, 15 ECTS
AUTHORS: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström ADVISOR: Tore Eriksson
KEY WORDS: IPO, long-run performance, family ownership, Private Equity, swedish market
PURPOSE: The purpose of this study is to investigate and analyze if the ownership structure, in the form of Private Equity and familyownership, has impact on the long- run performance of IPOs issued during the years 2011-2013.
METHODOLOGY: Quantitative method with a deductive approach when analysing secondary data. Calculation of long-run performance using abnormal return, BHAR, that ends with a regression analysis.
THEORETICAL PERSPECTIVES: The study has its basis in previous research on long-run performance and how ownership affect performance along with studies of IPO’s performance on the swedish and global market.
EMPIRICAL FOUNDATIONS: Compilation of performance three years after issued IPO for 39 companies listed at First North and Nasdaq OMX Stockholm, compared to index OMXGI.
CONCLUSIONS: The study shows a slight difference in long-run performance between different types of ownerships. In average, family owned companies perform better than Private Equity-backed companies. Low statistical significance can be found. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Will Johansson, Erik LU ; Will Johansson, Oscar LU and Öström, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
The effect of ownership on IPO’s long-run performance - A comparing study of family-owned vs Private Equity-backed IPO’s issued during the period 2011-2013
course
FEKH89 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden
language
Swedish
id
8921445
date added to LUP
2017-07-12 16:38:13
date last changed
2017-07-12 16:38:13
@misc{8921445,
 abstract   = {TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013
SEMINARIEDATUM: 2017-06-01
KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström
HANDLEDARE: Tore Eriksson
NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden
SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013.
METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. Beräkning av långsiktig prestation med abnormal avkastning, BHAR, som utmynnar i en regressionsanalys.
TEORETISKA PERSPEKTIV: Studien grundar sig på tidigare forskning om långsiktig prestation och hur olika ägarstrukturer påverkar prestation, samt undersökningar om börsintroduktioners prestation på den svenska och globala marknaden.
EMPIRI: Sammanställning av prestationen under tre år efter börsintroduktion för 39 företag listade på First North och Nasdaq OMX Stockholm, jämförs med index OMXSGI.
RESULTAT: Studien visar att en viss skillnad i långsiktig prestation förekommer mellan olika ägarstrukturer. Familjeägda företag presterar i genomsnitt bättre än Private-Equity-backade företag. Låg statistisk signifikans kan påvisas.},
 author    = {Will Johansson, Erik and Will Johansson, Oscar and Öström, Kajsa},
 keyword   = {Börsintroduktion,långsiktig prestation,familjeägande,Private Equity,svenska marknaden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar genomförda under åren 2011-2013},
 year     = {2017},
}